A Cisco Systems bejelentette új, alkalmazásorientált hálózati technológiáját. A Cisco intelligens információs hálózati stratégiájába illeszkedõ Cisco Application-Oriented Networking (AON) megoldások az üzleti döntéshozók munkáját segítik.
Az innovatív AON technológia a hálózaton közlekedõ alkalmazások – megrendelések, pénzügyi tranzakciók, szállítás visszaigazolások – olvasásához a csomagszintû adatkezelésnél magasabb szintet használ: az AON-hálózatok ugyanis „beszélik” az alkalmazások nyelvét. Az AON az elsõ olyan hálózatba ágyazott intelligens üzenetirányító rendszer, amely az alkalmazások kommunikációját átlátható és biztonságos módon integrálja a hálózatba.

„A korábbi, mindössze néhány kommunikációs funkciót nyújtó vállalati architektúrákhoz képest a modern hálózatok leginkább egy sokfunkciós vállalati idegrendszerhez (Enterprise Nervous System – ENS) hasonlítanak” – mondta Roy Schulte, a Gartner alelnöke és piackutatási szakértõje, majd hozzátette: „Ez az átalakulás az alkalmazástervezés és az informatikai felügyelet gyakorlatát is alapvetõen átformálja. A hagyományos hálózati architektúrában az intelligens alkalmazások egy viszonylag egyszerû, alig néhány szolgáltatásos hálózaton keresztül kommunikálnak. Az ENS alapú hálózatok ezzel szemben ugyanolyan intelligensek, mint az alkalmazások. Az ENS az alkalmazási szinttõl átveszi a mûveletek egy részének terhét, mivel gondoskodik az üzenetek átalakításáról és továbbküldésérõl, valamint egyéb hasznos szolgáltatásokat is nyújt” – tette hozzá a szakember. Napjainkban az informatikai vezetõk azon fáradoznak, hogyan tudnák az üzleti alkalmazások további optimalizálásával, valamint biztonságuk és együttmûködésük javításával hatékonyabbá és versenyképesebbé tenni cégüket. A drágább eseti megoldásokkal ellentétben a Cisco AON technológiája a hálózat intelligenciáját és hatóerejét kiaknázva teszi lehetõvé az információk valós idejû átláthatóságát, illetve a rohamosan változó üzleti igények követését.

Az új hálózati megközelítés garantálja a beruházások értékállóságát, hiszen a meglévõ hálózati architektúrára épül és nem igényli a meglévõ alkalmazások módosítását. A Cisco AON-megoldásai egyedi szoftverfejlesztések és kiterjedt rendszerintegráció nélkül is bevezethetõk, ami alacsonyabb költségeket és átláthatóbb hálózatokat eredményez, miközben gyorsabb alkalmazástelepítést és fejlettebb változáskezelést biztosít, valamint támogatja a törvényi elõírásoknak való megfelelést.

Új alkalmazásorientált hálózati termékcsalád
A Cisco új AON-termékcsaládja – köztük az adatközponti kapcsolókhoz és a fiókiroda szintû útválasztókhoz készült AON-modulok – lehetõvé teszi az üzleti alkalmazások és a hálózat integrációját. „Hálózatunk szorosan együttmûködik a Cisco AON megoldásával, így nyomon követhetjük a Financial Information Exchange (FIX) protokollal küldött üzenetek mozgását és célba érkezését, valamint elkészíthetjük az ezzel kapcsolatos jelentéseket. A FIX pénzügyi szabványt ügyfeleink a részvénypiaci megbízások továbbításához használják” – nyilatkozta Brennan Carley, a BT Radianz technológiai igazgatója. „Korábban a vállalatok nem láttak messzebb a hálózati tûzfalnál. Ezzel a megoldással ügyfeleink sokkal több és részletesebb információhoz jutnak. Láthatják például, amikor egy FIX-üzenet kilép a vállalat rendszerébõl, vagy amikor az beérkezik a kereskedõhöz, sõt, az ügylet lezárásához szükséges idõt is figyelemmel kísérhetik” – tette még hozzá.

