Uz ukazivanje na prednost korištenja naprednih tehnologija u obrazovanju i važnost cjeloživotnog učenja, na konferenciji je poseban naglasak stavljen na velik potencijal druge generacije interneta.

DUBROVNIK, 24. ožujka 2007. - Tvrtka Cisco, vodeća tvrtka na području mrežnih tehnologija, jučer je u Dubrovniku održala svoj posljednji dan Cisco Expo konferencije. Oko 600 sudionika iz zemlje i inozemstva slušalo je o najnovijim dostignućima i trendovima u naprednim mrežnim tehnologijama. U posebno zanimljivoj raspravi okruglog stola na temu e-obrazovanja, ukazano je na neophodnost novih tehnologija u podršci cjeloživotnog obrazovanja i poticanju konkurentnosti znanja.

Ovogodišnji Cisco Expo 2007 predstavio je drugu generaciju interneta čiji sadržaj stvaraju ljudi prema vlastitim potrebama i osjećajima. Ciscova poruka "Welcome to the Human Network" bila je ujedno i glavna tema konferencije te je kroz izvrsno predavanje Istvana Pappa, generalnog direktora za Adriatic regiju i Mađarsku, dočarala kako internet utječe i mijenja način života, rada, zabave, učenja i međusobne suradnje. Ciscova vizija Human Network-a stavlja čovjeka na prvo mjesto u sustavu komunikacije i kao glavnog aktera u umrežavanju ljudskih znanja istovremeno ukazuje na velike potencijale u razvoju budućeg poslovanja. Kroz predavanja i rasprave sudionika nastojalo se predvidjeti kako će online usluge utjecati na svakodnevno poslovanje malih i srednje velikih tvrtki u sljedećih nekoliko godina.

U okruženju izuzetno posjećenog i prema mišljenju posjetitelja i sudionika inspirativnog okruglog stola "e-Obrazovanje u službi cjeloživotnog učenja", otvorena je tema o potrebnim znanjima i vještinama koje bi pojedinac trebao stjecati kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja te o kvaliteti dostupnih elektronskih sadržaja i onih koji tek trebaju biti kreirani.
Na okruglom stolu sudjelovali su Prof.dr.sc. Miroslav Radman, voditelj Mediteranskog instituta za istraživanje života, mr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce, Hrvoje Balen, član uprave za marketing i prodaju tvrtke Algebra, Igor Kos, voditelj Instituta cjeloživotnog učenja i novih obrazovnih tehnologija, Ivan Vidaković, direktor tvrtke IBM Hrvatska i Igor Dropulić, direktor tvrtke SAP Hrvatska, te su publici kroz svoja osobna razmišljanja i iskustva prenijeli značajne misli vodilje u kontekstu stjecanja novih znanja kroz cjeloživotno obrazovanje. "Izuzetno je bitno razvijati svijest o potrebi za učenjem, odnosno trebamo razvijati Hrvatsku u smjeru stvaranja kulture učenja. Iskustva s univerziteta koji koriste nove tehnologije i čiji su sadržaji prilagođeni e-učenju u sustavu prijenosa i usvajanja znanja ukazuju da je to pravi put kojim razmišlja i ide moderan svijet." naglasio je profesor Radman. Usporedbu sa Singapurom koji na 3,5 milijuna stanovnika godišnje kroz sustav obrazovanja iznjedri 11.000 inženjera iznio je u raspravi g.Vidaković, direktor tvrtke IBM Hrvatska, naglašavajući podatak o Hrvatskoj koja može govoriti tek o brojci od 650 inženjera. Hrvatska ima 7,82% visoko obrazovanih građana a ta brojka se mora povećati ukoliko mislimo svojim znanjem i gospodarstvom postati konkurentni u Europi i svijetu. 21. stoljeće je proglašeno stoljećem mozga i glavni zadatak društva mora biti razbijanje straha od promjena u životu. Svaka promjena zahtjeva novo učenje i svaki je pojedinac odgovoran za sebe, ali država treba omogućiti uvijete i okolinu u kojoj će stjecanje novih znanja i vještina biti poticaj za osobni razvoj i bolje životne uvijete pojedinca i zajednice. Razvoj tržišnog gospodarstva definira i novi pristup potreba za znanjem. Tvrtke zahtijevaju specijalizirana znanja koja nisu dostupna kroz tradicionalni sustav školovanja. Razvoj tehnologije omogućio je drugačiji pristup učenju i stjecanje potrebnih vještina kroz sustave e-učenja.
Nove mrežne tehnologije i rješanja bazirana na internetu, omogućavaju formalnu i neformalnu edukaciju koja je neophodna svim djelatnicima jer poslovanje zahtijeva neprekidnu aktualizaciju znanja i vještina. U današnjem vremenu kad su pomaknute granice učenja, cjeloživotno obrazovanje može biti jedan od odgovora na relativno visoku nezaposlenost u Hrvatskoj jer omogućava pojedincima da u relativno kratkom vremenu promijene svoju kvalifikaciju i tako lakše promjene radno mjesto ili pronađu novi posao.

