Négy megatrend az internet világában

A Cisco Systems Magyarország a 2007-es pénzügyi évre szóló stratégiája a hazai piac markáns trendjeire épül. Míg a versenyszférában a nagyvállalatoknál a hálózatok és az alkalmazások egységes rendszerré válnak, eközben az informatikai fejlesztések egyes területeinél a nagy piaci potenciállal rendelkező kis- és középvállalati szférára kerül a hangsúly. Mindemellett előtérbe kerül a hálózatokhoz egyre jobban kötődő lakossági szegmens is, amely egyre több csatornán veszi igénybe a multimédiás tartalmakat. A Cisco jelentős fejlesztési igényt lát a hálózatok terén mind a vállalatok, mind a közszféra, mind a lakosság körében.

„Az 1990-es években az internetkorszak kezdete nagy reményekkel kecsegtetett - éreztük, hogy fontos változások vannak kialakulóban, az internet meg fogja változtatni az élet minden területét, kihat a munkára, a tanulásra, a szabadidő eltöltésére. Azonban ma már látjuk, hogy az internetkorszak kezdetének ígéretei igazából napjainkra váltak valóra - az emberek számára a hálózat a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, a közösségépítés eszköze lett, a vállalatoknak pedig fel kell készülniük egy új gazdasági modellre, amelyet a személyre szabott termékek és szolgáltatások, és a munkaerő teljesen új együttműködési formái határoznak meg.” - hangsúlyozta Papp István, a Cisco Systems Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója bemutatkozó sajtótájékoztatóján. A Cisco hazai vezetője az internet világában négy meghatározó trendet lát: a digitalizálódással ma már bármely analóg tartalom - szöveg, adat, fotó, film, zene - elérhető, a virtualizáció révén pedig könnyen, gyorsan és olcsón változtatható, terjeszthető digitális formában. A mobilitás lehetővé teszi, hogy e tartalmakat bárhonnan, bármikor elérhessük. A negyedik megatrend pedig mindezen digitális tartalom személyessé válása. A felhasználó maga határozza meg, hogy milyen információt milyen formában, mikor kíván megtekinteni, fogadni, illetve a virtuális térben maga is közlővé válik.

Míg az internet korszak kezdetén többnyire számítógépek csatlakoztak a hálózatokhoz, ma már a telefonoktól a kéziszámítógépeken át a szórakoztatóelektronikai és háztartási készülékekig az eszközök sokasága rendelkezik online kapcsolattal. A Forrester Research adatai szerint 2005-ben világszerte 750 millió eszköz csatlakozott az internetre, várakozásaik szerint ez a szám 2010-re 14 milliárdra növekszik majd, így a hálózatok a kommunikáció első számú platformjává válnak.

Hálózatok a hazai üzleti és közszférában

A BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentésének legfrissebb adatai szerint napjainkra a helyi (LAN) hálózatok a nagyvállalati körben lényegében már teljesen elterjedtek (97%), és viszonylag kedvező az arány a középvállalatok körében is (81%). A kisvállalatoknak azonban egyelőre csupán 40%-a rendelkezik helyi hálózati alapinfrastruktúrával. A közszféra alig előzi meg a kisvállalatokat (43%), így a hatékony, szolgáltató állam megvalósításához még jelentős fejlesztésekre van szükség.

A hálózat mára a szervezetek működését biztosító alapvető platformmá vált, a technológiai architektúrák szorosan együttműködnek az új üzleti architektúrával. Megjelentek az intelligens információs hálózatok, amelyekben a hálózat már nem csak irányítja, hanem értelmezi és minősíti is az adatokat, és ezáltal korábban elképzelhetetlen funkcionalitást, hatékonyságot és biztonságot nyújt.

