A mobil munkavégzés terjedésének köszönhetően napjainkban a munkavégzés már nem arról szól, hogy hol tartózkodik az ember, hanem arról, hogy milyen (és milyen minőségű) munkát képes elvégezni, bárhol is tartózkodjon. A technológia fejlődésének köszönhetőem napjainkra vált valóra az a héhány éve még távolinak tűnő lehetőség, hogy bármikor, bárhonnan és bármilyen eszközön megvalósítható legyen a mobil munkavégzéshez szükséges adatátvitel. Mindezek révén egyre több olyan virtuális vállalkozás működése válik lehetővé idő és térbeli kötöttségek nélkül, amelyre korábban nem volt lehetőség.
A Cisco szerint a hatékony mobil munkavégzéshez ugyanolyan fontos az ember, a vállalat és a technológia, ezért mindhárom területre nagy figyelmet fordít. Az emberi oldal feltérképeszésre készített tanulmány a mobil munkavállalók előtt álló üzleti és interperszonális kihívásokat vette górcső alá, az immár magyar nyeleven is elérhető Cisco Mobilitási Hányados (http://www.cisco.com/web/HU/termekek_es_megoldasok/mobility_index.html) a cégek mobil munkavégzésre való felkészültségét vizsgálja, a technológia terén pedig a legújabb szabványokon alapuló, a mobil munkavégzést még könnyebbé tevő megoldásokkal jelent meg a vállalat. (lásd a csatolt sajtóközleményt a 802.11n 2.0-s szabványtervezetet követő megoldásokról)
Mindezek mellett az emberi tényezőt szem előtt tartva a Cisco egy egyszerű tesztet is létrehozott a munkavállalók számára, amelynek kitöltésével az alkalmazott megnézheti, hogy „alkalmas”-e a mobil munkavégzésre. (a tesztet lásd az anyag végén). A vállalat a mobil munkerő számára néhány hasznos tanácsot is összegyűjtött, amelyek megkönnyítik a mobil munkavégzést. (a tippeket szintén lásd az anyag végén).

Kutatás a mobil munkavégzésről

A Cisco megbízásából készült tanulmány szerint számos céget eshet abba a csapdába, hogy kihasználatlanul hagyják a mobil munkavállalók alkalmazásában rejlő előnyöket, mert vagy nem a megfelelő embereket veszik fel, vagy a vezetőség nem megfelelő, vagy pedig nem biztosítanak elegendő kommunikációs erőforrást. A nem megfelelő vezetés különösen komoly következményekkel járhat a mobil dolgozók esetében, míg a túl kevés vagy túl sok kommunikáció egyaránt kedvezőtlen hatást válthat ki. A rendszeres kommunikáció hiánya fokozódó stressz és elszigeteltség kialakulásához vezethet. Ezzel szemben a mikromenedzsment stílus bizalomvesztést okozhat. Fontos azt is figyelembe venni, hogy az IDC szerint1 a mobil dolgozók aránya 2009-re eléri a Föld teljes népességének egynegyedét. 

A Pearn Kandola cég munkapszichológusai által végzett Understanding and Managing the Mobile Workforce (A mobil munkaerő megértése és kezelése) című Cisco tanulmány a mobil munkavállalók előtt álló üzleti és interperszonális kihívásokat vizsgálta. A tanulmány összefoglalja a hatékony mobil alkalmazottak domináns jellemvonásait, megvizsgálja a mobil munkavégzést befolyásoló kulturális hatásokat, felhívja a figyelmet a legjobban bevált gyakorlatokra, és rávilágít a mobil munkavállalókkal szembeni legfőbb kihívásokra.

 

1 Forecast and Analysis (Előrejelzés és elemzés). IDC, 2005. október.
A mobil szerepkörökben sikeresen teljesítő munkatársak jellemzően öntevékenyek, rugalmasak, extrovertáltak és függetlenek. A munkaerő-toborzás során a vállalatoknak ezért az ilyen tulajdonságokkal rendelkező jelentkezőket kell kiszűrniük. Többféle személyiségi profil (ösztönzésre vágyó, túlélő típus, kíváncsi felfedező, független döntéshozó, fegyelmezett sikerember) lehet sikeres mobil munkakörnyezetben.

