Az új technológiák támogatják az oktatókat a globális, messzemenően biztonságos és kötetlen tanulási környezetek megteremtésében

A Cisco Systems bemutatta új oktatási hálózati megoldásait, amelyek középpontjában a biztonság, a távoktatás és az intelligens campusok állnak. A Cisco Connected Learning egy olyan háromlépcsős oktatási modell, amely támogatja a felsőoktatási intézményeket a diákközpontú, globális látásmódú, 21. századi oktatási környezet megteremtésében. A most bejelentett megoldások: a Cisco Campus Secure (biztonságos campus), a Cisco Virtual Classroom (virtuális osztályterem) és a Cisco Connected Real Estate for Education (a létesítményüzemeltetés hálózati támogatása) programok.

„A Cisco Connected Learning kezdeményezésének célja, hogy támogassuk az oktatókat a kimagasló oktatási eredmények elérésében és adminisztratív munkájuk hatékonyságának növelésében” - mondta Charles Fadel, a Cisco oktatási részlegének vezetője. „Napjaink felsőoktatási intézményei a hálózatra csatlakozó campusszal és a falak nélküli osztálytermekkel úgy képesek egyéni igényeket kielégítő, rugalmas és kötöttségek nélküli képzést nyújtani hallgatóiknak, hogy az oktatási anyagok elvben korlátlan, globális hálózati forrásából meríthetnek.”

Cisco Connected Learning: Válasz a 21. századi felsőoktatás kihívásaira

A Cisco Connected Learning kezdeményezése egy olyan campus háromlépcsős megvalósítására irányuló modell, amely a tananyaghoz való időtől és helytől független hozzáférést, rugalmas oktatást - ide értve a távoktatást is -, multimédiás tananyagokat és egész életre kiterjedő tanulási lehetőségeket biztosít.

A felsőoktatási intézményeknek el kell kezdeniük a megfelelő infrastruktúra alapjainak lerakását, ha javítani kívánják az együttműködést, és biztonságos hálózati hozzáféréshez kívánják juttatni a hallgatókat, a tantestületet és a tanszéki dolgozókat. A méretrugalmas, hibatűrő, konvergált IP-hálózatok elősegítik a campuson belüli kommunikációt, növelik a szervezet működésének hatékonyságát, és ugyanakkor lehetővé teszik az iskoláknak, hogy bővítsék szolgáltatásaik kínálatát.

Az iskolának – ha egyéni igényekhez igazodó oktatási modelleket kíván kidolgozni, és ha a végső célja az egész életre kiterjedő tanulás elősegítése – a testre szabott képzésre kell áthelyeznie a hangsúlyt. A konvergált campushálózat kiépítésével és további alkalmazások bevezetésével egymáshoz kapcsolódó, „intelligens” osztálytermek, kollégiumok és egyéb iskolai létesítmények valósíthatók meg. Ha a hálózat kiterjesztésével az oktatást szolgáló tananyagok és háttéranyagok globális szinten, nap mint nap folyamatosan elérhetővé válnak, akkor az ismeretszerzés többé nem lesz helyhez kötve, és fokozódik a hallgatók, a tantestület és a tanszéki dolgozók munkájának hatékonysága.

Cisco Campus Secure (biztonságos campus), Cisco Virtual Classroom (virtuális osztályterem) és Cisco Connected Real Estate for Education (a létesítményüzemeltetés hálózati támogatása): új megoldások a felsőoktatás számára

A Cisco Campus Secure a vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek, erőforrások és eszközök védelmét foglalja magába. A kezdeményezés három kulcsfontosságú területre terjed ki: Identity Management és Network Admission Control (azonosítás és hálózati hozzáférés-szabályozás), Adaptive Threat Defense (veszélyforrások elleni adaptív védelem), illetve Bandwidth Management (sávszélesség-gazdálkodás). Az azonosítás és hálózati hozzáférés-szabályozás a jogosulatlan hálózati hozzáférés megelőzésével védi az oktatási hálózat peremét, továbbá észleli az esetleg megfertőzött felhasználói eszközökről érkező rosszindulatú kódokat és vírusokat, kiküszöbölve a biztonságot fenyegető veszélyeket. Az Adaptive Threat Defense komponens felméri a normális hálózati adatforgalom jellemzőit, és vészjelzést ad, ha ettől eltérő viselkedést tapasztal. A Bandwidth Management komponens pedig segít megbirkózni a sávszélesség hálózati felhasználók közötti kiosztásának általános problémájával. Az egyetemek és a főiskolák esetében folyamatosan növekszik a multimédiás és távoktatási eszközök iránt megnyilvánuló igény. A Cisco Virtual Classroom a hang, videó és web alapú együttműködést, valamint az azonnali üzenetküldéses funkciókat teljes, integrált távoktatási megoldásként ötvözi.

Cisco Connected Real Estate for Education

A Cisco Connected Real Estate for Education egyetlen központi konvergált hálózatban fogja össze a campusok létesítménygazdálkodásához szükséges olyan épülettechnikai rendszereket, mint a beléptető rendszerek, a zárt láncú kamerás figyelés (CCTV), a fűtés-, hűtés- és szellőzéstechnika (HVAC), a tűzvédelem és riasztásvezérlés, a létesítménymenedzselési rendszer (BMS) stb. A felsőoktatási intézmények azzal, hogy csak egyetlen hálózatot telepítenek, hatékonyabban oszthatják be személyzetüket, jobban gazdálkodhatnak erőforrásaikkal, és csökkenthetik az épületek üzemeltetési és élettartamköltségeit, miközben széles körben kínálhatnak új szolgáltatásokat a hallgatóknak, a tantestületnek és a látogatóknak, továbbá új bevételi források tárulnak fel számukra.

További információ:

Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com