Na okruglom stolu "Jedna mreža, više usluga - video" čija tema je bila usko vezana uz nove tehnologije namijenjene pružateljima usluga, sudionici Andras Tudos, član uprave za tehnologiju tvrtke T-Online iz Mađarske, Sanjin Katinić, član uprave za tehniku tvrtke Metronet, Kazimir Bačić, rukovoditelj tehnike na HRT-u i Murat Hacisalihzade, prodajni menadžer tvrtke Cisco, raspravljali su o mogućnostima koje pruža nova višeuslužna mreža s naglaskom na video. O planovima Hrvatske televizije i kako iskoristiti prednosti ovih kanala distribucije video sadržaja, govorio je g. Bačić. O aktualnim iskustvima primjene IP televizije u Mađarskoj čuli smo od g. Tudosa, dok je g. Hacisalihzade govorio o novim prilikama na svjetskom tržištu koje je stvorio novi kanal distribucije video sadržaja putem mrežnih tehnologija. Mogućnost dodatnih profita za svoju tvrtku prepoznala je i tvrtka Metronet, čiju je strategiju u tom segmentu izložio g. Katinić.
Jedan od zajedničkih zaključaka sudionika bio je da će presudni čimbenik uspjeha ili neuspjeha nekog višemedijskog servisa biti njegova sposobnost bilo za stvaranje bilo za osiguravanje dovoljne količine kvalitetnih i zanimljivih sadržaja. Jer će najvjerojatnije samo kvalitetan sadržaj presuditi u konačnoj bitci za korisnike.

Po završetku konferencije, Igor Meleš, direktor Cisco Hrvatska istaknuo je: "Cisco godinama ulaže i razvija inovacije kako bi izgradili platformu na kojoj će ljudi temeljiti svoje poslovanje i mijenjati svoja životna iskustva. Nismo još ni svjesni mogućnosti koje nam donosi nova generacija interneta, ali ukoliko budemo otvoreni prema novim tehnološkim izazovima i koristili prednosti novih tehnologija koji između ostalog pomažu učenju, stjecanju novih znanja i vještina, kvalitetnijem i boljem poslovanju - razvoj pojedinca, društva u cjelini, a time i gospodarstva sigurno je zajamčen."

Izuzetna posjećenost ovogodišnje Cisco Expo konferencije koja je čak premašila očekivanja i organizatora, ukazuje na veliku zainteresiranost menadžera koji su prepoznali nužnost primjene naprednih tehnologija kao strateški opravdane investicije neophodne za razvoj poslovanja. Veliki interes pokazatelj je rasta ICT tržišta, razvoja Hrvatske i Ciscovog truda te predanosti da pomogne partnerima i korisnicima u razvoju poslovanja i pružanju tehničke podrške svojih mrežnih stručnjaka. Sudeći po pozitivnim reakcijama sponzora, partnera i sudionika ovogodišnja Cisco Expo konferencija bila je više nego uspješna.

O tvrtki Cisco Systems

Tvrtka Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeći svjetski proizvođač mrežnih rješenja koja mijenjaju način na koji se ljudi međusobno povezuju, komuniciraju i surađuju. Informacije o tvrtki Cisco možete pronaći na internetskoj stranici www.cisco.com. Za najnovije vijesti, posjetite stranicu http://newsroom.cisco.com. Za prodaju Ciscove opreme na europskom tržištu zadužena je tvrtka Cisco Systems International BV, organizacija u punom vlasništvu korporacije Cisco Systems, Inc.

Osoba za odnose s javnošću:
Adrian Bobanović

Cisco Systems Hrvatska
E: abobanov@cisco.com
T: 01/4628901