A sikeres vezetőknek bízniuk kell a mobil beosztottakban, hagyniuk kell, hogy saját maguk felügyeljék a leterheltségüket, emellett pedig a tevékenység helyett az eredményre kell helyezniük a hangsúlyt. A vezetőknek ki kell venni a részüket a szervezeten belüli mobil munkaetika kialakításában. Létfontosságú továbbá a mobil alkalmazottakkal fenntartott rendszeres kommunikáció, amihez elengedhetetlen, hogy a vezetők a mobil munkavállalók számára az irodai dolgozókkal megegyező hozzáférést biztosítsanak a kommunikációs segédanyagokhoz. Az elszigeteltséget és a motiváltság hiányát elkerülendő a vezetőknek támogatniuk kell a mobil munkavállalók szervezeten belüli láthatóságát.  A kollégák közötti társasági kapcsolat szintén fontos szempont. Az azonnali üzenetküldő és jelenlétkövető eszközök segítségével a mobil alkalmazottak jobban a szervezet részének érezhetik magukat, a videokapcsolat révén pedig csökkenthető az elszigeteltség érzése, hiszen vizuális kapcsolatot létesíthetnek a tőlük távol dolgozó munkatársakkal.

Földrajzi szempontból a jelentés öt régiót vizsgál: Nyugat-Európa, Oroszország és a Független Államok Közössége, Közép-Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Afrika, valamint Latin-Amerika és a Karib-térség.

Nyugat-Európa kulturális szempontból nagy változatosságot mutat a mobil munkaerő megoszlásában. Jól kivehető a különbség például a mobil munkavégzés elterjedtségében az északi és a déli területek között. Míg Hollandiában a mobil munkavállalók aránya 46, Finnországban pedig 45 százalék, addig ez a szám Spanyolországban 17, Portugáliában pedig csak 8 százalék.2 Igaz ugyan, hogy ez némileg magyarázható az ország „hálózati felkészültségével” (az országok hajlandósága arra, hogy az infokommunikációs technológia által kínált lehetőségeket kihasználják), de a kulturális különbségek is jelentős szerepet játszanak.

Az Understanding and Managing the Mobile Workforce (A mobil munkaerő megértése és kezelése) című tanulmány letölthető a News@Cisco webhelyől (http://newsroom.cisco.com ).

A Pearn Kandola cég webhelyére ellátogatva egy rövid teszt kitöltésével kiderítheti, hogy Ön milyen adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy mobil munkaerő legyen (http://www.pearnkandola-clients.co.uk/CiscoMobileQuestionnaire.asp ).

További információk a Cisco mobil munkavégzési megoldásairól és a Cisco egységes kommunikációs megoldásáról: www.cisco.com/go/mobility , illetve www.cisco.com/unifiedcommunications .

Mobilitási hányados
A Cisco nemzetközi szintű Cisco Mobility Quotient (mobilitási hányados) című felmérése azt vizsgálta, hogy mennyire vannak a cégek felkészülve arra, hogy támogassák a manapság egyre nagyobb számban foglalkoztatott mobil dolgozók munkavégzését, függetlenül attól, hogy az irodában, otthon vagy utazás közben végzik tevékenységüket.

2 Forrás: Empirica. Work, employment and skills (Munkavégzés, foglalkoztatás és készségek).  Brüsszel, Európai Közösségek Bizottsága, SIBIS-téma, 5. sz. jelentés. 2002.


A nemzetközi felmérés nyomán a mobilitásra való felkészültség három területét vizsgálták:
1. alkalmazások és adatközpontok távoli elérésének lehetősége
2. csoportmunka és a hatékony kommunikáció támogatása
3. a fő vállalati eszközök, erőforrások és munkaerő elhelyezkedésének és állapotának nyomon követése.
A felmérés számos hangsúlyos pontra mutatott rá. Igaz ugyan, hogy a cégek már napjainkban is nagyszámú mobil megoldást alkalmaznak (pl. WLAN, távmunkakörnyezet, távoli elérés és mobil e-mail), azonban ezeket nem egységes formában, hanem csak ad-hoc jelleggel használják. A kutatás szerint cégek több mint 60 százalékának nincs hosszú távú mobil informatikai stratégiája. Ráadásul az adatokból az is kiolvasható, hogy minden negyedik cég esetében potenciális veszélyt jelent az ágazati és hatósági előírások be nem tartása, valamint hogy többségük még semmilyen lépést nem tett annak érdekében, hogy a kritikus fontosságú vállalati eszközöket a hálózat részévé tegye. A Mobility Quotient felmérés eredményei egyértelművé teszik a mobil megoldások térnyerését az alábbi területeken:

 • A vizsgált cégek 65 százaléka rendelkezik valamilyen WLAN-megoldással.
 • 55 százalékuk használ mobil e-mailt.
 • 40 százalékuk már ellátta mobil alkalmazottait laptopokkal és okostelefonokkal.
 • 48 százalékuk használ IP-telefonokat, 32 százalékuk pedig szoftveres telefóniát.

