Uusi ratkaisu mahdollistaa jopa maailmanlaajuisesti koordinoidun energiansäästön

Cisco on julkistanut uuden ratkaisun, jonka avulla yhtiöt, joilla on lukuisiakin toimipisteitä, voivat keskitetysti seurata ja hallinnoida kiinteistöjensä energiankulutusta. Cisco Network Building Mediator Manager 6300 auttaa keskittämään jopa satojen kiinteistöjen energiankulutuksen hallinnan. Cisco julkisti myös uuden päivityksen Cisco Network Building Mediator -ratkaisustaan. Nyt julkistettu versio 3.1 on erityisesti optimoitu toimimaan Mediator Manager 6300:n kanssa.

Uutuudet kuuluvat Ciscon Smart Connected Buildings -kokonaisuuteen, joka mahdollistaa rakennusten tietojärjestelmien käyttämisen ja integroinnin tietoverkon välityksellä.

Yhtiöitten toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen on tunnistettu maailmanlaajuisesti tärkeäksi, ja myös Suomessa asiaa on selvitetty. Suomen työ- ja elinkeinoministeriö julkisti jo vuonna 2009 mietinnön , miten Suomessa voitaisiin lisätä energiansäästöä ja -tehokkuutta vuoteen 2020 mennessä. Rakennukset ovat yksi neljästä ohjelman ”kivijalkatoimenpiteistä”, ja kiinteistön käytön ja ylläpidon toimenpiteet tämän osa-alue.

”Suomessa yrityskiinteistöjä täytyy valaista ja lämmittää pitkään. Näiden optimoinnissa kyse on yritysten säästöistä, mutta ennen kaikkea maamme päästöjen vähentämisestä. Ensimmäinen käytännön askel yhtiöiden kiinteistöjen energiatehokkuuden lisäämiseksi on tuoda reaaliaikainen kokonaisnäkymä energiankäyttöön riippumatta siitä, minkä kokoinen yhtiö on. Ciscon avulla IP-verkko toimii yhteisenä alustana, jonka päälle energiansäästöratkaisut voidaan rakentaa”, sanoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Jukka Nurmi.

Cisco Network Building Mediator Manager 6300:n avulla voidaan yhdistää useita Cisco Network Building Mediatoreita. Se mahdollistaa yhtiöille maantieteellisesti eri paikoissa sijaitsevien rakennusten energiankulutuksen keskitetyn hallinnan IP-verkon kautta, myös globaalisti. Sen avulla voidaan muun muassa seurata yhtiön kaikkien rakennusten energiankulutusta ja standardisoida jopa maailmanlaajuisesti toimipisteiden energiankäyttöä.

Cisco Network Building Mediator 3.1 on erityisesti optimoitu toimimaan Mediator Manager 6300:n kanssa. Vuosi sitten julkistettu Cisco Network Building Mediator on suunnattu kaikkiin kiinteistöihin, joissa on kiinteistöautomaatiota. Se on protokollariippumaton ja kerää tietoa kiinteistö-, IT- ja energiajärjestelmistä ja integroi ne. Sen avulla voidaan tuoda yhteen erilaisia rakennusautomaatiojärjestelmiä ja -protokollia. Tuettuna ovat muun muassa BACnet-ominaisuudet sekä EIB (KNX/IP)-protokollat.

Cisco näkee, että tietoverkkoteknologialla voidaan tehostaa jopa globaalisti energiankulutuksen ja ympäristöhaasteiden hallintaa. Ciscon visio on avoin, standardeihin pohjautuva IP-alusta, joka tukee uusia energiakäytön hallintamahdollisuuksia. Cisco työskentelee tällä saralla yhteistyössä useiden energiayhtiöiden ja muiden kumppanien kanssa.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Jukka Nurmi
jukka.nurmi (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_062910c.html

Lisätietoja Smart Connected Buildings - kokonaisuudesta:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10447/Products_Sub_Category_Home.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon teknologiaa käyttäen rakennetut tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen jakamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ciscolle vuosi 2010 on juhlavuosi. Takana on jo 25 vuotta teknologiainnovaatioita ja yhteiskuntavastuuta. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.