Napredna platforma dizajnirana je da ispuni sve zahtjeve video, mobilnih i podatkovnih usluga


Zagreb, 10. ožujka 2010 – Cisco je predstavio novu generaciju uređaja koji predstavljaju osnovu za budući razvoj Interneta -Cisco CRS-3 usmjerivačosnova je Interneta budućnosti zasnovanog na porastu korištenja video sadržaja, mobilnih uređaja te online servisa i usluga. S dvanaest puta većim kapacitetom prometa od najznačajnijih konkurenata, Cisco CRS-3 transformirat će online komunikaciju te pružiti odgovor na nove zahtjeve potrošača, pružatelja usluga te snažan porasta poslovne kolaboracije.

Pregled ključnih karakteristika

Cisco CRS-3 Carrier Routing System

Kapacitet Cisco CRS-3 usmjerivača utrostručen je u odnosu na prethodnika,CRS-1 usmjerivač; s brzinom od 322 Terabita po sekundi, CRS-3 u mogućnosti je preuzeti(downloadati) cjelokupnu knjižnicu američkog kongresa u samo jednoj sekundi, što je ekvivalentno istovremenom provođenju videopoziva svih stanovnika Kine ili preuzimanju cjelokupne, ikad snimljene, kinematografije u manje od četiri minute.

Cisco CRS-3 omogućava objedinjenu komunikaciju te razvoj usluga u “oblaku” (cloud computing) zasnovanih na protokolu novih mrežnih generacija (Internet Protocol Next-Generation Networks - IP NGNs) i podatkovnih centara. Novi uređaj ostvaruje i značajnije uštede te zaštitu uloženih sredstava u preko 5000 isporučenih Cisco CRS-1 sistema. Ukupno je do sada Cisco u razvoj CRS segmenta uložio više od 1,6 milijardi USD.

AT&T, jedan od vodećih svjetskih pružatelja telekomunikacijskih usluga, nedavno je na terenu uspješno testirao novi CRS-3 usmjerivač i 100GE tehnologiju, otvarajući tako put za razvoj novih usluga i na zadovoljavanje naraslih potreba korisnika.

Uređaj se trenutno nalazi na produkcijskim testiranjima u mrežama najvećih svjetskih pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Mogućnosti uređaja za novu generaciju Interneta

Cisco CRS-3 ima 322 terabita kapaciteta, što je u odnosu na CRS-1 trostruko više, tj. 12 puta više u odnosu na konkurentske uređaje.

Pored većeg kapaciteta usmjerivača, porast mobilnih i video aplikacija stvara nove obrasce Internet prometa te potiču razvoj podatkovnih centara u “oblaku”. Novi Cisco podatkovni sistem povezuje Cisco CRS-3 usmjerivač, Cisco Nexus portfelj i sistem objedinjenih komunikacija (Unified Computing system - UCS) osiguravajući tako podršku za pružanje usluga podatkovnih centara u oblaku. Novi uređaj podržava i IPv6 Internet protokol te IP/MPLS tehnologiju koja omogućava razvoj IP NGN arhitekture, nužne za uznapredovali rast tržišta usluga u cloud computing.

U odnosu na konkurentska rješenja, novi Cisco CRS-3 donosi operativnu te gotovo 60 postotnu uštedu na potrošnji energije. Nova generaciju omogućava i kapitalne uštede te zaštitu investicija postojećih korisnika usmjerivača CRS-1.

CRS-3 pogoni novi Cisco Flow Array processor koji povezuje snagu šest integriranih sklopova, povećavajući tako performanse uređaja i njegovu snagu. Novi procesor dizajniran je kako bi pružio maksimalnu podršku CRS-3 usmjerivaču, tj. rastućim zahtjevima mreža nove generacije kojima se svakodnevno koriste milijarde uređaja poslovnih i privatnih korisnika.

Osoba za odnose s javnošću:

Martina Ćurić
Cisco Systems Hrvatska
E: martina.curic@cisco.com
T: 01/4628920

Videos

Scale up to 322 Tbps with the Cisco CRS-3