Cisco MOVE tuo palveluntarjoajille alustan videoliikenteen optimointiin langattomissa verkoissa

Cisco esitteli Mobile World Congress -tapahtumassa Cisco MOVE -kokonaisuuden. Cisco MOVE tuo palveluntarjoajille alustan, jolla nopeasti kasvavaa mobiilivideo- ja dataliikennettä voidaan tehokkaasti hallita ja hyödyntää. Cisco MOVEn avulla palveluntarjoajat voivat optimoida videoliikennettä langattomissa verkoissa ja rakentaa uusia videopohjaisia palveluita. Kuluttajat puolestaan saavat entistä paremman ja kattavamman mobiilivideokokemuksen.

Tuoreimman Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast -ennusteen mukaan mobiilidatan määrä kasvaa 26-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015. Mobiilivideon osuuden odotetaan edustavan kahta kolmasosaa koko mobiililiikenteen määrästä vuoteen 2015 mennessä..

”Ihmiset katsovat, jakavat ja tekevät videoklippejä, yritykset käyttävät enenevässä määrin videoviestintää ja julkisella puolella videota hyödynnetään erimerkiksi vanhustenhoidon palveluissa. Video tarjoaa paljon mahdollisuuksia uudentyyppisten palveluiden kehittämiseen myös liikkuvaan käyttöön, mutta vaatii verkoilta paljon. MOVE, joka on uusin askel viime vuonna Barcelonassa julkistamaamme palveluntarjoajastrategiaan, tuo tällaisen kokonaisuuden operaattoreille”, kertoo Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

Cisco MOVE (Monetization, Optimization, Videoscape Experience) kattaa koko langattoman tietoverkon asiakkaalta pilveen. Sen pääosat ovat:

  • Cisco Mobile Videoscape: Mahdollistaa palveluntarjoajille entistä paremman videokokemuksen tarjoamisen asiakkailleen. Pohjautuu Cisco ASR 5000 -reitittimien ja Cisco Unified Computing System -palvelinalustan teknologiainnovaatioihin.
  • Cisco Service Provider Wi-Fi Solution: Päästä päähän carrier grade -luokan ratkaisu, joka mahdollistaa tehokkaamman langattoman dataliikenteen mobiililaajakaistaverkossa. Tarjoaa muun muassa standardoidun, saumattoman ja erittäin tietoturvallisen autentikoinnin. Sen avulla palveluntarjoajat voivat muun muassa tarjota alhaisin kustannuksin tietoturvallista tietoliikennekapasiteettia kohdennetuissa paikoissa.
  • Cisco Adaptive Intelligent Routing: Alentaa mobiilin dataliikenteen kustannuksia tuomalla älykkyyttä verkkoliikenteen ohjaamiseen kautta koko verkon optimoiden älykkäästi eri liikennetyypit kustannusten alas painamiseksi. Kattaa mm. Cisco ASR 1000-, Cisco ASR 5000- ja Cisco ASR 9000 -reitittimet.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_021311.html

Lisätietoja Cisco VNI -tutkimuksesta ja tuorein raportti:
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.