A Magyar Honvédség IP telefónia és vezetéstámogató portálrendszer-telepítésben vesz részt

A Magyar Honvédség Híradó Parancsnoksága 2005. május 30 – június 24 között második alkalommal vesz részt a NATO tagállamok éves Informatikai gyakorlatán, amelynek célja a szövetségi tagok, békepartnerségi résztvevõk és meghívott együttmûködõk által bevezetett információ technológiai (IT) megoldásoknak a NATO rendszerekkel és egymással történõ együttmûködési tesztelése.

A partner országok az elõkészítés során a meghatározott együttmûködési területek közül kijelölik azokat, amelyek realizálására felkészültek és a nemzeti, valamint NATO érdekû feladatok végrehajtásakor alkalmazni kívánják õket. A résztvevõk ezt követõen a valós hadmûveleti helyzetekhez hasonló információs kapcsolatokat alakítanak ki egymással, és ezeken valósítják meg a katonai adatok továbbítását, valamint azok feldolgozását. A feladat komolyságát igazolja, hogy a békében üzemelõ NATO és nemzeti információs rendszerek jelentõs része bevonásra kerül a tesztelésekbe.

A Magyar Honvédség (MH) 2005-ben két fõ területen hajt végre együttmûködési feladatokat. Egyrészt teszteli az MH béke vezetési rendszerében bevezetett és Irakban is alkalmazott IP telefónia és adatátviteli rendszerét, másrészt telepíti azt a vezetéstámogató portálrendszert, amely 2005. év végéig megkezdi a mûködését a béke vezetési rendszerben.

A gyakorlat során – a NATO ajánlásaival összhangban – a magyar résztvevõk a Cisco technológiára épülõ integrált IP hang-és adatkommunikációs megoldást tesztelik. A harctéren elvárt könnyû szállíthatóság és gyors telepíthetõség követelményének megfelelõ Cisco 3845-ös Integrated Services Router egyetlen eszközben biztosítja az adattovábbítási, a hangátviteli, valamint hálózatbiztonsági funkciókat. A gyakorlaton bevetésre kerülõ Cisco eszközök beépített, NATO ajánlású hardveres titkosítást kínálnak a védett összeköttetések kiépítéséhez, továbbá az Internettel kapcsolatban sokszor emlegetett hálózat elleni elektronikus támadások megelõzésére a behatolás érzékelõ megoldásokat is beépítve tartalmazza az eszköz.

Az integrált biztonsági funkciók mellett a Cisco olyan új hangátviteli szolgáltatásokat is integrált az eszközbe, amellyel nemcsak nagymértékû rugalmasságot biztosít a telefonszolgáltatások kiépítéséhez, de elkerülhetõvé teszi az adatátvitel mellett egy párhuzamos beszédcélú rendszer kialakítását is.

A Cisco 3845-ös router az adattovábbítási feladatok ellátásával egy idõben, járulékos szolgáltatásként a beépített CallManager Express hívásirányító rendszer segítségével építi fel a távbeszélõ kapcsolatokat a felhasználók IP telefonkészülékei, vagy az IP és hagyományos távbeszélõ rendszerek között.

A technológia hatékonyságát bizonyítja, hogy az MH-ban jelenleg is alkalmaznak olyan beruházás védelmi megoldást, ahol a még üzemelõ analóg távbeszélõ készülékeket IP rendszeren keresztül kötik össze ISDN távbeszélõ rendszerekkel.

Az MH-ban lezajló IT fejlesztések egyik eredménye, hogy leegyszerûsíti a vezetési feladatokat támogató szoftver és hardver megoldások kiépítését és kezelését. Az olyan multifunkcionális megoldások, mint például a klasszikus IP telefonok és számítógépek integrált alkalmazása, vagy multifunkciós IP telefonok használata, a parancsnoki és beosztott állomány számára egyszerûbbé teszik az információk elérését, mivel nem csak a hang és az adat továbbítás, de a multifunkciós IP telefon felhasználásával más elektronikus adathalmazok (pl. E-mail, tájékoztató információk stb.) hozzáférése is könnyedén lehetséges speciális eszközök használata nélkül.

Háttérinformáció
A Cisco Systems Védelemipari divíziója folyamatosan dolgozik olyan speciális, védelmi célokra fejlesztett technológiai megoldások kialakításán, amelyek a haderõ egyedi igényeit hivatottak kiszolgálni. A Cisco és partnere, a Coleman Technologies Inc. nemrégiben mutatták be az  Enviro Xtreme típusú, katonai kivitelû (víz- por- hõmérséklet- és rázkódásálló) IP telefonkészülékeket. (PDF - 1495KB) A készülék alkalmazása elsõsorban a nagyobb igénybevételnek kitett helyszíneken (bevetés, misszió, stb.) javasolt, és megfelel a MIL-STD-810F katonai követelményeknek. A Cisco IP telefónia megoldása rendelkezik az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (US Department of Defense) PBX 1 minõsítésével is.

A Cisco fejlesztõi számos, kimondottan a védelmi igényekhez igazodó IP telefonos alkalmazást dolgoztak ki. Mód van arra, hogy a bevetést irányító parancsnok az IP telefon kijelzõjén kövesse figyelemmel a csapatok mozgását, és szükség esetén, az érintoképernyõn az elérni kívánt egység ikonját kiválasztva azonnal kapcsolatba léphessen velük. Az IP telefonról indított hívás a gateway router közvetítésével jut el az egységnél mûködõ URH rádiókhoz.

A „Coalition Dialler” alkalmazás a bevetésben részt vevõ szövetséges csapatokkal való kapcsolattartást könnyíti meg. A parancsnok az IP telefon képernyõjén egyszerûen kiválaszthatja az elérni kívánt szövetséges alakulat ikonját, majd a megfelelõ rangú partnert, és az érintõképernyõn keresztül kezdeményezheti a hívást.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com