A Cisco Systems bejelentette a Cisco Security Management Suite nevű integrált biztonsági menedzsment keretrendszerét, amelynek megújult alkalmazásai a rendszer egészében gondoskodnak a biztonsági szabályok kezeléséről és érvényesítéséről.

A programcsomag az új Cisco Security Managert (CSM), valamint a Cisco biztonsági megfigyelő, elemző és válaszadó rendszerének (Cisco Security MARS – Monitoring, Analysis and Response System) 4.2 változatát tartalmazza. Ezzel a Cisco olyan nagy teljesítményű, integrált megfigyelő, konfigurációs és felügyeleti megoldást kínál a felhasználóknak, amellyel előírhatják és érvényesíthetik mindazon szabályokat, amelyek az adatforgalom figyelését, korlátozását szolgálják. Az alkalmazások segítenek a hálózatot fenyegető támadások központi észlelésében, és átfogó módon védik az infrastruktúrát. A biztonságfelügyeleti programcsomag használata csökkenti az üzemeltetési költségeket, és a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is lehetővé teszi az összetett informatikai biztonsági szabályok beállítását. A Cisco Security Management Suite a Cisco önvédő hálózati stratégiájába illeszkedik, melynek célja, hogy a szervezetek rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a folyamatosan változó biztonsági kihívásokhoz.

"A piac számos új elvárást támaszt az új generációs biztonságfelügyeleti megoldások irányába: hatékonyabb együttműködés szükséges a hálózatért és a biztonságért felelős szervezeti egységek között, egyre nagyobb az igény a különböző eszközökkel és alkalmazásokkal kapcsolatos biztonsági események egységes kezelésére, miközben a biztonságfelügyelet az egyes eszközökről áttevődik a végponttól végpontig terjedő védelem irányába,” mondta George Hamilton, a Yankee Group vezető elemzője. "A Cisco Security Management Suite bejelentése fontos lépés ebbe az irányba. A különböző funkciók egy megoldásba integrálásával a szervezetek gyorsabban reagálhatnak a biztonsági kihívásokra és hálózataikat önvédővé tehetik."

Cisco Security Manager: korszerű biztonságfelügyelet és ellenőrzés

A Cisco Security Manager egyszerű és rugalmas szabályrendszere a szervezet egészén belül egységes biztonságfelügyeletet tesz lehetővé. Az eszközök, a szabályok és a topológia szintjén a rendszer különböző „nézeteket” jelenít meg, az eltérő működési igényeknek megfelelően.

Az eszközökre összpontosító nézet a dedikált biztonsági készülékeket és az azokon beállítható szabályokat mutatja. A szabály központú nézetben az adott és jövőbeni üzleti igényekhez igazított szabályokat lehet létrehozni és karbantartani. A topológiai nézet a hálózatot képszerűen jeleníti meg. Az egymáshoz kapcsolódó hálózati térképek lehetőséget nyújtanak a rendszergazdának a szabályrendszerek közvetlen kezelésére. Ezek a különféle nézetek egyszerűen használható, integrált felügyeleti keretrendszert alkotnak az összes biztonsági szolgáltatáshoz, köztük a tűzfalakhoz, a virtuális magánhálózathoz (VPN) és a behatolásmegelőzéshez (IPS).

A Cisco Security Manager további funkciói lehetőséget adnak a rendszergazdának arra, hogy egy adott szabályrendszert – az azt érvényesítő eszközökről leválasztva – megosszon a hálózaton, és más eszközre is alkalmazza azt.

A Cisco biztonsági megfigyelő, elemző és válaszadó rendszerének (Security MARS) továbbfejlesztett funkciói

A Cisco Security Management programcsomag részeként a Cisco Security MARS gyűjti azokat a biztonsági eseményeket, amelyek akár Cisco, akár más gyártmányú eszközökről érkeznek, feltárja azok összefüggéseit, és jelentéseket készít róluk. A korrelációba hozott biztonsági eseményekből képes incidenseket azonosítani, amelyekhez különböző tevékenységek társíthatók. Ezután képszerűen ábrázolja az eseményt, a hálózat érintett pontját és az elhárításhoz legalkalmasabb beavatkozási pontot.

A Cisco Security MARS 4.2 az események dinamikusabb, valós idejű észlelését és osztályozását teszi lehetővé, miközben a támogatott eszközök köre is bővült. Például a felhasználók most a biztonsági eseményekről kapott adatok valós idejű szűrése révén gyorsabban észlelhetik a szokatlan forgalmat. A rendszergazda –a Cisco Security Manager segítségével – nagyon gyorsan és pontosan azonosíthatja azt az eszközt és szabályt, amelyik a gyanús forgalom engedélyezéséért vagy letiltásáért felelős. Ezzel ugrásszerűen megnő a hálózat rendelkezésre állása, és csökkennek az üzemeltetési költségek.

A Cisco Systemsről

A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:

Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com