San Jose, Kalifornija- Cisco Systems najavio je dolazak NAC Appliance 4.0, najnovije inačice Network Admission Control rješenja, namijenjenog zaštiti poslovanja od sigurnosnih rizika koje bi mogli prouzročiti korisnici i uređaji s nezadovoljavajućim sigurnosnim statusom.

NAC Appliance 4.0 je osmišljen da bi se suočavao s rastućim brojem sigurnosnih izazova u poslovanju i informacijskoj tehnologiji, uzrokovanih sve teže predvidljivim rizicima. Uređaj se temelji na Ciscovoj viziji NAC-a, osiguravajući provedbu definiranih pravila na svim mrežnim pristupnim točkama u cjelokupnom poslovanju. Uključuje unaprijeđenu provedbu definiranih pravila za zaštitu lokalnih mreža (LAN-ova), kao i dislociranih ureda, virtualnih privatnih mreža (VPN-ova) i bežičnih pristupnih točaka.

Uloga Ciscovog NAC rješenja proteže se dalje od onoga što nude proizvodi koji su danas prisutni na tržištu. NAC Appliance kontrolira pristup mreži tvrtke putem svih segmenata poslovne mreže - žičane, bežične i udaljene - pokrivajući sve ulazne točke na mreži i postajući integralnim dijelom sigurnosne infrastrukture poslovne mreže.

"NAC Appliance 4.0 predstavlja temelj infrastrukture samoobrambene mreže", izjavljuje Mick Scully, Ciscov potpredsjednik za menadžment sigurnosnih proizvoda. "Ovaj proizvod pomaže tvrtkama u uspješnoj obrani od vanjskih prijetnji koje mogu prodrijeti kroz bežične i VPN veze, kao i prijetnji koje se pojavljuju unutar tvrtkinih LAN-ova i podružnica. Ovo rješenje rasprostire se kroz cjelokupnu mrežu."

Rješenje se temelji na četiri ključna elementa Ciscovog NAC-a:

  • autentifikaciji i procjeni stanja,
  • provedbi definiranih pravila,
  • karanteni i povratku u ispravno stanje,
  • centralizirano upravljanje.

Na bilo kojoj pristupnoj točki Ciscov NAC prepoznaje razne vrste korisnika i mrežnih uređaja - od zaposlenika, vanjskih suradnika i gostiju do terminala s različitim operativnim sustavima (Windows, Macintosh ili Linux stolna i prijenosna računala), dlanovnika, pisača i IP telefona. NAC Appliance procjenjuje njihovo pravo pristupa mreži, provjerava usuglašenost sa sigurnosnim pravilima tvrtke i dopušta odgovarajuća prava na mreži.

Uređaji koji ne zadovolje zahtjevima - blokiraju se i stavljaju u karantenu. Sigurnosne zakrve mogu se automatski primijeniti na operativne sustave kao i osvježavanja anitvirusnog i antispyware softvera. Kada se jednom utvrdi da korisnik ili uređaj zadovoljavaju utvrđena sigurnosna pravila tvrtke, dopušta im se pristup mreži. Kroz ovaj automatizirani proces NAC može surađivati sa čitavom mrežnom i sigurnosnom infrastrukturom kako bi osigurao provođenje pravila u cjelokupnom poslovanju.

"NAC Appliance je višenamjensko rješenje koje nam omogućava unificiranje naših poslovnih procesa i mrežne zaštite," izjavljuje Mark Connelly, voditelj informatičke sigurnosti tvrtke Sun Microsystems. "Ostvarujući svoje četiri ključne funkcije putem svih segmenata naše mreže, NAC raspoznaje različite vrste uređaja i operativnih sustava. To ne mogu ponuditi svi dobavljači. Automatsko provođenje smanjuje potrebu za administriranjem koje se prvenstveno bavi ručnim ažuriranjem uređaja, čime se stvaraju dodatne uštede - a da na spominjem sigurno i efikasno poslovanje."

Nova poboljšanja Ciscovog NAC rješenja:

  • Nudi prilagodljive mogućnosti rješavanja kompleksnosti instalacija svojstvenim velikim poslovnim mrežama
  • Moguće ga je instalirati na podatkovnoj razini (Layer 2) ili na mrežnoj razini (Layer 3) kako bi se smanjio broj poslužitelja potreban za različite lokacije - korisno velikim poduzećima sa složenim mrežama na više lokacija.
  • Omogućava praktične funkcije „single sign-on“ prijave za VPN i bežične klijente, kao i Windows Active Directory domene - prvi među NAC rješenjima. Ova funkcionalnost, uz postojeće mogućnosti upravljanja i konfiguriranja, nudi pojednostavljen sustav korištenja i povećava produktivnost zaposlenika.
  • Radi s različitim operativnim sustavima, surađuje s brojnim Ciscovim sigurnosnim proizvodima, kao i mrežnom opremom drugih proizvođača, šireći svoje prednosti unutar dogradive mrežne sigurnosne infrastrukture.

O tvrtki Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ.CSCO) je vodeće poduzeće na području mrežnih rješenja za internet. Novosti i informacije su na internetskoj stranici www.cisco.com/news. Za prodaju Ciscove opreme na europskom tržištu zadužena je tvrtka Cisco Systems International BV, organizacija u punom vlasništvu korporacije Cisco Systems, Inc.
Cisco, Cisco Systems, PIX, IOS i logotip Cisco Systems su registrirani zaštitni znakovi poduzeća Cisco Systems, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD-u i drugim državama. Svi drugi zaštitni znakovi spomenuti u ovom dokumentu vlasništvo su odgovarajućih poduzeća i ustanova.

Osoba za odnose s javnošću:
Adrian Bobanović

Cisco Systems Hrvatska
E: abobanov@cisco.com
T: 01/4628901