A Matáv Cisco-eszközökkel biztosít nagysebességu internet-hozzáférést a magyar felsooktatási és kutatási intézményeknek

A Matáv és a Cisco Systems képviselõi ünnepélyesen átadták azt az országos gerinchálózatot, amely nagysebességû internet-hozzáférést biztosít a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda (NIIFI) budapesti központja, hét regionális központként muködõ egyetem, valamint számos további kutatási és oktatási intézmény számára. Az új hálózat biztosítja a GEANT2 (az Európai Unió által támogatott Pán-európai kutatóhálózat) számítógéphálózatához való egyenszilárdságú hozzáférést az NIIFI tagintézményi kör közel 700 hazai intézményének csaknem 600 000 felhasználója számára.

A most elindított szolgáltatás 10 Gbps sebességgel képes továbbítani az információkat, legyen szó adat-, hang-, vagy videó-forgalomról. A közép-kelet európai régióban Magyarország rendelkezik az elsõ országos méretû 10 Gbps hálózattal.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek a sikeres projektnek a segítségével ismét megerõsítettük a hazai kutatás-fejlesztés kapcsolódását Európa vezetõ országaihoz, és lehetõséget adunk a világszerte elismert magyar tudományos életnek a nemzetközi kutatásokban történõ szerepvállaláshoz. Az NIIFI hagyományainak megfelelõen célunk volt, hogy a kutatás-fejlesztés számítógép-hálózati lehetõségeit tekintve esélyegyenlõség legyen a vezetõ fõvárosi és vidéki intézmények között. A kialakult DWDM infrastruktúra országos méretekben szélesíti ki a távközlési és információ-hozzáférési lehetõségeket, ami többek között az eEurope célok hazai elérése és az Európai Kutatási övezethez való kapcsolódásunk szempontjából is kiemelten fontos Magyarország számára. ” – hangsúlyozta Nagy Miklós, az NIIFI igazgatója.

Az átadott rendszer a 2001 decemberében megvalósított 2,5 Gbps sebességû gerinchálózat továbbfejlesztése. A projekt már akkor is komoly mérföldkonek számított a régió egészét tekintve. Az elmúlt 3 év alatt az NIIFI számos új szolgáltatást – így Voice over IP, videokonferencia, GRID-computing, országos címtár – indított el az akadémiai közösség számára, így a forgalom megtöbbszörözõdött, és 2004-re elérkezett az idõ a hálózat bõvítésére. A feladat megoldására a MATáV a legújabb DWDM technológiát képviselo Cisco ONS 15454 MSTP berendezéseket választotta. Ezek a Next Generation DWDM berendezések biztosítják a meglevõ DWDM platformon a 10 Gbps összeköttetéseket, és lehetõséget nyújtanak számos új protokoll és szolgáltatás (ESCON, Fibre Channel, FICON) bevezetésére is. A DWDM rendszer olyan optikai átviteli platform, amely egyrészt elõsegíti a meglévõ, illetve újonnan telepített optikai kábelhálózat hatékonyabb felhasználását, másrészt új szolgáltatások kialakítását is lehetõvé teszi. A technológia a meglévõ infrastruktúrára építve nagyságrendekkel megnöveli az optikai hálózatok kapacitását.

A Cisco Systems mint rendszerszállító mind a szolgáltatói (Matáv), mind pedig a kutatási-oktatási hálózati oldalon (NIIFI) jelentõs szerepet vállalt, így igazi „végponttól-végpontig terjedõ” hálózat biztosítja Cisco eszközökbõl építkezve a szolgáltatást. A Matáv által szolgáltatott sávszélességet az NIIFI szintén Cisco berendezésekkel fogadja.

„A tudásalapú társadalom kiépítése, a hazai szellemi élet bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe stratégiai fontosságú Magyarország számára. A Cisco Systems Magyarország 10 éves fennállása alatt kiemelt figyelmet fordított a hazai oktatás és kutatás-fejlesztés informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. örömömre szolgál, hogy az ország egyik legelsõ 10 Gbps hálózatát az oktatás és a kutatás szolgálatába állíthatjuk. Ez a fejlesztés egy meglévõ négysávos autópálya 16 sávos szupersztrádává való bõvítéséhez hasonlítható” – mondta Budafoki Róbert, a Cisco Systems Magyarország ügyvezetõ igazgatója.

„A Matáv DWDM hálózata több szempontból is fontos szerepet tölt be az akadémiai hálózatokban: biztosítja a nagysebességû összeköttetéseket az NIIFI nagykapacitású IP gerinchálózatának csomópontjai között; ugyanakkor ez a hálózat teszi lehetõvé, hogy Magyarország és a kelet-európai régió országai az egész Európára kiterjedõ nagysebességû akadémiai hálózathoz (GEANT) kapcsolódjanak. Nagyon örülünk, hogy a 10 Gbps sebességre való bõvítés megerõsíti az ország helyzetét és szerepét a kontinens kutatási-oktatási hálózati együttmûködésében. A kialakított DWDM hálózat lehetõvé teszi a MATáV számára azt is, hogy a jövõben egyszerre több országos gerinchálózat mûködjön ugyanazon az optikai infrastruktúrán” – emelte ki a Matáv részérol Koós Attila fejlesztési igazgató.

# # #

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõ vállalata. A céggel kapcsolatos hírek és információk a www.cisco.com címen találhatók meg.

# # #

A Cisco, a Cisco Systems és a Cisco Systems logo a Cisco Systems, Inc és/vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült államokban és más országokban. Minden egyéb védjegy a birtokos cég tulajdonát képezi.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com