Julkistukset osa integroitua Cisco Data Center Business Advantage -arkkitehtuuria


Cisco kehittää edelleen datakeskusarkkitehtuuriaan ja esittelee uusia datakeskuksiin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja. Nyt julkistetut uutuudet ovat integroidun Cisco Data Center Business Advantage-arkkitehtuurin osia. Ne tukevat muun muassa työpöytävirtualisointia sekä julkisia ja yksityisiä pilvipalveluita.

Cisco Data Center Business Advantage-integroitu arkkitehtuuri tehostaa sekä fyysisten että virtuaalisten datakeskusten ketteryyttä ja tehokkuutta. Sen avulla asiakkaat voivat nopeuttaa uusien palveluiden käyttöönottoa ja rakentaa uusia IT- ja liiketoimintamalleja. Cisco Data Center Business Advantage rakentuu kolmelle ratkaisualueelle:Cisco Unified Computing (UCS), Cisco Unified Fabric ja nyt esitelty Cisco Unified Network Services.

”Datakeskusten ja virtualisoinnin - myös työpöytien virtualisoinnin - merkitys kasvaa jatkuvasti, kun kuluttajat ja organisaatiot haluavat yhä kehittyneempiä palveluita tietoverkossa. IT-talojen ja palveluntarjoajien täytyy vastata tähän kysyntään. Cisco UCS -palvelinalusta, jota tämä julkistus edelleen laajentaa, on muotoutumassa vahvaksi liiketoimintakriittisten sovellusten alustaksi. Asiakkaita on maailmanlaajuisesti jo yli 1 700”, kertoo Suomen Ciscon datakeskuksista ja virtualisoinnista vastaava Tommi Saxelin.

Cisco Data Center Business Advantage rakentuu kolmesta osa-alueesta, joista nyt julkistettiin Cisco Unified Network Services. Unified Network Services mahdollistaa minkä tahansa tietoverkkopalvelun toimittamisen missä tahansa verkkoympäristössä. Se tarjoaa joustavuutta palveluiden provisiointiin ja työkuormien siirtoon.

Muut osa-alueet arkkitehtuurissa ovat Cisco Unified Computing (UCS) -kokonaisuus ja Cisco Unified Fabric.. Cisco UCS yhdistää laskentatehon, tietoverkon ja tallennuksen yhdeksi virtuaaliseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla datakeskuksen eri teknologioita voidaan hallita yhden työkalun kautta tehokkaasti ja virrankulutusta vähentäen. Unified Fabric puolestaan yhdistää tallennus- ja tietoverkot sekä datakeskustason verkkokäyttöjärjestelmän.

Nyt julkistetut tuoteuutuudet ovat:

  • Unified Network Services - Cisco Virtual Security Gateway: Palomuuri virtuaalikoneille. Toimii ohjelmistona Nexus 1000V -virtuaalikytkimessä VMware ESX -alustalla.
  • Unified Network Services - Cisco vWAAS: Pilvipalveluille suunniteltu WAN-optimointiratkaisu. Toimii virtuaalikoneena VMware ESX- ja Cisco UCS -ympäristöissä.
  • Unified Fabric - Cisco Nexus 55485548 -kytkin: 48-porttisessa kytkimessä on Unified Port -teknologia, jonka avulla portin voi määritellä kuitukanava- tai Ethernet-portiksi. Lisäksi Layer 3- ja FabricPath (TRILL) -tuki.
  • Unified Computing System - Cisco UCS B230 M1 -korttipalvelin: Intel Xeon 6500/7500 -pohjainen, tuo entistä enemmän muistia ja suorituskykyä entistä pienemmässä koossa. On markkinoiden edelläkävijä muistin ja prosessoriytimien tiiviydessä.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
datakeskuksista ja virtualisoinnista vastaava Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_091410.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon teknologiaa käyttäen rakennetut tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen jakamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ciscolle vuosi 2010 on juhlavuosi. Takana on jo 25 vuotta teknologiainnovaatioita ja yhteiskuntavastuuta. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.