Cisco hálózati infrastruktúra az államigazgatás szolgálatában

A VPOP központjában és regionális kirendeltségein 2004. decemberétõl összesen 143 helyszínen a legmagasabb szintû hálózatbiztonságot nyújtó Cisco VPN (Virtual Private Network) útválasztók biztosítják az adatkapcsolatot. Az egyes telephelyek az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton (EKG) keresztül kapcsolódnak a VPOP országos informatikai rendszeréhez. Több más – EU csatlakozásban is érintett – államigazgatási intézményhez hasonlóan (Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Foglalkoztatási Hivatal) 2004. decembere óta a Vám- és Pénzügyõrség hivatalai is az EKG megyei központjaihoz kapcsolódnak. Az EKG végponttól végpontig terjedõ, egységes hálózati infrastruktúráját Cisco eszközökkel valósították meg. „Bár az EU-csatlakozás a VPOP szempontjából a schengeni határok eltolódását, s így a végpontok számának csökkenését jelentette, az EU-konform rendszerek bevezetése komoly feladatot jelentett a vámszervek számára.” – fogalmazott Vályi-Nagy Vilmos, a VPOP informatikai fõosztályának vezetõje. A VPOP tavaly kezdett informatikai rendszereinek átalakításához, a struktúra gyökeres megváltoztatásához. Az informatikai fõosztály vezetõje elmondta: reményeik szerint 2006-ra sikerül lefaragni a VPOP korábbi versenyhátrányát az informatikai szolgáltatások terén. Ennek egyik legfontosabb lépése volt a mára már kõkorszakinak számító táv-adatátviteli hálózat korszerûsítése: a hektikusan változó sávszélesség-igényeknek megfelelõ, tartalékvonalat is tartalmazó IP-hálózat országos kiépítése. A VPOP országos hálózata Cisco gyártmányú, VPN (virtuális privát hálózat) képességekkel rendelkezõ, a hálózati biztonság kérdését elsõdleges szempontként kezelõ elemekbõl épül fel. A tervezésnél a VPOP a legmesszebbmenõkig szem elõtt tartotta a késõbbi hálózat-fejlesztési lehetõségek biztosítását, mint például a hang-adat integráció (VoIP), vagy az IP telefónia egyszerû és gyors bevezetését.

A Cisco Systemsrõl
A Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetõ vállalata. A céggel kapcsolatos hírek és információk a www.cisco.com címen találhatók meg.

A Cisco, a Cisco Systems és a Cisco Systems logo a Cisco Systems, Inc és/vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb védjegy a birtokos cég tulajdonát képezi.

További információ:
Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, Marcom Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com