A mobil technológia elterjedésével párhuzamosan azonban még mindig komoly problémát jelent a cégeknek a mobilitással együtt járó biztonsági kihívások kezelése. Minden negyedik válaszadó eltérő vezetékes és vezeték nélküli biztonsági szabályrendszerről számolt be, és a megkérdezettek mintegy 60 százaléka állította, hogy nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a rádiófrekvenciás (RF) fenyegetések figyelésére. Ez utóbbi azt is jelzi, hogy ezek a cégek aligha tudnak megfelelni az ágazati előírásoknak. Ráadásul a megkérdezett cégek többségének jelenleg nincs semmilyen hosszú távú mobil informatikai stratégiája, ami azt jelenti, hogy még ma is sokkal inkább reaktív, mint proaktív megközelítési módot alkalmaznak ezen a téren.
A Cisco Mobility Quotient felmérésben eddig több mint ezren vettek részt (elsősorban igazgatói vagy ügyvezetői beosztásban lévő felsővezetők), a húszfős kisvállalatoktól kezdve egészen a tízezer alkalmazottnál is többet foglalkoztató óriásvállalatokig. A Cisco weboldalán bárki elvégezheti a felmérést saját cégére vagy intézményére vonatkozóan, a válaszokból pedig az átlagos eredmény mellett kiszámíthatók a fő területekre, vagyis az üzleti rálátásra, az együttműködésre és a tudatosságra vonatkozó egyedi értékek is.
Az Insight Mobility Quotient pontszám azt jelzi, hogy a munkavállalók mennyire képesek meghozni pontos, adatokon alapuló döntéseket, illetve mennyire tudják új adatokkal gazdagítani a szervezetet.
A Collaboration Mobility Quotient mérőszámmal érzékeltethető, hogy az alkalmazottak milyen könnyen és hatékonyan tudnak kapcsolatot létesíteni a munkatársakkal, üzleti partnerekkel, illetve ügyfelekkel folytatott napi szintű üzleti tevékenység során. Az Awareness Mobility Quotient pontszáma pedig arra utal, hogy milyen mélyen térképezte fel az adott cég a szokásos üzleti folyamatok végrehajtása szempontjából kulcsfontosságú tárgyi eszközöket és emberi erőforrásokat.


