Magyarországon jelenleg 78 Cisco Hálózati Akadémia mûködik, ahol a diákok e-learning alapú, magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés keretében sajátíthatják el a legújabb informatikai, hálózati ismereteket. A programban részt vevõ diákok összlétszáma közel 2400 fõ. A Cisco Hálózati Akadémia Programban az idei tanévben 18 oktatási intézményben újabb 204 diák fejezi be tanulmányait, 1300 fõre növelve az eddig végzett hallgatók összlétszámát. A végzõs diákoknak Magyar Bálint oktatási miniszter, Dr. Harnos Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, valamint Budafoki Róbert, a Cisco Systems Magyarország ügyvezeto igazgatója nyújtotta át a diplomát.

„A szakképzési rendszer reformja során célunk, hogy a diákok modern, a piac igényeinek megfelelõ, jó elhelyezkedési esélyeket nyújtó szakmákat tanuljanak, és tanulmányaik során az adott iparág legújabb technológiai fejlesztéseit sajátíthassák el. A magán- és közszféra összefogásával mûködõ Cisco Hálózati Akadémiai Program ezen értékek mentén fejti ki tevékenységét” – mondta a diplomaosztón Magyar Bálint oktatási miniszter. A hazai szakképzés megújításával párhuzamosan az Oktatási Minisztérium tervezi a Nemzeti Szakképzési Intézet koordinációjával zajló országos szakmai versenyek összehangolását a kétévente megrendezésre kerülo WorldSkills világversennyel. Az NSZI szervezésében megvalósuló „A Szakma Kiváló Tanulója Verseny”-ben a hálózati akadémia diákjai közül az idén elõször közel 30 induló mérhette össze tudását az Informatikai hálózati rendszertelepítõ és üzemeltetõ kategóriában. „A magyarországi szakképzési rendszer korszerûsítése szempontjából nagyon fontos, hogy a magyar diákok nemzetközi porondon, a szakmák világversenyében is megmérettethessék magukat” – tette hozzá Magyar Bálint.

A 2004/2005-es tanév során – a hálózati technológiák folyamatos innovációját tükrözve - bevezetésre került a Cisco Hálózati Akadémiai Program megújult, magyar nyelvû tananyaga (3.1-es verzió). Ezzel egyidõben a képzés kibõvült a Wireless és Security specializációkkal. A vezetéknélküli (Wireless) technológiákkal foglalkozó modul keretében a diákok elsajátíthatják a vezetéknélküli hálózatok tervezését és telepítését, a Security kurzus pedig a hardveres és szoftveres hálózatbiztonsági megoldásokkal, a számítógépes hálózatok biztonsági igényeinek és kockázatainak feltérképezésével, és az ezek ellen való védekezési lehetõségekkel ismerteti meg a diákokat.

Az elmúlt évek során országossá fejlõdött Cisco Hálózati Akadémia Program keretében 2004. január 19-én - oktatási intézményen kívül elõször – indult hálózati szakemberképzés a Nagyfai Büntetés-végrehajtási Intézetben. 2004 decemberében a Kecskeméti Büntetés Végrehajtási Intézetben kezdõdött meg az oktatás. A cél - az intézetek szabályait maximálisan szem elõtt tartva -, hogy a fogvatartottak olyan szaktudást szerezhessenek, amely segítséget nyújt a társadalomba való visszailleszkedésükhöz. A társadalmi integráció egy másik formáját szolgálja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével együttmûködésben elindított Cisco Certified Networking Associate (CCNA) képzés. A következõ tanév új kihívása, hogy miként lehet a hálózati ismeretek elsajátításában a látássérült és gyengénlátó diákokat is segíteni.

