Tietoturvaratkaisut

Tietoturva on olennaisena osa yrityksen strategiaa ja liiketoimintaprosesseja - menestymistä.

Tietoturvaratkaisut

Millainen on vastustuskykyinen verkko? Voiko tietoverkko puolustaa itse itseään? Lyhyt vastaus on “Kyllä voi!” Verkkojen tietoturva on kehittynyt vähitellen yksittäisistä erillistuotteista järjestelmätason ratkaisuksi. Nykyaikaisen tietoverkon on pysyttävä hengissä ja toimin­takuntoisena, kohdistuipa siihen minkälainen hyökkäys tahansa.

Yritysten tietoverkot ja niihin kohdistuvat hyökkäykset ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi, eikä tieto­turvassa sen vuoksi voida luottaa mihinkään yksittäiseen mekanismiin. Tästä on syntynyt monitasoisen puolustuksen käsite, jonka nojaa ennakoiviin ja mukautuviin tietoturva­ratkaisuihin. Vastustuskykyisen verkon luonteeseen kuuluvia ominaisuuksia ovat:

 • Verkkopalveluiden saatavuus ja käytettävyys on oltava turvattu myös mahdollisen hyökkäyksen aikana
 • Käyttäjien on päästävä turvallisesti verkkoon mistä tahansa
 • Verkkoon kytkettävät laitteet ja käyttäjät on voitava tunnistaa, niiden tietoturvan tila on voitava määrittää, jonka perusteella ne voidaan valtuuttaa
 • Verkon tietoturvan on oltava tietoinen sovelluksista ja tarvittaessa voitava vaikuttaa sovellusten käyttöön
 • Suojata päätelaitteita tehokkaasti erilaisia tunnettuja ja tuntemattomia hyökkäyksiä vastaan
 • Mahdolliset hyökkäykset on havaittava nopeasti ja niiden eteneminen voitava rajoittaa

Miten vastustuskykyinen tietoverkko rakennetaan?

Ciscon vastustuskykyinen tietoverkko on uudenlainen järjestelmätason ratkaisu, jonka avulla voidaan pienentää tietoturvahaavoittuvuuksien aikaikkunaa, hyökkäysten vaikutusta ja parantaa verkon käytettävyyttä ja luotettavuutta. Vastustuskykyisen verkon rakentaminen perustuu kolmeen teemaan.


Ensimmäinen teema on integroitu tietoturva, eli tietoturvan ulottaminen koko verkon yli. Verkon jokainen komponentti, reitittimet, kytkimet jne. ovat mahdollisia hyökkäyksen kohteita tai välineitä ja niiden suojaaminen on mahdollista ainoastaan integroimalla tietoturva osaksi kyseistä verkkolaitetta.


Toinen teema on yhteistoiminnallisuus. Kun tietoturva muuttuu järjestelmätason ratkaisuksi tarvitaan yhteistoiminnallisuutta eri komponenttien, kuten verkon ja tietoturvan välille, sekä myös yhteistyökumppaneiden välille. Esimerkkinä verkon pääsynvalvonta, joka voi olla tietoinen mahdollisesta virusten aiheuttamasta tietoturvauhasta ja sen perusteella rajoittaa verkkoon pääsyä.


Kolmas teema on mukautuva tietoturva, jonka tavoitteena on tarjota entistä dynaamisempaa, monikerroksista suojaa päätelaitteille, käyttäjille ja sovelluksille. Uudentyyppisillä Anti-X palveluilla (anti-virus, anti-spyware, anti-mato, anti-phishing) ja sovellustietoisella tietoturvalla voidaan suojata jokainen sovellusvuo tai paketti, joka verkossa liikkuu. Verkon tietoturva- ja sovellustietoisuutta lisäämällä voidaan nopeammin tai jopa automaattisesti pysäyttää tunnetut ja tuntemattomat hyökkäykset. Cisco on sitoutunut jatkuvasti kehittämään myös uusia tietoturvamekanismeja ja –ratkaisuja, joilla saadaan entistäkin parempi tietoisuus tietoturvan kokonaistilasta verkossa ja parempi kontrolli verkossa oleviin laitteisiin, käyttäjiin ja sovelluksiin.


Ciscon keskeisten tietoturvatuotteiden avainominaisuudet


Vastustuskykyisen verkon hyödyt liiketoiminnalle ja tietoturvan ammattilaisille

  • Auttaa täyttämään lainsäädännölliset vaatimukset
  • Suojaa yritysten ja organisaatioiden kriittisen tiedon
  • Turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden
  • Auttaa liiketoiminnan ja IT:n riskienhallinnassa
  • Auttaa valvomaan tietoturvapolitiikan noudattamista
  • Suojaa tietoverkkoa turvattomilta tai saastuneilta päätelaitteilta
  • Mukautuu nykyisiin ja tuleviin uhkiin

Cisco MARS (Security Monitoring, Analysis and Response System)

  • Lokitiedon analysointityökalu
  • Tunnistaa korreloimalla uhkia ja suosittelee mahdollisia torjunta-menetelmiä
  • L2/L3 -verkkotopologian tuntemus visualisoi hyökkäysten kulun ja parhaat torjuntapaikat verkossa
  • Tuki useille laitevalmistajille
  • Mukautettavat haku- ja raportointiominaisuudet