Tippek mobil dolgozóknak

 • Győződjön meg arról, hogy kellő szervezettséggel végzi a munkáját. Ha nincsenek tervei minden napra, akkor nem fogja tudni megvalósítani, amit akar.
 • Mindig legyen egy „B” terve. A mobil munkavégzés tele van váratlan eseményekkel, buktatókkal és akadályokkal. Ha nem tudja a terv szerint végezni a feladatot, próbálja meg más irányból megközelíteni a problémát, vagy kezdjen hozzá valami máshoz.
 • Legyen felkészülve arra, hogy a különböző helyszíneken különböző tevékenységeket végezzen. Egy zsúfolt kávézó például nem feltétlenül a legmegfelelőbb hely egy fontos konferenciahíváshoz, de az adminisztráció elvégzésére tökéletesen alkalmas.
 • Legyenek reális elképzelései arra vonatkozóan, mit hol tud elintézni. Vezetés közben vagy a reptérre sietve lehet ugyan, hogy telefonon elérhető, de kérdés: vajon tényleg akar-e fogadni olyankor egy fontos hívást.
 • Kommunikáljon hatékonyan és alkalmazzon többféle technológiát, és ezekből mindig az adott helyzethez megfelelőt használja. Ilyen lehet például a vonatról küldött sms, a hotel előcsarnokából írt e-mail vagy az autóban (kihangosítással) lebonyolított konferenciahívás.
 • Legyen tisztában az adott kommunikációs technológia korlátaival, illetve azzal, hogy ezeket hogyan tudja a leghatékonyabban alkalmazni. Olvassa el a kezelési útmutatókat, és próbálja ki a szolgáltatásokat, még mielőtt ténylegesen szüksége lenne ezekre!
 • Végezzen el egy alapfokú informatikai tanfolyamot vagy kérje meg az egyik informatikus szakembert, hogy magyarázza el a rutin IT-s folyamatokat. Előfordulhat, hogy nem áll majd rendelkezésre segítség, amikor újra kell indítani a számítógépet vagy helyre kell állítani a hálózati kapcsolatot, és persze nem árt tisztában lenni az adat-visszaállítási folyamatok alapjaival.
 • Mindig legyen kellően megalapozott „B” terve, pl. egy helyi internetkávézó a hozzáféréshez, mert még a legjobb technológia is elromolhat egyszer.
 • Olyan technológiákat válasszon, amelyek elegendő rugalmasságot biztosítanak mind a munkavégzés helyszíne, mind annak módja szempontjából. Munkahatékonyság szempontjából a többféle kommunikációs módszert, így e-mailt, szöveges üzenetek írását, telefonhívást és internetet támogató eszközök kínálják a legjobb választást.
 • Ne feledje, hogy a munkavégzéshez nem kell mindig a hordozható számítógépe előtt ülnie vagy mobil e-mailes készülékét szorongatnia. Néha a legjobb ötletek épp pihenés és elmélkedés közben születnek.
 • Ügyeljen a biztonságra, és használja az eszközön rendelkezésre álló funkciókat (pl. jelszavak és titkosítás) és szolgáltatásokat. Mindig legyen tisztában közvetlen környezetével. A bizalmas dokumentumok szerkesztésére valószínűleg nem egy szakmai vásár kávézója a legalkalmasabb, mint ahogy például vonaton sem túl jó ötlet érzékeny tartalmú telefonhívásokat lebonyolítani.
 • Legyen proaktív a kapcsolattartásban. Ez nemcsak a munkával kapcsolatos információk hatékony áramlását támogatja, hanem alkalmat nyújt arra is, hogy ápolja munkatársi kapcsolatait.
 • Tegyen erőfeszítéseket arra, hogy bizonyos kontextusinformációkat megosszon kollégáival. Látogasson el az irodába és/vagy járjon el társasági rendezvényekre. Az emberi kapcsolatok közös kontextusok alapján épülnek ki, és ez a legtöbb (nem mobil) munkavállaló esetében természetes úton alakul ki irodai környezetben. A mobil dolgozóktól viszont kemény munkát igényel a saját kontextus kialakítása.
 • Ossza meg személyes információit a munkatársakkal. Az e-mailen és telefonon keresztül tartott kapcsolatnak újbóli lökést adhatnak például a fényképek.
 • Tanuljon meg valamilyen relaxációs technikát. Mobil munkavállalónak lenni nem mindig hálás feladat, ezért fontos, hogy az ember ki tudjon kapcsolódni és „feledje a napot”.
 • Gondoskodjon róla, hogy nap közben ki tud mozdulni otthonról, mondjuk beszélgetni a szomszédokkal vagy együtt ebédelni a barátokkal.
 • Csak azért, mert a technológia lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor dolgozzon, ezt nem feltétlenül kell szó szerint értenie. Teljesen normális dolog, ha az ember néha regényt olvas a vonaton.
 • Dolgozzon ki saját módszereket a negatív érzelmek és a frusztráció feldolgozására. Az irodai alkalmazottaknak ott vannak a kollégák, akiknek a vízautomata miatt morgolódhatnak, de kihez fordulhat Ön?
 • Feltétlenül húzzon egyértelmű határvonalat a munka és a magánélet között. Írjon elő szabályokat (vagy saját magának, vagy használja a technológia adta lehetőségeket), hogy el tudjon szakadni a munkával kapcsolatos telefonhívásoktól, e-mailektől stb.
 • Ugyanakkor a technológiát fordítsa a saját javára annak érdekében, hogy személyes találkozó hiányában is tudjon kapcsolatot tartani a barátokkal és hozzátartozókkal.

 

A Cisco és a Pearn Kandola kérdőíve mobil munkavállalóknak

Alkalmas-e Ön a mobil munkavállalói életmódra? Megtudhatja, ha kitölti a Cisco megrendelésére a Pearn Kandola nevű vezető pszichológiai kutatócég által összeállított alábbi tesztet.

