UCS-uutuudet auttavat kehittämään datakeskusta virtuaaliseksi IT-kokonaisresurssiksi

Cisco on julkistanut Cisco Data Center Business Advantage -datakeskusarkkitehtuurinsa uutuuksia, jotka helpottavat muun muassa pilvipalveluiden rakentamista ja tarjoamista. Ciscon kytkin-, palvelin- ja teknologiajulkistukset auttavat kokoamaan datakeskuksen entistä tiiviimmin IT-kokonaisresurssiksi palvelimista tallennukseen. Uutuuksien avulla voidaan helpommin tarjota IT-sovelluksia datakeskuksen sisällä, keskusten välillä tai pilvipalveluna käytettäväksi.

Datakeskuksista tarjottujen IT-palveluiden haasteena on se, että eri resurssit (laskenta, tallennus, palvelimet) ovat omissa siiloissaan. Tämän vuoksi resursseja ei voida hyödyntää yhtenä kokonaisuutena. Tämä hidastaa ja hankaloittaa palveluiden rakentamista ja kehittämistä.

”Siiloutuneen IT-organisoitumisen aika on ohi. Jotta datakeskuksista saadaan kaikki hyöty irti, on perustan oltava kunnossa. Gartner on jo useamman kerran nostanut strategisten teknologioiden listalle käsitteen ’fabric computing’, joka on laskenta-, tallennus- ja verkkokapasiteetin yhteistoiminnallinen kokonaisuus. Cisco on ottanut asian omakseen Unified Computing System -järjestelmällä. Maailmanlaajuisesti asiakkaita on jo yli 4 000. Suomessa UCS-järjestelmiä on ollut käytössä reilut vuoden päivät, ja kokemukset ovat erittäin hyviä”, kertoo Suomen Ciscon datakeskus- ja virtualisointiratkaisuista vastaava Tommi Saxelin.

Ciscon nyt tekemät Nexus-kytkin-, MDS-tallennuskytkin-, UCS-palvelin- sekä NX-OS-käyttöjärjestelmäjulkistukset ovat yhtiön datakeskusarkkitehtuurin seuraava askel. Ne kokoavat laskenta-, tallennus- ja palvelinresurssit entistä tiiviimmin yhteen. Näin kaikkia IT-resursseja voidaan joustavasti ja ketterästi tarjota fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä erilaiset tietoverkot yhdistämällä.

”Nyt tehty julkistus on seuraava askel siinä, että pääsemme datakeskuksissa ’kertaverkoituksen’ kautta ’fabric computing’-maailmaan. Silloin yksi, älykäs tietoverkko mahdollistaa datakeskusten ja niistä tarjottavien palveluiden, myös pilvipalveluiden, yhdistämisen ja rakentamisen helposti ja joustavasti”, Saxelin jatkaa.

Nyt julkistetut datakeskusarkkitehtuurin tuoteuutuudet ovat:

  • Uusi Cisco Nexus 5500 -kytkin, jossa on Unified Port -ominaisuus - minkä tahansa portin voi määrittää LAN- tai SAN-portiksi (Ethernet tai Fibre Channel)
  • Uusi Cisco Nexus 3000 -kytkin, jossa minimoitu verkkoliikenteen viive, esimerkiksi suurta nopeutta vaativiin verkko-osakekaupan sovelluksiin
  • Fabric Extender -teknologian laajennukset, joka helpottavat ja yksinkertaistavat datakeskusverkkojen skaalautuvuutta ja hallinnointia
  • Uusi Cisco Data Center Network Manager -ohjelmisto, joka helpottaa tallennus- ja tietoverkon yhteishallinnointia
  • Uusi C260 M2 - UCS-kokonaisuuden räkkipalvelin
  • Uudet versiot Cisco B230 M2-, B440 M2- ja C460 M2 -UCS-palvelimista entistä tehokkaampine virtualisointiominaisuuksineen
  • Entistä tehokkaampi Cisco NX-OS-käyttöjärjestelmäversio

Cisco Data Center Business Advantage tehostaa sekä fyysisten että virtuaalisten datakeskusten ketteryyttä ja tehokkuutta. Sen avulla asiakkaat voivat nopeuttaa uusien palveluiden käyttöönottoa ja rakentaa uusia IT- ja liiketoimintamalleja. Cisco Data Center Business Advantage rakentuu kolmelle ratkaisualueelle: Cisco Unified Computing (UCS), Cisco Unified Fabric ja Cisco Unified Network Services.

Cisco Unified Computing -kokonaisuus yhdistää laskentatehon, tietoverkon ja tallennuksen yhdeksi virtuaaliseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla datakeskuksen eri teknologioita voidaan hallita yhden työkalun kautta tehokkaasti ja virrankulutusta vähentäen. Cisco Unified Network Services mahdollistaa minkä tahansa tietoverkkopalvelun toimittamisen missä tahansa verkkoympäristössä. Se tarjoaa joustavuutta palveluiden provisiointiin ja työkuormien siirtoon. Cisco Unified Fabric puolestaan yhdistää tallennus- ja tietoverkot sekä datakeskustason verkkokäyttöjärjestelmän.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
datakeskus- ja virtualisointiratkaisuista vastaava Tommi Saxelin
E: New Email tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote ja tuotekuvia:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_033011.html

Lisätietoja Cisco Data Center Business Advantage -arkkitehtuurista:
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns224/architecture.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.