Suomi nousi kiinteän laajakaistan laadussa 15. sijalta 6:nneksi

Kansainvälisen laajakaistatutkimuksen mukaan Etelä-Korean ja Hong Kongin kansalaisilla on maailman parhaat laajakaistayhteydet. Euroopan maista parhaiten menestyi Islanti, joka sijoittui tutkimuksessa neljänneksi.

Tutkimukseen sisältyvässä kiinteän laajakaistan laatumittauksessa Suomi sijoittui 6:nneksi (viime vuonna sijoitus oli 15.) ja oli tutkimuksen 4:nneksi kovin nousija. Laatumittariin vaikuttavat verkosta lataamisen nopeus (download), verkkoon lataamisen nopeus (upload) ja viive (latency). Laajakaistan levinneisyydessä Suomi sijoittui sijalle 25. Näiden yhdistelmästä muodostuvassa Leadership Rankingissä Suomi sijoittui 16:nneksi, kun viime vuonna sijoitus oli 21. Muut maat paransivat laajakaistan levinneisyyttä enemmän kuin Suomi. Suomen kiinteän laajakaistan levinneisyys kasvoi vain kolme prosenttiyksikköä ja nousi 70 prosenttiin (kotitalouksien käytössä olevien laajakaistayhteyksien määrä kaikista kotitalouksista).

Tuoreen tutkimuksen tulokset kertovat kunkin maan tämänhetkisestä kyvystä hyödyntää seuraavan sukupolven verkkopalveluita. Tutkimuksen toteuttivat Oxfordin yliopisto ja espanjalainen Oviedon yliopisto kolmannen kerran peräkkäisinä vuosina ja sen rahoitti Cisco. Tutkimuksessa oli mukana 72 maata. Tulokset perustuvat 40 miljoonaan tehtyyn testiin laajakaistan laadun mittaamiseksi.

”Suomi on kirinyt itsensä takaisin kiinteän laajakaistan kärkipäähän. Suomessa operaattorit ovat investoineet voimakkaasti kaapeli- ja kuitupohjaisiin laajakaistoihin. Kuluttajat ovat nostaneet omien palveluidensa tasoa näillä nopeammilla yhteyksillä. Tämänvuotinen tutkimus osoittaa, että investoinnit laajakaistan kehittämiseen näkyvät todella myös kansainvälisissä vertailuissa. Suomi on tehnyt töitä mahdollistaakseen seuraavan sukupolven laajakaistapalvelut. 100 Megan Suomi -hanke on siirtynyt sanoista tekoihin”, sanoo Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

”Viime kesästä lähtien jokaisella suomalaisella on ollut oikeus laajakaistaan niin sanottuna yleispalveluna. Tällä yleispalvelulailla on haluttu parantaa laajakaistan saatavuutta ja nostaa laajakaistayhteyksien laatuvaatimusta maaseudulla. Ciscon tutkimuksen tulokset antavat ensi kertaa tieteellistä tukea sille, että Suomessa on suuri ero maaseudun ja kaupunkien laajakaistayhteyksien laadussa, erityisesti langattomien yhteyksien osalta. Tutkimustulokset tukevat siis voimakkaasti sitä poliittista tahtotilaa, jonka eduskunta ja valtioneuvosto ovat linjanneet. Juuri yleispalvelulla voidaan vaikuttaa laajakaistan laatuun haja-asutusalueilla”, viestintäministeri Suvi Lindén sanoo.

Helsinki ja Oulu suomalaiskaupunkien parhaat

Tutkimuksessa selvitettiin myös kiinteän laajakaistan eroa suurimpien kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä. Tutkimuksessa oli mukana kaikenkaikkiaan 239 kaupunkia ja Suomesta olivat mukana Helsinki, Espoo, Tampere ja Oulu. Suomessa ero kaupunkien ja haja-asutusalueiden kiinteän laajakaistan laadussa oli tutkituista maista kolmanneksi suurin.

Kaupungeista Helsinki sijoittui sijalle 20., Oulu oli 35., Espoo 45. ja Tampere sijoittui 46:nneksi.

”Erityisesti Helsingin ja Oulun asukkailla on mahdollisuus jo käyttää lähitulevaisuuden laajakaistapalveluita, kuten teräväpiirtotason koti-videoneuvottelupalveluita. Espoossa ja Tampereella on saatavana jo erinomaista laajakaistaa, joka täyttää tämän päivän laajakaistapalveluiden tarpeet”, toteaa Korvenmaa.

Tutkimuksessa mobiililaajakaista mukana ensimmäisen kerran

Tutkimuksessa oli ensimmäistä kertaa mukana globaali vertailu mobiililaajakaistan laadusta. Parhaiten tutkimuksessa menestyivät Ruotsi sijalla 1. ja Tanska sijalla 2. Suomi sijoittui 27:nneksi.

”Mobiilikansana tunnetun Suomen vaatimaton menestys oli pieni yllätys”, sanoo Korvenmaa.

”Mobiililaajakaistaa tarvitaan, mutta se ei yllä palvelutasoltaan kiinteän laajakaistan tasolle. Nykyinen mobiililaajakaista sopii erinomaisesti esimerkiksi sähköpostin lukemiseen, hakemistojen selaamiseen, perustasoisten videoiden lataamiseen ja mikroblogaukseen sekä muihin vastaaviin palveluihin”, Korvenmaa jatkaa.

Laajakaista vaikuttaa kansantalouteen

Tutkimuksessa selvitettiin laajakaistan laadun ja levinneisyyden merkitystä kansantaloudelle 40 sosioekonomisen muuttujan osalta. Laajakaistan levinneisyys korreloi selkeästi taloudellisen tasa-arvon ja riippumattomuuden kanssa. Laatu vastaavasti korreloi innovaatiokyvyn, korkeatasoisen koulutuksen, hyvien kansalaispalveluiden ja yleisen kilpailukyvyn kanssa.

”Näkemykseni mukaan suomalaiset pärjäävät entistä paremmin, mikäli kiinnitetään huomiota siihen, että palveluoperaattorit kilpailevat laadulla ja sisällöntuottajat sopeuttavat palvelutarjontansa eri laatutasoille. Viranomaisten tulee käyttää kepin sijasta myös porkkanaa kannustaessaan verkko-operaattoreita investoimaan entistä voimakkaammin laadukkaiden yhteyksien saamiseksi myös haja-asutusalueille. On myös tärkeää, että laitetoimittajat keskittyvät helppokäyttöisyyteen ja yhteensopivuuteen. Kuluttajilla on tärkeä rooli kysynnän luonnissa muuttamalla perinteisiä toimintatapojaan uusien laajakaistapalveluiden avulla”, kiteyttää Korvenmaa.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon teknologiaa käyttäen rakennetut tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen jakamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ciscolle vuosi 2010 on juhlavuosi. Takana on jo 25 vuotta teknologiainnovaatioita ja yhteiskuntavastuuta. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.