A Cisco Systems bemutatta a Cisco 2700 sorozatú vezeték nélküli helymeghatározó készülékét.

A Cisco Systems bemutatta a Cisco 2700 sorozatú vezeték nélküli helymeghatározó készülékét. Az egyszerûen telepíthetõ eszköz a világon az elsõ olyan megoldás, amellyel percre pontosan nyilvántartható az akár több ezer IEEE 802.11 szabványú ügyféleszközt használó szervezetek teljes vezeték nélküli LAN infrastruktúrája. A Cisco 2700 segíti a WLAN-hálózatok hang- és adatátvitelének hatékony mûködtetését, valamint a potenciális veszélyek gyors felismerését. A berendezés számos, a Cisco partnerei által kínált technológiával és alkalmazással képes együttmûködni, így megkönnyíti az eszközkihasználást javító és az üzleti folyamatokat ésszerûsítõ alkalmazások fejlesztését.

A Cisco 2700 vezeték nélküli helymeghatározó eszköz a Cisco Wireless Control System (WCS) rádiófrekvenciás egyedi azonosítási technológiáját alkalmazza a 802.11 protokollt használó jogosult, illetve jogosulatlan készülékek pozíciójának meghatározásához. A készülékkel azonosíthatók a különbözõ hordozható számítógépek, PDA-k, vezeték nélküli IP-telefonok (VoWLAN), aktív 802.11 RFID-címkével ellátott eszközök, valamint az illegális hozzáférési pontok és esetleges rosszhiszemû felhasználók. Az egyes eszközök helyzetét a Cisco WCS rendszer az épület alaprajzára vetítve grafikusan ábrázolja, így a hálózati rendszergazdák gyorsan és egyszerûen megállapíthatják a készülékek pontos elhelyezkedését.
„Az új helymeghatározási lehetõségekkel a vállalatok olyan korszerû üzleti alkalmazásokat vezethetnek be, amelyek teljes mértékben kihasználják a vezeték nélküli környezetek mobilitását” – véli Don Lopes, az IBM nemzetközi szolgáltatási részlegének vezeték nélküli megoldásokért felelõs üzletfejlesztési igazgatója. „A WLAN-rendszerekbe ágyazott helymeghatározó funkciók a hálózatüzemeltetés, a hálózatbiztonság, illetve a hálózatfelügyelet fontos részévé válnak” – tett hozzá.

A Cisco az IBM-mel karöltve az aktív RFID-címkék WLAN-hálózatokban való használatának továbbfejlesztésén dolgozik. Az új módszerrel egyszerûbbé válik majd a felhasználók nagy értékû hordozható berendezéseinek és 802.11 alapú eszközeinek nyomon követése, illetve felügyelete.

„A Westchester Medical Center egészségügyi központban az ellátás színvonala a legelsõ szempont” – mondta Tom Toscano, a Westchester Medical telekommunikációs igazgatója. „A Cisco és az IBM közös helymeghatározó eszközével hajszálpontosan meghatározhatjuk a tolókocsik, az EKG-berendezések és más eszközeink helyzetét, és így mindig azonnali és kiemelkedõ színvonalú ellátásban részesíthetjük betegeinket” – tette még hozzá.

A Cisco 2700 sorozatú vezeték nélküli helymeghatározó készülékkel számos, a vezeték nélküli mobilitást hasznosító üzleti alkalmazás használható. Ezek közé tartoznak a következõk:

  • Eszköznyilvántartás – A korszerû orvosi berendezések és egyéb nagy értékû mobil eszközök elkallódásának vagy eltulajdonításának megelõzésére. Ezáltal a vezeték nélküli hálózatot használó vállalatnál a keresett eszközök mindig gyorsan fellelhetõk.
  • Készletgazdálkodás és munkafolyamat-automatizálás – Ezek az alkalmazások a készletfelhasználás optimalizálását és a munkafolyamatok, illetve szállítási folyamatok ésszerûsítését teszik lehetõvé.
  • Biztonsági alkalmazások – Az illetéktelen hozzáférési pontok, az egyéb WLAN-hálózati veszélyforrások és a hibás berendezések gyors azonosítását szolgálják.
  • Vezeték nélküli IP-telefonok (VoWLAN) – A korszerû helymeghatározó lehetõségekkel a vállalatok megfelelhetnek a fejlett segélyhívó rendszerek követelményeinek, így pontosabb információkkal szolgálhatnak a mentõknek, tûzoltóknak stb.

„A Cisco 2700-as készüléke nagy felbontású helymeghatározással bõvíti a fontos üzleti alkalmazások lehetoségeit” – nyilatkozta Alan Cohen, a Cisco vezeték nélküli hálózati termékekért felelõs fõigazgatója. „A Cisco – a különbözõ technológiai és alkalmazáspartnerekkel együttmûködve – azt szeretné elérni, hogy a helymeghatározás a WLAN-hálózatok nélkülözhetetlen funkciójává váljon” – hangsúlyozta a fõigazgató.

A Cisco új eszköze a helymeghatározó szolgáltatások vállalati bevezetését gazdag funkcióválasztékú nyílt alkalmazásprogramozási interfésszel (API) könnyíti meg. Az API segítségével a külsõ szoftverek – mint például a PanGo Networks 802.11 protokollon alapuló vezeték nélküli nyomkövetõ alkalmazásai – zökkenõmentesen a rendszerbe illeszthetõk. A PanGo, a helymeghatározó alkalmazások vezetõ szállítója, alkalmassá tette PanGo Locator™ nevû, Wi-Fi alapú RFID-megoldását a Cisco 2700-as készülékkel való együttes használatra. A Cisco megoldásához tökéletesen illeszkedo PanGo Locator valós idejû eszközkövetéssel bõvíti a vezeték nélküli hálózatok szolgáltatásait. A technológiával lényegesen javítható a legfontosabb erõforrások kihasználtsága: egészségügyi környezetben például a tolókocsik és az infúziós készülékek, termelõvállalatoknál pedig a villás targoncák és a raklapok gyorsabb elosztását teszi lehetõvé. Az új megoldás révén alacsonyabb beruházási és bérleti költségek mellett csökkenthetõ az eszközök vagy termékek keresésével töltött idõ.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com