A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF), a Hungarnet Egyesület és a Magyar Internet Társaság 2005. március 30. és április 1. között tizennegyedik alkalommal rendezi meg a Networkshop konferenciát, amelynek idén a Szegedi Tudományegyetem ad otthont. A Cisco Systems, amely immár negyedik alkalommal a rendezvény kiemelt támogatója, idén az Intelligens Információs Hálózatok világába invitálja a konferencia résztvevõit.

A Networkshop az akadémiai szféra szakembereinek évente megrendezett legrangosabb konferenciája, amelyen e rohamosan fejlõdõ terület technológiáinak és alkalmazásainak kutatói, fejlesztõi, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók találkoznak. A rendezvényen közel 500 szakember vesz részt, de az elõadások egy részét videokonferencia segítségével a felsõoktatási intézmények hallgatói és oktatói is nyomon követhetik, amelynek infrastrukturális alapjait a Cisco Systems megoldásai adják.

A Cisco Systems célja, hogy olyan Intelligens Információs Hálózatokat bocsásson az intézmények rendelkezésére, amelyekkel azok hatékonyabban mûködhetnek, reagálhatnak a gyorsan változó oktatási piac támasztotta elvárásokra, miközben költségeiket alacsonyabb szinten tarthatják. Az Intelligens Információs Hálózatok kiépülése többlépcsõs folyamat. Jelenleg a konvergencia szakaszában tartunk, amikor egyetlen, egységes IP alapú hálózaton valósul meg a hang-, adat- és video forgalom. A második szakaszban a hálózati erõforrások intelligens és dinamikus megosztására helyezõdik a hangsúly, amely lehetõvé teszi az erõforrások hatékonyabb kihasználását. A harmadik szakaszban a hálózati infrastruktúrára épülõ alkalmazások és szolgáltatások virtuálissá válnak, a hálózat egészén, valamennyi felhasználó számára egyszerûen és gyorsan elérhetõek. A hálózat alkalmassá válik az új generációs számítógépes architektúrák, például az on-demand computing megvalósítására. Az intelligens hálózat lehetõvé teszi az NIIF, mint az akadémiai közösség összefogója számára, hogy a VoIP, a videokonferencia, a GRID és a névtár szolgáltatásokon felül további szolgáltatásokat (pl. biztonsági adattárolás) nyújtson a felhasználók számára.

Magyarország Európai Uniós csatlakozása, a hallgatói létszám várható csökkenése, továbbá a kétszintû felsõoktatási rendszer bevezetése eddig nem tapasztalt kihívásokat, ugyanakkor új lehetoségeket is jelent a hazai felsõoktatás számára. Az intézmények az oktatási-kutatási színvonal folyamatos emelése mellett az internetes infrastruktúra és az informatikai szolgáltatások révén is megkülönböztethetik magukat az élesedõ versenyben.

A Cisco Systems és a Matáv a közelmúltban adta át azt a továbbfejlesztett országos gerinchálózatot, amely nagysebességû internet-hozzáférést biztosít a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda (NIIFI) budapesti központja, hét regionális központként muködõ egyetem, valamint számos további kutatási és oktatási intézmény számára. Az új hálózat biztosítja a GEANT2 (az Európai Unió által támogatott Pán-európai kutatóhálózat) számítógéphálózatához való hozzáférést az NIIFI tagintézményi kör közel 700 hazai intézményének csaknem 600 000 felhasználója számára. A fejlesztés eredményeként a hálózat 10 Gbps sebességgel képes továbbítani az információkat, legyen szó adat-, hang-, vagy videó-forgalomról. A közép-kelet európai régióban Magyarország rendelkezik az elsõ országos méretû 10 Gbps hálózattal.

Intézményi szinten kiemelkedõ feladat a hálózati hozzáférés biztosítása a hallgatók és oktatók minél szélesebb köre számára. A vezeték nélküli (WLAN) technológiák révén az intézmények kábelezés nélkül megteremthetik a hálózati kapcsolatot a tantermekben, aulákban vagy a kollégiumi épületekben. A hozzáférés kiterjesztésével megnövekszik a biztonság szerepe. A Cisco önvédõ hálózata által kínált adaptív védelem lényege, hogy a hálózati veszélyforrások ellen proaktív védelmet nyújt, többek között innovatív forgalom- és tartalombiztonsági szolgáltatásokkal, a webes alkalmazások ellenõrzésével és a tranzakciók titkosságának biztosításával. Az e-learning terjedésével megnövekednek a tartalomszolgáltatási és tárolási igények, az online tananyagok, információs adatbázisok elérhetõségét a hálózat minden pontján biztosítani kell. Az intézmények kommunikációs költségeinek csökkentésében kiemelt szerepe van a hang- adat konvergenciát nyújtó IP telefóniának, amely a videotelefóniát is lehetõvé teszi a hálózaton keresztül.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõje. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com