A rádiófrekvenciás azonosítás térnyeréséhez olyan intelligens információs hálózati infrastruktúrák szükségesek, mint például a Cisco „RFID-Ready” hálózata

Az IDC nemrégiben közzétett jelentése szerint a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló RFID-rendszerek tömeges üzembe helyezése jelentõs hatással lesz az informatikai hálózatokra. E rendszerek sikerénél fontos szempont, hogy egy adott hálózat képes-e intelligens és biztonságos módon kezelni az RFID-adatokat. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a vállalatoknak még az RFID tömeges bevezetése elõtt fel kell készíteniük hálózataikat az azok által továbbított adatok fogadására.

Az RFID technológia az elmúlt hónapokban nagy publicitást kapott annak köszönhetõen, hogy néhány jelentõs kiskereskedelmi lánc kísérleti szinten bevezette illetve beszállítóinak is elõírta alkalmazását.

A rendszer térnyerésének üteme az IDC elõrejelzései szerint

A Cisco megbízásából készített „Az RFID hatása a hálózatokra” címû jelentés, amely a technológiát már alkalmazó kiskereskedelmi és logisztikai vállalatok szakembereivel folytatott interjúkon alapul, megállapítja, hogy az RFID technológia jelentõs hatással lesz a vállalati hálózatokra – nemcsak az információhordozó címkék várhatóan nagy száma miatt, hanem a címkék által tárolt adatok mennyisége és a címkék leolvasásának várható gyakorisága miatt is.

„Az RFID alapú rendszerek térnyerése elkerülhetetlen, mivel a szállítói láncon belüli bevezetésük révén sokkal jobban kihasználhatók lesznek a modern logisztikai rendszerek adottságai” – nyilatkozta Duncan Brown, az IDC Egyesült Királyságbeli tanácsadó ágazatának igazgatója, a jelentés szerzõje. „A vállalatoknak már az RFID-rendszerek bevezetésénél figyelembe kell venniük annak a hálózati infrastruktúrára gyakorolt hatását, és a méretezhetõséget eleve be kell építeniük a rendszerbe. A hálózati struktúrák utólagos módosítása bonyolult és költséges feladat lenne” – tette hozzá.

A jelentés ezenkívül megállapítja, hogy az RFID technológiát támogató vállalati hálózatoknak már a belépési pontokon intelligens funkciókkal és tárolókapacitással kell rendelkezniük, és az integrált felügyeleti és biztonsági funkcióknak az RFID-adatok szintjétõl kezdve az üzleti folyamatokat kezelõ rendszerszintekig jelen kell lenniük. A Cisco, amely az RFID-szabványok elfogadtatásáért az Európai RFID Központtal is együttmûködik, és az EPCglobal elnevezésû ágazati érdekképviseleti szervezetnek is tagja, már beépítette ezeket a funkciókat saját „RFID-Ready” hálózati infrastruktúrájába, amelynek egymással szorosan együttmuködõ vezetékes és vezeték nélküli hálózatai képesek az elektronikus termékkódokkal (EPC) összefüggõ adatforgalom osztályozására és fontossági rangsorolására.

„A Cisco átfogó, hibatûrõ, nagy teherbírású hálózatai támogatják az információk felhasználásának és továbbításának különbözõ módozatait” – mondta Kaan Terzioglu, a Cisco Systems technológiai igazgatója. „A Cisco azáltal, hogy ezeket az információkat a vállalat minden részében elérhetõvé teszi, elõmozdítja a kereskedelmi, a kormányzati és az ipari szektorban oly fontos beszállítói láncok elterjedését. A Cisco hálózati eszközeinek segítségével a kereskedelmi láncok gyorsabban reagálhatnak a piac igényeire, készleteiket pontosabban követhetik nyomon és nagy hatékonyságú, fenntartható, a teljes beszállítói láncra kiterjedõ RFID technológiát vezethetnek be.”

A tanulmány megrendelhetõ Alison Stokes munkatársunknál az astokes@cisco.com e-mail címen.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com