Bár az informatikai szállítók a kkv szektort évek óta kiemelten kezelik, az informatikai technológiák adaptációja e cégek körében mégis alacsonyabb az átlagosnál. A Cisco a versenyképességet javító informatika intenzívebb terjedésének lehetőségét a kkv szektor alapos feltérképezésében, a szektoron belül jól elkülöníthető, különböző igényekkel bíró csoportok azonosításában látja, amely révén valós igényeknek és feltételeknek megfelelő megoldások születhetnek.

Informatikai források a kkv-k számára
Az IDC 2006 májusi adatai szerint Magyarország teljes IT költése 2007-ben várhatóan 2678 millió amerikai dollár lesz, és ez az összeg 2010-re elérheti a 3300 millió dollárt.
A vállalatok eddig is jelentős, támogatásból származó forrásokat költhetett el informatikára. A 2004-2006-os időszakban a Nemzeti Fejlesztési Tervben megítélt fejlesztési beruházásokból az informatikai célú beruházások aránya 8% körül mozgott, elérve a 89 milliárd forintot.

Az európai uniós források felhasználásában fontos tendencia, hogy a kis- és középvállatok nem feltétlenül közvetlenül, saját pályázataik útján jutnak hozzá ezekhez, hanem a nagy projektekben nyertes vállalatok beszállítói közvetve részesülnek a támogatásokból. Mindez az informatikai fejlesztésekre is komoly hatással van, hiszen napjainkban a beszállítóknak már gyakorlatilag ugyanazokkal a technológiákkal kell rendelkeznie „kicsiben”, mint megrendelőiknek. A Cisco éppen ilyen megoldásokat nyújt a kkv szektor cégeinek, amelyek a különböző csúcstechnológiákat integráltan, egyszerűen, megfizethető áron, megfelelő finanszírozással biztosítják.

A kkv: összetett csoport
A kis- és középvállalati szektorra napjainkban úgy tekintenek, mint a gazdasági fejlődés fő mozgatórugójára. Mindez nem véletlen: a KSH adatai szerint Magyarországon a kis- és középvállalatok termelik meg GDP 53%-át, és a foglalkoztatottak 70%-a ebbe a kategóriába tartozó cégeknél dolgozik.
A Cisco szerint a nagyszámú kis- és középvállalat valóban nagy piaci potenciált jelent, de csak abban az esetben, ha nem egy nagy homogén csoportként, hanem megfelelő szegmentálást követően testre szabott módon közelítik meg őket az informatikai beruházásokkal nyerhető üzenetekkel, megoldásokkal, pénzügyi konstrukciókkal. A Cisco ennek megfelelően a hazai piacon számos lépést tett annak érdekében, hogy megismerje e „felhőn” belül rejlő csoportokat, és a működésének egészét ezek igényeihez alakítsa.

A vállalat a közelmúltban jelentős szervezeti átalakítást és fejlesztést hajtott végre, amelyek hátterében többek közt a kkv cégek igényei szerint működés kialakítása állt. Míg a nagy- és középvállalati mezőnyben a Cisco közvetlen ügyfélmenedzseri rendszerben szólítja meg a piacot, addig a kkv cégek esetében, folyamatos piackutatási tevékenységgel cégméret és iparágspecifikus megoldások célbajuttatásával, viszonteladóik segitségével törekszik eljutni a harmincezer végfefelhasználóhoz.

A vállalat emellett létrehozott a kkv szegmensre fókuszáló csoportot is, amely felkutatja az üzleti lehetőségeket, illetve felméri és generálja a piaci igényeket.

A finanszírozási igényekre a Cisco Capital – HVB Leasing közösen kínál több lehetőséget, köztük tartós bérletet a legújabb technológia alkalmazásához, technológiai migrációs lízinget a technológiai fejlődéssel való lépéstartáshoz, technológiai szolgáltatás lízinget az eszközök beszerzéséhez és karbantartásához, valamint pénzügyi lízinget, amelynek végén automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül át az eszköz. A tartósbérlet előnye, hogy a futamidő végén magas visszavásárlási értéket garantál a Cisco, ezzel jelentősen csökkentve a havi részleteket, ugyanakkor a lejárat végén tovább bérelheti, megvásárolhatja, valamint magas beszámitási érték mellett, újabb termékekkel indithat ismét bérleti szerződést. A teljes mértékben költségként jelentkező bérlés, sok kkv számára jelent előnyt a beruházással szemben.

A Cisco mindezek mellett a kis- és középvállalati vezetők képzését segítő oktatási programot készít elő, amely e-learning formában, nemzetközi tananyagon alapuló képzést nyújthat a vállalkozások vezetőinek a cégek hatékony működtetésének eszközeiről.

Az IT fejlesztések gátló tényezői
A Coleman Parkes piackutató cég 12 európai országra – köztünk Csehországra, Lengyelországra és Magyarországra is – kiterjedő kutatása többek között arra keresett választ, hogy a kis- és középvállalati szektorban megyek az informatikai beruházásokat segítő illetve hátráltató tényezők. A legnagyobb hátráltató tényezőként a magyarországi válaszadók 64%-a technológia költségeit, 54%-uk a hosszú távú megbízhatóságot, 44%-uk a technológiai változások ütemét, 40%-uk pedig a hozzáértő munkatársak hiányát jelölte meg. Az új technológiával járó integráció a cégek 30%-a számára jelent problémát, míg az adat- és rendszerbiztonság szintén 30% számára jelent hátráltató tényezőt. A legnagyobb üzleti kihívások közt 71% említették az üzleti versenyt, nemzetközi összehasonlításban Olaszország után a legnagyobb arányban. A piaci folyamatok követését a kkv-k 68%-s tarja nagy kihívásnak, Hollandia után a legmagasabb arányban. Az új piacok megtalálása és új termékek fejlesztése a cégek 49%-a számára fontos, a finanszírozás fontosságát pedig 55% jelölte meg. A működéshez nélkülözetlen technológiák közt a cégek 93%-a jelölte meg az internetet, 90% a biztonságos hálózatokat, 61%-a távoli elérésű hálózatokat, míg 87% az adattárolást és adatmentést.

