Provedeno istraživanje potvrđuje porast potražnje za uslugama upravljanja mrežom s dodanom vrijednosti (“Managed Services”) za Metro Ethernet i virtualne privatne mreže kao i za glasovne i sigurnosne usluge

SAN JOSE, Kalifornija – Tvrtka Cisco predstavila je najnovije rezultate višegodišnjeg istraživanja tržišta o globalnoj primjeni usluga upravljanja mrežom s dodanom vrijednosti za IT i komunikacijske usluge. Rezultati istraživanja potvrđuju da organizacije sve više potražuju usluge upravljanja mrežom s dodanom vrijednosti od pružatelja usluga za Metro Ethernet mreže, IP VPN mreže (virtualne privatne mreže temeljene na Internet protokolu), IP glasovne i sigurnosne usluge.

U rezultatima istraživanja navodi se da tržište upravljanja IP uslugama s dodanom vrijednosti nastavlja sa snažnim rastom uz godišnju stopu rasta (CAGR) od 18% za promatrano razdoblje te se očekuju prihodi u iznosu od 66 milijardi američkih dolara do 2012. godine. Ovo opsežno ispitivanje provela je tvrtka Ovum na zahtjev tvrtke Cisco u sklopu svojih aktivnosti usmjerenih na kontinuiranu podršku pružateljima usluga. Obuhvaćalo je više od 1300 ispitanika zaposlenih u tvrtkama koje koriste usluge upravljanja mrežom s dodanom vrijednosti u Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, Bliskom Istoku, Africi i Aziji. Tvrtke koje su sudjelovale u provođenju istraživanja pripadaju financijskom, proizvodnom, maloprodajnom, javnom, zdravstvenom i obrazovnom sektoru.

"Članovi uprava zaduženi za IT i informatički direktori sve više povjeravaju razvoj i upravljanje mrežama pružateljima usluga i stručnjacima na polju usluga s dodanim vrijednostima s ciljem smanjenja troškova i poboljšanja učinkovitosti", izjavio je Peter Hall, direktor istraživanja u tvrtki Ovum. "Time se otvaraju nove mogućnosti za one koji će moći odgovoriti na te potrebe, naročito u područjima glasovnih i sigurnosnih usluga."

Ciscova strategija obuhvaća podršku za pružatelje usluga s dodanom vrijednosti u kreiranju, izgradnji i ubrzanju odgovora na potražnju za mrežnim i ostalim uslugama upravljanja s dodanom vrijednosti koje tvrtke danas od njih očekuju. Program pod nazivom Cisco Powered Program obuhvaća pružatelje usluga koji isporučuju usluge koristeći Ciscovu mrežnu opremu i tehnologiju te zadovoljavaju Ciscove definirane standarde podrške. Putem Cisco Powered Programa pružatelji mrežnih usluga s dodanom vrijednosti dobivaju pristup vodećim rješenjima na tržištu, odobrenim rješenjima trećih strana, edukaciji i opsežnoj podršci.

"Kako informacijska i mrežna tehnologija poprimaju sve veći značaj za uspjeh poslovanja, korisnici počinju prepoznavati važnost vremena neprekidnog rada (“uptime”), zaštite i performansi u podržavanju kritičnih aplikacija", objašnjava Al Safarikas, viši direktor marketinga u tvrtki Cisco. "Porast mrežnih usluga s dodanom vrijednosti u svjetskim razmjerima potvrđen ovim istraživanjem pokazuje da su tvrtke sve više svjesne da pružatelji usluga mogu uspješno isporučivati takve usluge."

"Veća svijest krajnjeg korisnika o dostupnosti relevantnih usluga, u kombinaciji s konkurentnim tržištem pružatelja usluga, stvara sve preduvjete za ubrzani tržišni rast", rekao je Safarikas. "Sve više tvrtki u svim dijelovima svijeta shvaća poslovne razloge za primjenu mrežnih usluga s dodanom vrijednosti; budući da one značajno smanjuju ukupne troškove vlasništva, istovremeno povećavajući kvalitetu usluge. Upravo je kvaliteta usluge vrlo važan faktor, naročito na tržištima u razvoju gdje zbog nedostatka stručnog informatičkog znanja mrežne usluge s dodanom vrijednosti mogu biti jedini način da se postigne odgovarajuća razina kvalitete i ostvare sporazumi o razini kvalitete usluga."

O tvrtki Cisco

Tvrtka Cisco (NASDAQ: CISCO) je vodeći svjetski proizvođač mrežnih rješenja koja mijenjaju način na koji se ljudi međusobno povezuju, komuniciraju i surađuju. Informacije o tvrtki Cisco možete pronaći na internet stranici http://www.cisco.com/hr. Za najnovije vijesti, posjetite stranicu http://newsroom.cisco.com. Za prodaju Ciscove opreme na europskom tržištu zadužena je tvrtka Cisco Systems International BV, organizacija u punom vlasništvu korporacije Cisco Systems, Inc.

Osoba za odnose s javnošću:

Mirela Beširević


Cisco Systems Hrvatska
E: mbesirev@cisco.com
T: 01/4628934