1. Hogyan reagál, ha valami hátráltatja a munkáját?

 1. Szeretem megbeszélni a dolgot másokkal, mert kíváncsi vagyok a véleményükre.
 2. Általában gondolkodom egy ideig, és esetleg megbeszélem egy-két emberrel.
 3. Általában gondolkodom rajta, megpróbálom megérteni, mi okozhatta a problémát, és ezzel túlteszem magam az ügyön.

2. Honnan kapja a motivációját és energiáját?

 1. Onnan, amit éppen csinálok. Mindenben megpróbálom a lehető legjobban nyújtani.
 2. Megtudakolom mások ötleteit és kikérem a véleményüket, aztán ezeket felhasználom a munkám során.
 3. Sok emberrel tartok fenn kapcsolatot, találkozókra megyek és sokat beszélgetek másokkal.

3. Mennyire szereti a változatosságot a munkájában?

 1. Szeretem, ha ugyanazon a helyen, ugyanazt a típusú munkát végzem, mert így tudom, hogy mire számítsak a nap során.
 2. Szeretek hasonló típusú projekteken dolgozni, de néha új módszereket is kipróbálok vagy valami egészen másba fogok.
 3. Unatkozom, ha minden nap ugyanolyan a munkám. Szeretem a változatosságot és teljesen új, addig még nem tapasztalt dolgokban kipróbálni magam.

4. Mennyire rugalmas a munkahelyén?

 1. Szeretem tudni, hogy pontosan mikor mit fogok csinálni, és nem igazán kedvelem az utolsó pillanatban érkező meglepetéseket.
 2. Szeretem, ha előre tervezhető a jövő, de ha néha becsúszik egy-egy változás, azt még tudom kezelni.
 3. A váratlan meglepetéseket jól tudom feldolgozni, és tudom úgy rendezni a dolgaimat, hogy így is megoldjam a feladataimat.

5. Mennyire tartja magát rendszerezettnek?

 1. Nem igazán. Gyakran kell keresgélnem iratok és más dolgok után, amit tudom, hogy valahová eltettem.
 2. Eléggé rendszerezett vagyok. Szeretem előre megtervezni a fontosabb dolgokat, és szeretem, ha minden rendben van.
 3. Nagyon rendszerezett vagyok. Szeretem tudni, pontosan mire van szükségem, és gondoskodom ezek meglétéről, hogy rendes munkát tudjak végezni.

6. Mennyire szeret döntéseket hozni?

  • Szeretem mások véleményét és ötleteit figyelembe venni. Szerintem mindig jó ötlet másokat is bevonni a döntéshozatalba.
  • Jó másokkal is megbeszélni a dolgokat, kikérni a véleményüket, de néha arra van szükség, hogy az ember azt csinálja, ami szerinte a legjobb.
  • Szeretem magam meghozni a döntéseket. Ismerem a helyzetet, tudom, mire van szükség, úgyhogy leginkább én tudom meghozni a megfelelő döntést.

7. Milyen hatékonyan tudja kezelni a munka és a magánélet kényes egyensúlyát?

 1. A szakmai és a magánéletem teljesen egybemosódik. Esténként gyakran nézem meg az e-mailjeimet és fogadom a munkámmal kapcsolatos hívásokat.
 2. Általában elég jól. Néha azért tovább kell bennmaradnom, vagy előfordul, hogy hétvégenként is dolgoznom kell, de azért alapvetően én irányítom a dolgaimat.
 3. Jól el tudom különíteni a munkámat és a magánéletemet. Miután befejezem a napi munkámat, többet nem gondolok rá.

8. Pontosan tudja, hogy mi motiválja a munkában?

 1. Nem igazán vagyok biztos ebben. Ez eléggé változó, és gyakran a körülöttem zajló események adják a motivációt.
 2. Van pár dolog, amit nagyon szeretek csinálni, így igyekszem ezeket a munkámba beépíteni. De azért mindig jó a többiektől ösztönzést kapni.
 3. Gondoskodom róla, hogy a munkámban mindig legyen sok érdekes dolog és elérendő cél.

