Male i srednje velike kompanije predstavljaju važan segment hrvatskog gospodarstva budući da čine 98% ukupnih poslovnih subjekata u Hrvatskoj. Stvaraju 53% ukupnog industrijskog dohotka zemlje uz stopu rasta malih kompanija višu od 40%, odnosno srednje velikih kompanija višu od 20% (HGK "Gospodarska kretanja 2006/2007). Napredna informacijska i komunikacijska tehnologija ključan je faktor diferencijacije koji može pomoći malim i srednje velikim tvrtkama da povećaju produktivnost, opreme svoju radnu snagu najnovijim komunikacijskim tehnologijama i bolje konkuriraju na domaćem i međunarodnom tržištu.

Prema rezultatima istraživanja kojeg je nedavno provela tvrtka Cisco u Hrvatskoj, male i srednje velike tvrtke na hrvatskom tržištu svjesne su da tehnologija može odigrati značajnu ulogu u ostvarenju ključnih poslovnih ciljeva, pri čemu 50% ispitanika navodi podatak da je u proteklih godinu i po dana unaprijedilo svoju LAN infrastrukturu (infrastrukturu lokalne mreže). Međutim, otprilike 30% kompanija još uvijek posjeduje LAN infrastrukturu koja je starija od 4 godine. Korištenje najnaprednije mrežne infrastrukture hrvatskim kompanijama otvara mogućnost integriranja glasovnog i podatkovnog prometa u jednu mrežu i korištenja mreže kao platforme za niz usluga i aplikacija poput aplikacija za komunikaciju i poslovnu suradnju. Zahvaljujući integriranoj mrežnoj platformi, baze podataka, sustavi za financijsko upravljanje i sustavi za upravljanje odnosima s korisnicima mogu se besprijekorno povezati, omogućujući pritom maksimalno iskorištavanje informatičkih i ljudskih resursa. Tehnologije koje povećavaju produktivnost mobilnih radnika smatraju se sve poželjnijima, pri čemu 25% hrvatskih kompanija namjerava uvesti mogućnost udaljenog pristupa mreži za svoje mobilne radnike, koji će moći pristupiti mreži kompanije bez obzira na to gdje se nalaze. Ipak, ta je brojka još uvijek daleko manja od ukupno 60-70% malih i srednje velikih tvrtki u Zapadnoj Europi koje navode da je udaljeni pristup mreži kompanije jedna od tehnologija 'bez kojih ne mogu'.

Da bi udaljeni pristup bio moguć nužno je osigurati poboljšanu zaštitu, kao što su VPN tehnologije (tehnologije virtualne privatne mreže) o kojima razmišlja 40% ispitanika u Hrvatskoj.

Sigurnosne prijetnje su danas prisutnije nego ikad, a šire se izuzetno brzo. Primjerice, zloglasni virus Slammer zarazio je 55 milijuna računala u sekundi u svojoj najaktivnijoj fazi. Zaštićena i lako prilagodljiva mreža naročito je važna za one tvrtke koje nemaju vlastite resurse zadužene za sigurnost. Međutim, čini se da je svijest o važnosti zaštite još uvijek na relativno niskoj razini među hrvatskim tvrtkama male i srednje veličine, budući da je svega 20% ispitanika izrazilo zabrinutost zbog sigurnosnih pitanja.

Istraživanje koje je provedeno u 335 hrvatskih kompanija s 100 do 999 zaposlenika također otkriva kako 40% ispitanika namjerava prijeći na Voice over IP komunikacijsku tehnologiju u slijedećih dvanaest mjeseci, što će smanjiti troškove i stvoriti mogućnosti za korištenje novih metoda komunikacije, kao što su objedinjene komunikacije (Unified Communications) ili održavanje konferencija putem weba.

Iako male i srednje velike tvrtke prepoznaju konkurentske prednosti primjene novih tehnologija, istraživanje pokazuje da se relativno malo pažnje posvećuje izradi sigurnosnih kopija i pohrani podataka, kao i virtualizaciji podatkovnih centara, pri čemu samo 20% ispitanika planira ulaganja u SAN mreže u slijedećih 12 mjeseci.

"Rezultati istraživanja pokazuju da su hrvatske tvrtke male i srednje veličine svjesne da im tehnologija može pomoći u rješavanju poslovnih izazova jer njome povećavaju konkurentske prednosti, produktivnost te smanjuju troškove, što im omogućuje da budu ispred konkurencije", izjavio je Igor Meleš, General Manager tvrtke Cisco u Hrvatskoj. "Međutim, još uvijek moramo razviti svijest o važnosti naprednih tehnologija kao što su objedinjene komunikacije, zaštita informacijske tehnologije i rješenja za pohranu podataka", dodao je Meleš.

Kako bi podmirila specifične potrebe malih i srednje velikih poduzeća, tvrtka Cisco je izradila tzv. strategiju pametnog poslovanja ("smart business roadmap"). Riječ je o planu koji spaja kratkoročne i dugoročne poslovne ciljeve s odgovarajućim tehnološkim rješenjima u svrhu ostvarivanja tih ciljeva, pri čemu se poseban naglasak stavlja na odgovaranje na potrebe korisnika, operativnu učinkovitost, smanjenje troškova i zaštitu. Pored toga, tvrtka Cisco na tržište je plasirala i sustav pod nazivom Smart Business Communications System, koji sadrži razvijenu ponudu pametnih, jednostavnih i sigurnih proizvoda, kao i financijske usluge te podršku, koji su posebno prilagođeni malim i srednje velikim tvrtkama.

O tvrtki Cisco

Tvrtka Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeći svjetski proizvođač mrežnih rješenja koja mijenjaju način na koji se ljudi međusobno povezuju, komuniciraju i surađuju. Informacije o tvrtki Cisco možete pronaći na internetskoj stranici www.cisco.com/hr. Za najnovije vijesti, posjetite stranicu http://newsroom.cisco.com. Za prodaju Ciscove opreme na europskom tržištu zadužena je tvrtka Cisco Systems International BV, organizacija u punom vlasništvu korporacije Cisco Systems, Inc.

Osoba za odnose s javnošću:
Adrian Bobanović

Cisco Systems Hrvatska
E: abobanov@cisco.com
T: 01/4628901