Kutatás a hazai piacon
A Cisco a kkv szektor igényeinek és működésének megismerése érdekében a legalább 50 és legfeljebb 250 főt foglalkoztató cége körében fókuszcsoportos kutatást végzett a Bell Reserch segítségével.
A kutatás eredményei szerint a legfontosabb fejlesztési akadálynak – a Coleman Parkes kutatásnak megfelelően – a pénzügyi korlátok bizonyultak. Emellett azonban kiemelt súllyal került elő néhány új szempont: az alkalmazottak ellenállása a változásokkal szemben, a munkavállalók alacsony szintű IT-ismeretei, az ellenállás a felső vezetés részéről és a jogi szabályozás hiánya. A hálózati-informatikai fejlesztések hajtóerői pedig várhatóan a megbízhatóság / üzembiztonság, a hálózatbiztonság, a vállalati hálózatok jobb menedzselhetősége és a sebesség növelése lehet. Mindezek mellett fontos szerepet kaphatnak az üzletfejlesztés által generált többletigények, az ügyfélkapcsolatok és a számlázás elektronizálására való törekvés, valamint a dokumentumkezelés javítása. Azonban a fejlesztések végső soron a hatékonyság növelését, illetve az informatikai költségek csökkentését célozzák.

Csoportok a „felhőn” belül
A Cisco hazai piacon végzett felmérését követően 3 fő csoportot azonosított, amelyek számos tulajdonság alapján egy kategóriába sorolhatók. Hasonló működés jellemzi az 10 -50 fő alatti cégeket, melyek méretüknél fogva nem rendelkeznek IT szervezettel, sőt sok esetben ismerőst biznak meg rendszergazdai feladatok ellátásával, ezért kevésbé jellemző, hogy IT infrastruktúrájuk átgondolt, középtávon a cég üzleti stratégiát figyelembe vevő módon alakul. A következő kategóriába az 50-99 fő közötti vállalatok tartoznak, amelyeknél jellemzően rendszergazda van, igy már megfelelő megfontoltság van arra vonatkozóan, hogy mely feladatokat képes ellátni az egy-két főt magábafoglaló IT szervezet, és mely feladatokkal szükséges megbiznia egy külső informatikai céget. Itt az informatikai viszonteladók, tanácsadók, szolgáltatók szerepe jelentős, mivel rajtuk áll, hogy mennyire tudnak testre szabott megoldások nyújtani a kkv cégeknek.
A harmadik csoportba a 100-200 fős cégek tartoznak, amelyek a hazai nagyvállalatokhoz hasonlóan működnek informatikai szempontból: van saját IT csapatuk, költségvetés-tervezéskor figyelembe veszik az informatikai beruházásokat is, és az üzleti stratégia meghatározásánál egyre inkább szerepet kap az informatika, ami a nagyobb szervezetű vállalatokkal szembeni növekvő versenyhelyzetet is mutatja.
A Cisco hagyományosan nagyvállalatoknál alkalmazott rendszerei már elérhetők a kkv-k számára is, mert olyan integrált termékeket fejlesztett ki, amely egy eszközben egységesiti a hálózati alapinfrastruktúra mellett a vezetéknélküli, hálózatvédelmi, IP telefónia megoldások kiszolgálását. Az IP telefónia elterjedése várható a kkv cégeknél, mert a már ismert költséghatékonyság mellett fontos az üzemeltetés egyszerűsége és a rendszer rugalmassága, igy telefonrendszerük az informatikai hálózatuk részévé válik, a kisvállalatok megtakarithatják a telefonrendszerük havi karbantartási dijjait is.

A Cisco szerint ha a kis- és középvállatok a bevételeikből középtávon arányosan ugyanannyit költenek informatikára, mint a nagyvállalatok, akkor ugyanolyan versenyképesség növelő tényező birtokába juthatnak, mint nagyobb társaik. Bár rendszerint kevésbé fejlett rendszerek miatt valamivel nagyobb kezdeti beruházásra van szükségük, a kkv-knak készült egyszerűen kezelhető és működtethető rendszereknek köszönhetően hosszabb távon kiegyenlítődnek e költségek. Emellett az eszközök cseréjére nincs olyan gyakran szükség, így azok hosszabb ideig szolgálják ki a cég igényeit.

A kis- és középvállalati szektor tehát akkor tud megfelelő hatékonyságnövekedést elérni az informatikai beruházásokkal, ha azt az IT döntéseket a stratégia részeként kezelik.

Letölthető dokumentum (PDF - 1,131KB)

A Cisco Systemsről

A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Cisco-val kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:

Vass Gábor
Cisco Systems Magyarország, Marketing Manager
Telefon: (36) 1 225 4622
e-mail: gavass@cisco.com