SAN JOSE, Kalifornija - Tvrtka Cisco Systems objavila je da je svom programu stručnih certifikata (Career Certifications) dodala certifikat Rich Media Communications Specialist. Tim certifikatom ovjeravaju se znanja i vještine potrebne za uspješno planiranje, instaliranje i upravljanje rich media komunikacijama u IP mreži.

Prema podacima tvrtke Wainhouse Research, očekuje se da će vrijednost tržišta rich medija na zahtjev porasti na gotovo milijardu dolara do 2007. godine. Organizacije diljem svijeta koriste rich media komunikacije kao što su glasovne konferencije, streaming video i druge digitalne interaktivne medijske aplikacije da bi povećale produktivnost zaposlenika i smanjile troškove. Kako bi tvrtke ostvarile prednosti koje proizlaze iz primjene tih aplikacija, tehnički stručnjaci zaduženi za integriranje aplikacija koje povećavaju produktivnost u IP mrežu moraju taj proces pažljivo isplanirati i posjedovati specijalizirano znanje u ovom području rada.

Stručnjaci koji dobiju Ciscov certifikat Rich Media Communications Specialist usvojit će znanja potrebna za kreiranje, instaliranje i upravljanje rich media aplikacijama kako bi odgovorili na nove zahtjeve tržišta, uključujući integriranje aplikacija za video konferencije u glasovnu i podatkovnu mrežu uz jednaku razinu kvalitete, komutiranja, brzine i jasnoće kakva se očekuje od konvencionalnih telefonskih mreža. U sklopu Rich Media Communications Specialist certifikata djelatnik uči kako integrirati video konferenciranje u IP mrežu samostalno ili uz druga rješenja kao što su Cisco CallManager for IP telephony, Cisco Unity voice messaging ili Cisco IP Contact Center.

"Kako bi ostvarile brojne prednosti glasovnog konferenciranja, streaming videa i drugih digitalnih interaktivnih medija, organizacije trebaju mrežne stručnjake koji posjeduju adekvatnu kombinaciju vještina", izjavio je Don Field, direktor u tvrtki Cisco zadužen za certifikate. "Certifikatom Rich Media Communications Specialist ovjeravaju se vještine potrebne za implementaciju, rad, konfiguriranje i identificiranje problema kod rich media komunikacija u IP mreži."

Djelatnici koji žele odbiti certifikat Rich Media Specialist moraju imati valjani CCNA certifikat i položiti dva dodatna ispita:

  • 642-481 CRMC - Implementing Cisco IP Video Conference Rich Media Communications (ICRMC)
  • 642-432 CVOICE - Cisco Voice Over IP (CVOICE)

Kao pomoć kandidatima u pripremi za ispite, bit će im dostupan tečaj Implementing Cisco IP Video Conference Rich Media Communications (ICRMC), kao e-learning metoda učenja prema vlastitom tempu. Većina kandidata može završiti tečaj ICRMC za otprilike osam sati. Preporučuje se priprema za CVOICE u obliku petodnevnog tečaja uz instruktora ili niza e-learning mogućnosti.

Edukacija i raspoloživost

Autorizirana edukacija provodi se kroz čitavu mrežu Ciscovih edukacijskih partnera (Cisco Learning Partners) širom svijeta i posredstvom programa Partner E-Learning Connection. Detaljnije informacije o edukaciji i ispitnim preduvjetima za certifikat Rich Media Communications Specialist i druge certifikate, možete pronaći na internetskim stranicama www.cisco.com/go/certifications.

Edukacija se može platiti preko programa Cisco Learning Credits, koji predstavlja jednostavnu metodu plaćanja za edukaciju autoriziranu od strane Cisca koja se ostvaruje uz pomoć Ciscovih edukacijskih partnera (Cisco Learning Partners) diljem svijeta. Za više informacija o programu Cisco Learning Credits, posjetite internetske stranice www.cisco.com/go/learningcredits.

Stručni certifikati tvrtke Cisco

Široko priznati certifikati tvrtke Cisco (Cisco Career Certifications) donose vrijedne i mjerljive prednosti mrežnim stručnjacima, njihovim rukovoditeljima i matičnim tvrtkama. Kod izdavanja općeg certifikata postoje tri stupnja: Associate, Professional i Expert u različitim područjima rada kao npr. komutiranje i usmjeravanje, mrežna sigurnost i pružatelji usluga. Također postoje i razni specijalizirani certifikati (Cisco Specialist focused certifications) koji ovjeravaju znanja u specifičnim tehnološkim područjima, rješenjima ili određenim radnim zadacima. Više informacija o stručnim certifikatima Cisco Career Certifications možete pronaći na: http://www.cisco.com/en/US/learning.

O tvrtki Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ.CSCO) je vodeće poduzeće na području mrežnih rješenja za Internet. Novosti i informacije su na Internet stranici www.cisco.com/news. Za prodaju Ciscove opreme na europskom tržištu zadužena je tvrtka Cisco Systems International BV, organizacija u punom vlasništvu korporacije Cisco Systems, Inc.

Cisco, Cisco Systems, PIX, IOS i logotip Cisco Systems su registrirani zaštitni znakovi poduzeća Cisco Systems, Inc.i/ili njegovih podružnica u SAD-u i drugim državama.Svi drugi zaštitni znakovi, spomenuti u ovom dokumentu, vlasništvo su odgovarajućih poduzeća i ustanova.

Osoba za odnose s javnošću:
Meta Jurca
Cisco Systems
mjurca@cisco.com
T: +386 (1) 561 0803