9. Mennyire magabiztos a saját munkavégzését illetően?

 1. Egyáltalán nem. Gyakran felteszem magamnak a kérdést: vajon tényleg jól csináltam-e a dolgomat, vagy éppen aggódom a soron következő feladat miatt.
 2. Elég magabiztosnak érzem magam. Van néhány terület, ahol tudom, hogy jobb munkát is végezhetnék, és néha kicsit izgulok, hogy jó-e, amit csinálok, de összességében minden rendben.
 3. Általában magabiztosan végzem a munkám. Ha valamit nem jól csinálnék, akkor valaki szólna, és akkor javítanék a hozzáállásomon.

10. Mennyire tud ellazulni munka közben?

 1. Általában egészen addig, amíg a dolgok rosszul nem mennek. Ilyenkor úgy látom, mintha felülkerekednének rajtam a gondok, és nem látom a kiutat.
 2. Vannak dolgok, amiktől feszült és ideges vagyok, de nem ez a jellemző.
 3. Szeretek nyomás alatt dolgozni. Mindig meg tudom őrizni a nyugalmamat, és anélkül vészelem át a nehézségeket, hogy felidegesíteném magam.

11. Szeret kreatív lenni a munkájában?

 1. Elég nehéz számomra kreatívnak lenni. Sokkal jobban szeretem a bevált módon végezni a munkámat ahelyett, hogy csak úgy előrukkoljak valamivel.
 2. Szerintem néha érdemes új dolgokat kipróbálni, de az embernek azt is látnia kell, amikor a jól bevált módszerek a legjobbak.
 3. Eléggé unom, ha valamit mindig ugyanúgy kell csinálnom. Számomra elég könnyű új munkamódszerekkel előállni.

12. Mennyire tartja fontosnak a munkával kapcsolatos célkitűzéseket?

 1. Nem igazán fontosak számomra. Van, amikor sikerül teljesíteni őket, van, amikor meg nem, de nem igazán az én kezemben van az irányítás.
 2. Megpróbálom teljesíteni a célkitűzéseimet, de ha mégsem sikerül, az csak akkor zavar, ha erre rendszeresen kerül sor.
 3. Keményen dolgozom a célok eléréséért. Nagyot csalódnék saját magamban, ha nem sikerülne megvalósítani a célkitűzéseimet.

13. Mennyire szeret kapcsolatot kiépíteni más emberekkel?

 1. Nem szeretem erőltetni. Ha a megfelelő emberről találkozom, akkor majd úgyis kialakul magától.
 2. Vannak, akiket tudatosan igyekszem megismerni, de sokkal gyakoribb, hogy az emberi kapcsolataim a vakszerencsén múlnak.
 3. Olyan dolgokat szeretek csinálni, amelyek révén sok emberrel alakíthatok ki jó kapcsolatot. Számomra fontos a rendszeres kapcsolattartás másokkal.

14. Hogyan szeret másokkal kommunikálni a munkahelyén?

 1. Általában egy módszerhez ragaszkodom, mint például az e-mail vagy a telefon. Nem igazán használok sok módszert arra, hogy másokkal kapcsolatba lépjek.
 2. Számos különféle módszert használok, így például a telefont, az e-mailt, csoportmegbeszéléseket, telekonferenciákat és webkonferenciákat.
 3. Valójában attól függ, hogy kivel beszélek és mit szeretnék elérni a párbeszéddel. Néha megosztjuk egymással a dokumentumainkat a neten keresztül, máskor viszont csak rövid szöveges üzeneteket küldünk.

 

Mi lett a végeredmény?

Az „A” válaszok vannak túlsúlyban

A válaszai alapján a mobil munkavégzést valószínűleg nem Önnek találták ki.

 • Lehet, hogy szeretne egyedül dolgozni, de valószínűleg nagyra értékelné mások rendszeres támogatását és véleményét.
 • Válaszai alapján valószínűsíthető, hogy jobban élvezi, ha rendszeres munkahelyre járhatna, és a kollégák és ügyfelek állandó körével kellene kapcsolatot fenntartania.
 • Ha a beosztása miatt mégis mobil dolgozóként kell tevékenykednie, íme néhány tanács, amivel gondoskodhat arról, hogy jól érezze magát ebben a munkakörben.
  • Ügyeljen arra, hogy a felettesével és kollégáival történő kapcsolattartás rendszeres maradjon.
  • Teremtsen alkalmat a kollégákkal folytatott közvetlen beszélgetésre, történjen ez akár a weben, akár egy azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül, e-mailben vagy akár telefonon. Válassza azt, ami az Ön számára legjobban működik.
  • Kérjen a vállalatától az otthoni munkavégzéshez szükséges informatikai berendezéseket, és gondoskodjon arról, hogy mindig legyen kihez fordulnia, ha valamelyik berendezés elromlik. Végül pedig próbáljon meghatározott időt tölteni valamilyen munkától távoli helyen. Ne engedjen a kísértésnek, hogy még ilyenkor is megnézze az e-mailjeit vagy munkaidőn kívül folyamatosan munkával kapcsolatos hívásokat fogadjon.