A helyi hálózatok terjedése kapcsán új üzleti modellek is megjelennek. Egyrészt a nagyobb vállalatok egyre gyakrabban választanak outsourcing konstrukciókat, másrészt egyre több helyen jelennek meg a menedzselt szolgáltatások, amelyek a LAN infrastruktúrát, a hálózatbiztonsági megoldásokat és IP telefóniát elérhetővé teszik a szűkös költségvetéssel és szakemberhiánnyal küzdő kisebb cégeknek is.

A vezetéknélküli (WLAN) és WiFi hálózatok elterjedtsége csak a nagyvállalati szektorban mondható jelentősebbnek (48%), annak ellenére, hogy különösen a kisebb, gyakrabban költöző cégeknél a WLAN megoldások jelentős mobilitási előnyökkel járhatnak. Ugyancsak a WLAN technológia az alapja a kereskedelemben, logisztikában, egészségügyben nagy jövő előtt álló RFID megoldásoknak. A fix és mobil telefóniás hálózatok konvergenciájával pedig a legújabb fejlesztéseknek - így a Cisco Unified Communications technológiának - köszönhetően az új generációs mobiltelefonok már szabadon migrálhatnak a vezeték nélküli és a GSM hálózatok között.

A hálózatok és az ezekre épülő alkalmazások egyre inkább ágazat-specifikussá válnak, azaz az egyes piaci szektorok (pl. pénzügy, kereskedelem, gyártás, turizmus, stb.) sajátosságaira épülnek. A Cisco Systems komoly piaci potenciált lát e téren a következő években, az erre irányuló igényeket az egyes vertikumok igényeire fejlesztett megoldásaival elégíti ki.

A hálózat és az alkalmazások egyre inkább elválaszthatatlanná válnak, a fejlesztések mindkét területen a közös, összehangolt működésre irányulnak. A Cisco intelligens információs hálózati stratégiájába illeszkedő Cisco Application Oriented Networking (AON), azaz alkalmazás-orientált hálózati megoldások az első olyan hálózatba ágyazott intelligens üzenetirányító rendszer, amely az alkalmazások kommunikációját átlátható és biztonságos módon integrálja a hálózatba. Az AON technológia iparági együttműködésekre épül. A Cisco többek között az IBM-mel és az SAP-vel együttműködésben olyan hálózatba ágyazott megoldásokat fejleszt, amelyek a vállalati felhasználók számára leegyszerűsítik az üzleti alkalmazások és folyamatok kezelését.

A hálózatra, mint platformra épülő e-üzleti alkalmazások között a legelterjedtebbek az ügyfélszolgálati és e-banking megoldások, továbbá az elektronikus beszerzés. Megjelentek ugyanakkor, és fejlesztési tervek között egyaránt szerepelnek a videokonferencia, távmunka és e-learning alkalmazások is. Az e-üzleti alkalmazások előretörését jelzi, hogy az Infokommunikációs Jelentés az IT fejlesztések fő fókuszterületei között mind az üzleti, mind a közszférában első helyen említi a honlapok fejlesztését, amelynek kapcsán a Cisco az e-szolgáltatásokat és elektronikus tranzakciókat is lehetővé tevő, interaktív második generációs honlapok elterjedését jósolja.

IT biztonság Magyarországon

Az Infokommunikációs Jelentés szerint a magyar cégek jelentős része az IT biztonsággal kapcsolatban elsősorban még mindig csak a vírusvédelemre gondol. E megoldások elterjedtsége nagy (90%), de ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalatok 10%-a még a legalapvetőbb biztonsági megoldással sem rendelkezik.

A tűzfalak penetrációja is növekedést mutat, de ez az arány (64%) korántsem megnyugtató, mert azt jelenti, hogy a vállalatok harmada nem védi a hálózatának határait. Nagyon szembetűnő a naplózás hiánya: a cégeknek csupán 19%-a figyeli a naplóállományt rendszeresen, tehát több mint 80%-uk nem is tudja, hogy milyen - sok esetben komoly veszélyt jelentő - események történnek a hálózatukban.