A Cisco Hálózati Akadémiai Program a 2005/2006-os tanévben tovább bõvül. A bõvülés anyagi hátterét jelentõs részben a Cisco Systems és a program mecénásai által nyújtott támogatás biztosítja. A Cisco Systems az 1999-es indulás óta összességében több mint 250 millió forintot fordított a hálózati akadémiákra. A támogatók az eddigiekben több mint 100 millió forintot ajánlottak fel, ami a 2005/2006-os tanévben további 36,6 millió forinttal nõ. A program fõ támogatói, az Accenture Kft. 11 millió forint, az AES Magyarország csoport 8 millió forint, a T-Online Magyarország Rt. pedig 6 millió forint támogatást ajánlottak fel az új tanévben az akadémiai közösség számára. A program további támogatói a Convergys Magyarország Kft., a Getronics Magyarország Kft, Legrand Rt. és a Netvisor Kft. A szponzoráció az akadémia hálózat további megerõsítését, új akadémiák és gyakorlati képzõhelyek (informatikai hálózati laborok) létrehozását és a vezetéknélküli hálózati ismeretek bevezetését szolgálja. A rendelkezésre álló támogatási keretbõl közel 40 akadémia kap támogatást, melyek közül a következõ tanévben 14 lokális akadémián kb. 100-150 diák kezdheti meg a vezetéknélküli hálózati ismeretek elsajátítását.

Az Accenture felajánlását a vezeték nélküli ismeretek oktatására és kiemelten felsõoktatási intézmények támogatására fordítja. A észak-magyarországi régióban jelenlévõ AES Magyarország borsod megye két akadémiáját (Kazincbarcika és Miskolc) támogatja. A T-Online két, vezetéknélküli képzést indító regionális akadémia támogatása mellett felajánlásával a Budapesti Mûszaki Fõiskolán 6 vak hallgató CCNA tanulmányait is segíti.

Az 1997-ben elindított Cisco Hálózati Akadémiai Programban jelenleg 160 országban 10 000 akadémián 1,6 millió diák vesz részt, a magyarországi akadémiai közösséget 78 akadémián több mint 2400 diák és 189 oktató alkotja. A 2005/2006-os tanévben a vezetéknélküli technológiákra vonatkozó képzések megjelenésével a diákok létszáma várhatóan tovább növekszik.

A képzés az Országos Képzési Jegyzékben is szerepel, amely alapján a diákok „Informatikai hálózatirendszer-telepítõ” képesítést kaphatnak a vizsgák sikeres teljesítésével. A Cisco Systems a végzõs diákok szakmai pályafutásának támogatására is nagy hangsúlyt fektet, a Cisco Hálózati Akadémia Program honlapján a végzõs diákok karrierjük alakításához kapnak segítséget: konkrét állásajánlatok, elhelyezkedési lehetõségek, nyári munkák, karrierépítési és álláskeresési készségfejlesztõ tanácsadás szerepelnek az oldal kínálatában. A diákok döntõ része felsõoktatási intézményekben tanul tovább.

A Cisco Hálózati Akadémiai Programról
A Cisco Hálózati Akadémia Program nyolc modulból (szemeszterbol) áll, amelynek az elsõ négy modulját elvégezve a hallgatók CCNA (Cisco Certified Networking Associate) diplomát kapnak, a második négy modullal pedig CCNP (Cisco Certified Networking Professional) felsõoktatási szintû képzésben részesülnek. A CCNA fokozatot elérõ diákok megtanulják, hogyan kell irányítás nélkül, önállóan telepíteni, üzemeltetni és karbantartani kis- és középméretû (tipikusan 100-150 végpont alatti), lokális (LAN), nagytávolságú (WAN) és behívásos (dial-up) informatikai hálózatokat a cégek vagy intézmények igényeinek megfelelõen. Erre a képzésre hálózati elõképzettség nélkül, 16 éves kortól bárki jelentkezhet. A CCNP felsõoktatási szintû képzés, a közepes méretû (100 – 1000 végpontos) intézményi hálózatok tervezésére, telepítésére, konfigurálására, hangolására és üzemeltetésére készíti fel a résztvevõket. A képzés elõfeltétele érettségi és CCNA végzettség.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscoval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com