A „B” válaszok vannak túlsúlyban

Válaszai alapján elég rugalmas a munkához való hozzáállásában.

 • Igaz ugyan, hogy elvállalhatna olyan beosztást, amiben mobil munkavállalóként kellene tevékenykednie, azonban sokkal jobban járna, ha ezt csak egy előre rögzített ideig végezné, majd visszatérne a hagyományos munkahelyi környezetbe, vagy pedig gondoskodjon arról, hogy a munkája egy részét az irodában, másik részét pedig mobil módon tölthesse.
 • Ha a munkájából adódóan mégis mobil munkavállalóként kell tevékenykednie, íme néhány dolog, amivel élvezetessé teheti munkáját.
  • Lehetőleg szervezzen minél több személyes találkozót, főleg amikor az irodában tartózkodik.
  • Ha nincs lehetőség személyes találkozóra, a videokonferencia még mindig hatékony módot jelent az emberi kapcsolatok kiépítésére és ápolására.
  • Gondoskodjon arról, hogy ne csak a következő találkozó alkalmával kommunikáljon a partnereivel. A rendszeres telefonhívásokkal nemcsak kapcsolatait ápolhatja, hanem gondoskodhat arról, hogy a jövőben is megfelelő támogatást kapjon másoktól.
  • Végül pedig vigyázzon arra, hogy mindig legyen kéznél pár ismerős, ha valami jó hírt szeretne megosztani valakivel, vagy ha csak szeretné kiengedni a gőzt egy nehéz nap után.

A „C” válaszok vannak túlsúlyban

Válaszai alapján Ön ideális mobil munkavállaló.

 • Jellemzően szeret másokkal kapcsolatot ápolni, és a kapcsolatépítésért erőfeszítésre is hajlandó.
 • Elég rugalmas hozzáállást tanúsít, és ha a helyzet hirtelen megváltozik, akkor gyorsan képes alkalmazkodni.
 • Emellett hatékonyan képes szervezni a saját munkáját úgy, hogy ezek a váratlan események ne okozzanak túl sok feszültséget.
 • Függetlenül attól, hogy már mobil munkavállalóként dolgozik vagy pedig még csak játszik a gondolattal, hogy az legyen, van néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartania, hogy munkája a lehető legélvezetesebb legyen.
  • Először is mondja el a felettesének, mire van szüksége a részükről, például hogy milyen gyakran szeretné tartani velük a kapcsolatot.
  • Jobban szereti a rendszeres, de rövid bejelentkező hívásokat, vagy inkább a heti egyszeri hosszabb telefonbeszélgetéseket? Milyen gyakran szeretne velük személyesen találkozni?
  • Gondoskodjon arról, hogy minden helyzetben a megfelelő kommunikációs formát használja. Csak akkor küldjön e-mailt, ha nagy mennyiségű adatot kell átadnia, vagy ha ugyanazt az információt kell áttekinteni.
  • Amikor csak lehet, használjon médiatartalomban gazdag kommunikációs formát, amivel kiegészítheti a személyes találkozókat és a telefonbeszélgetéseket. Ebből a szempontból a videokonferencia és a webkonferencia a legjobb megoldás.
  • Végül pedig gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen a mobil munkavégzéshez szükséges eszközökkel. Ha valami hiányzik, akkor azt feltétlenül említse meg a felettesének, mert a megfelelő eszköz hiánya sok feszültség forrása lehet.

A kérdőív online verziója (angol nyelven) a következő címen található:

http://www.pearnkandola-clients.co.uk/CiscoMobileQuestionnaire.asp

 

 

A Cisco Systemsről

A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Cisco-val kapcsolatos hírek és információk a Weben a http://www.cisco.com címen olvashatók. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

 

További információ:
Vass Gábor
Cisco Magyarország, Marketing Manager
Telefon: (36) 1 225 4622
e-mail: gavass@cisco.com