A biztonsági megoldásokat a nagyvállatok egyre nagyobb arányban alkalmazzák, de egyelőre jellemzően csak szigetszerűen. Ezek helyett a Cisco olyan hatékony hálózatbiztonsági rendszerek kiépítését javasolja, amelyek integrált architekturális megoldásokból állnak és teljes körű védelmet biztosítanak a szervezetet fenyegető kívülről és belülről egyaránt jelentkező veszélyekkel szemben.

Lakossági hálózatok Magyarországon

Az elmúlt 3 évben több mint duplájára - 8,7-ről 19,7%-ra - nőtt a lakossági internet-ellátottság aránya. Ezen belül a szélessávú hozzáférések aránya még jelentősebben nőtt, a 2003-ban mért 2,2%-ról több mint 8-szoros növekedés mellett mára meghaladja a 15%-ot.

Mindezek a folyamatok az egyre szélesebb körű felhasználás (3play, 4play) irányába mutatnak, és itt is előtérbe kerülnek az integrált szolgáltatások. A kutatás szerint a háztartások 15%-ában négy, 28%-ában három, 30%-ában pedig két távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, amelyek integrációja hamarosan szükségszerűvé válik.

Az alapvető internetes szolgáltatásokon - elektronikus híroldalak, információszerzés, levelezés - túl említésre méltó a virtuális közösségek kialakulása -például az iwiw és más közösségi oldalak - megerősödése.

Ezekkel az igényekkel összhangban, az elmúlt években a Cisco jelentős akvizíciókat hajtott végre a lakossági igényeket kielégítő hálózati piacon. Az otthoni vezetékes és vezeték nélküli hálózati eszközöket gyártó Linksys mellett a Cisco Systems-hez tartozik a hálózatba köthető szórakoztató elektronikai eszközök vezető gyártójaként ismert dán KiSS Technology A/S, valamint az amerikai Scientific Atlanta. A Scientific-Atlanta világszerte vezető helyet foglal el a „set-top boxok”, videoelosztó hálózatok valamint a videorendszerek integrációja terén. Az akvizíció révén a szolgáltatói hálózatok üzemeltetői és a magánfelhasználók világszínvonalú, átfogó „3Play” és IPTV rendszerekhez jutnak, amelyek egyidejűleg biztosítják az internetelérést, a telefonálást és a tévécsatornák, videofilmek elérését egyetlen hálózaton keresztül. A Cisco ugyancsak a napokban jelentette be, hogy végleges megállapodást kötött az Arroyo Video Solutions cég felvásárlásáról, amely az új generációs on-demand (igény szerinti) televíziós szolgáltatások vezető szállítója.

1 Az üzleti szegmensre vonatkozó adatok a legalább 10 fős cégek körében - személyes interjúk formájában kerültek felmérésre. Az első felmérés az IT, internet és adatkommunikáció kérdéskörei a legalább egy darab személyi számítógéppel rendelkező vállalatok első számú informatikai vezetőinek [2006. január-február], míg a második, a távközlési témaköröket vizsgáló megkérdezések, a távközlési döntéshozók válaszain [2006. március-április] alapulnak. A Magyar Infokommunikációs Jelentés „Intézményi Szegmens” modulja 1 010 db költségvetési intézmény informatikai és távközlési területért felelős vezetőinek személyes megkérdezésén alapul. A kutatás adatfelvételére 2006 júniusában került sor. A mintavétel keretét a KSH által kiadott, a magyarországi költségvetési intézményeket teljes körűen lefedő adatbázisa képezte.

2 Az üzleti szegmens szegmentációja kizárólag létszám alapján történik:

Nagyvállalat: legalább 250 fő

Középvállalat: 50-249 fő

Kisvállalat: 10-49 fő

3play: hang-, adat és videoforgalom

4play: hang-, adat és videoforgalom vezetéknélküli hálózaton

A Cisco Systemsről

A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:

Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com