A teljes élettartamra kiterjedõ, átfogó szolgáltatások és támogatás

A Cisco igyekszik elõsegíteni az AON-hálózatok sikeres bevezetését, ezért technológiai partereivel karöltve a felhasználók üzleti és mûszaki igényeihez igazodó „teljes élettartamra kiterjedõ” szakmai szolgáltatásokat nyújt. A kifejezetten az ehhez a megoldáshoz kialakított szolgáltatáscsomag a megvalósítás minden szakaszát lefedi, így az elõkészítés, tervezés, kivitelezés és bevezetés mellett kiterjed az üzemeltetés és az optimalizálás fázisaira is.

Együttmûködésben az iparág vezetõ vállalataival

Az AON technológia hátterében az iparág más vezetõ vállalataival való közös erõfeszítések húzódnak. A Cisco többek között az IBM-mel és az SAP-vel együttmûködésben olyan hálózatba ágyazott megoldások kialakítását tûzte ki célul, amelyek a vállalati felhasználók számára leegyszerûsítik az üzleti alkalmazások és folyamatok kezelését.

„Az IBM és a Cisco egyetért abban, hogy a vállalatoknak rugalmasabbá kell válniuk, hogy informatikai infrastruktúrájukat üzleti céljaik szolgálatába állíthassák, és állandóan megfeleljenek a változó igényeknek” – fejtette ki véleményét Robert LeBlanc, az IBM Software Group részét képezõ WebSphere vezérigazgatója. „A két világvezetõ cég az AON technológiával azt szeretné elérni, hogy a WebSphere és a Cisco ügyfelei az újszerû architektúrára építve egyszerûbb hálózati környezethez és hatékonyabb, konszolidált, nagyobb teljesítményû informatikai rendszerekhez jussanak” – tette még hozzá.

„A Cisco a vállalati szolgáltatásarchitektúra (ESA) támogatásában egyik kulcsfontosságú partnerünk. Az ESA és az AON integrálásával vállalati adatközpontok, fiókirodák, valamint kis- és középvállalatok számára kívánunk átfogó megoldásokat kialakítani” – ismertette terveit George Paolini, az SAP platformfejlesztésért felelõs elnökhelyettese. „Az ESA és AON technológiákat az SAP Business One megoldásaival ötvözve az SAP egyszerû, mégis hatékony megoldást nyújthat a kis- és középvállalatok számára. Mindezek mellett az anyacégek és leányvállalataik olyan jelentõs elõnyökhöz jutnak, mint a javuló alkalmazásbiztonság, az egyszerûsödõ alkalmazástelepítés, a jobb integrációs lehetoségek, az üzleti folyamatok átláthatósága, valamint a hálózati szintû szabálykezelés” – tette hozzá.

A Cisco szeretné a felhasználók minél szélesebb köre számára elérhetõvé tenni az új technológiát. Ennek érdekében együttmûködik többek között az EDS, a SAIC, a TIBCO Software és a Verisign cégekkel, illetve számos újító szellemû szolgáltatóval és szoftvercéggel, mint például az Actional, a ConnecTerra, a Contivo, a CXO Systems, az Infogain, a ManTech, a Trace Financial és a TransAct Tools cégekkel. A Cisco ezen kívül az együttmûködési környezet bõvítése és fenntartása érdekében a Cisco AON-partnerek számára támogatási, képzési, tesztelési, minõsítési és marketingszolgáltatásokat is kínál.

Az intelligens informatikai hálózat fejlõdése
A Cisco intelligens informatikai hálózatok kialakítását célzó kezdeményezése 2003-ban vette kezdetét. A 3-5 éves idõtartamra szóló elképzelés a hálózat IQ-ját növelve jobb hibatûrésû, adaptív, integrált kommunikációs keretrendszer létrehozását tûzte ki célul. Az elsõ szakaszban a hálózatok közötti video-, hang- és adatszolgáltatások integrációját, míg a második szakaszban a hálózati, tároló, kiszolgáló és biztonsági szolgáltatások virtualizációját oldották meg. A kezdeményezés harmadik szakaszát képviselõ AON technológia olyan intelligens, hálózatra épülõ rendszerek kialakítását teszi lehetõvé, amelyek átlátható és biztonságos módon javítják az alkalmazások kommunikációját.

A Cisco alkalmazásorientált hálózataival kapcsolatban további tájékoztatásért látogasson el a www.cisco.com/go/AON weboldalra.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscoval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com