Security Auditor –ohjelmisto

  • Auttaa organisaatioita täyttämään lain asettamat vaatimukset
  • Havaitsee verkon tietoturvassa olevia aukkoja
  • Automatisoi verkon auditointiprosessia ja antaa konfiguraatio-suosituksia
  • Laaja ja joustava raportointi
  • Sisältää tietoturvapolitiikoiden tarkistuksia tunnettujen käytäntöjen pohjalta (NSA, CIS, Cisco SAFE)

VMS-hallintajärjestelmä (CiscoWorks VPN / Security Management Solution)

  • VPN-reitittimien, palomuurien ja IPS-laitteiden keskitetty hallinta- järjestelmä
  • Käyttäjien roolipohjainen pääsynhallinta
  • Auto Update Server mahdollistaa etäkäytössä olevien palomuurien sääntöjen ja ohjelmistoversioiden päivittämisen

Network Admission Control (NAC)

  • Lisää kaikenkokoisten verkkojen tietoturvaa varmistamalla verkkoon pyrkivien laitteiden tietoturvan ajantasaisuuden
  • Ennakoiva suojaus virusten, matojen ja haittakoodien leviämiselle
  • Laajentaa verkkoinfrastruktuurin ja päätelaitteiden tietoturvahallinnan käyttömahdollisuuksia
  • Käytettävissä kytkinverkoissa, reititinverkoissa, langattomissa verkoissa ja VPN-etäyhteyksille
  • Toteutus mahdollinen joko NAC-erillisjärjestelmällä tai olemassa olevaan järjestelmään integroimalla

NAC-erillislaite (Cisco Clean Access)

  • Pakettiratkaisu, jossa on valmis tuki virustorjunta ym. tietoturvasovelluksille sekä Microsoft-päivityksille
  • Sopii kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille
  • Täydentää integroitua NAC-järjestelmää

Integroitu NAC-ratkaisu

  • Tarjoaa saman toiminnallisuuden kun Clean Access ja lisäksi
  • Uudenlainen arkkitehtuuri ja toteutus
  • Yhdistää keskitetyn tietoturvapolitiikan hallinnan, älykkään verkon ja ratkaisut yli 50:ltä johtavalta virustorjunta ja tietoturvavalmistajalta

Cisco Security Agent -- tietoturva-agentti

  • Päätelaitteiden tietoturvaratkaisu tuntemattomien tietoturvauhkien torjuntaan
  • Päivitysvapaa arkkitehtuuri
  • Ohjelmistojen ja päivitysten inventointi
  • Yksityiskohtainen säännöstöjen hallinta ja mahdollisuus NAC-integraatioon.

Cisco ASA 5500 tietoturvalaite (Adaptive Security Appliance)

  • Yhditetty palomuuri, IPS, verkkovirusten torjunta, IPSec- ja SSL VPN –palvelut
  • Integroitu ratkaisu yksinkertaistaa ja tuo kustannussäästöjä
  • Helppo ottaa käyttöön ja hallita
  • Monipuoliset ominaisuudet ja laajennettavuus myös tulevaisuudessa

VPN 3000 -keskitin

  • Cisco Secure Desktop (CSD) tarjoaa edistykselliset tietoturvaominaisuudet SSL VPN -yhteyksien suojaamiseksi
  • Laaja tuki käytännössä kaikille sovelluksille SSL VPN client –ohjelmistolla
  • Citrix-tuki
  • Mahdollisuus integroida IPSec -yhteydet NAC-järjestelmään

AVS 3110 Application Velocity System

  • Web-pohjaisten sovellusten optimointi, suorituskyvyn ja turvallisuuden parantaminen
  • Minimoi verkon viiveen ja tarjoaa 2 - 5 kertaisesti parantuneet vasteajat
  • Vähentää kaistan tarvetta 70-90%
  • Vähentää servereiden kuormitusta jopa 80%

ISR 800, 1800, 2800, 3800 -monipalvelureitittimet

  • Integroitu tilatietoinen palomuuri, VPN, IPS, Access-listat, NAT ja PAT – ideaalinen haarakonttoreiden, pienten yritysten ja palvelun tarjoajien laite
  • Edistykselliset VPN-teknologia tukee mm. VoIP, Multicast, QoS ja DMVPN –ominaisuuksia
  • Integroidut palvelut uusille teknologoille, kuten puheelle, langattomuudelle, SSL VPN, NAC, Anti-X
  • Web-pohjainen laitehallinta, SDM

PIX 501 / 506 / 535 -palomuuri

  • Kustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön
  • Käyttäjien ja sovellusten tietoturvan hallinta, hyökkäysten torjunta ja turvalliset yhteydet
  • Tilatietoinen palomuuri, VPN, dynaaminen NAT ja PAT
  • Helppokäyttöinen web-pohjainen hallinta, PDM

IPS 4200 hyökkäyksen tunnistuslaitteet

  • Parempi suojaus edistyksellisellä tarkkuudella
  • Tarkka matojen tunnistus integroidulla tapahtumien korreloinnilla
  • Riskilähtöinen uhkaluokitus
  • Sovellustarkitus vakoilu- ja mainosohjelmille sekä P2P-liikenteelle

Catalyst 6500 / 7600 tietoturva -palvelumoduulit

  • WebVPN, FW, IPS, IPSec VPN, DDoS, SSL -palvelumoduulit tarjoavat laajennettavat ja yhtenäiset tietoturvapalvelut palveluntarjoajille ja suuryrityksille
  • Hyvä investointien suoja ja alemmat kokonaiskustannukset
  • Palveluiden virtualisointi helpottaa käyttöönottoa, vähentää monimutkaisuutta ja alentaa käyttökustannuksia