Myös kumppaneille työkaluja pk-yritysten entistä parempaan palvelemiseen


Cisco on julkistanut uusia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan entistä enemmän hyötyjä irti tietoverkostaan. Nyt julkistetut uudet kytkinmallit, uudet IP-puhelimet, videovalvontaohjelmisto ja - kamerat sekä uudistettu tarjonta kumppaneille helpottavat pk-yritysten tietoverkon maksimaalista hyödyntämistä.

”Tietoverkoissa liikkuu mitä erilaisempaa dataa, aina perinteisestä tietovirrasta videoliikenteeseen. Myös pk-yrityksille tietoverkko on yhä enemmän alusta kaikelle toiminnalle, videovalvonnasta viestimiseen ja jopa toiminnanohjaukseen. Tämä vaatii verkolta sekä tehoa että liikenteen priorisointikykyä. Haluamme tuoda pk-yritysten ja niitä palvelevien kumppaneidemme ulottuville helposti käyttöön otettavia tietoturvallisia tuotteita, kokonaisuuksia ja palveluita, joiden avulla on helppo rakentaa liiketoimintaa tukeva tietoverkkoympäristö ja ottaa kaikki hyödyt irti tietoverkkoinvestoinneista”, kertoo Suomen Ciscon järjestelmäasiantuntija Mihail Papazoglou.

Tuotejulkistuksista tärkeimmät ovat:

  • Cisco 300 - sarjan hallittavat kytkimet: helposti käyttöön otettavia, entistä paremmat QoS-ominaisuudet tietoliikenteen luokitteluun ja priorisointiin, parannetut tietoturvaominaisuudet, IPv6-tuki ja energiansäästöominaisuudet - säästävät jopa 74 prosenttia sähkönkulutuksessa
  • Kolme uutta IP-puhelinmallia: kaksi kilpailukykyisesti hinnoiteltua puhelinmallia Cisco SPA 300 - sarjaan, jotka tarjoavat korkeatasoisen puheen, sekä uusi Cisco SPA 525G2 IP - puhelin, joka toimii yhdessä mobiilipäätelaitteiden kanssa
  • Cisco AVMS - videovalvontaohjelmisto: helppokäyttöinen ohjelmisto tietoverkkopohjaiseen videovalvontaan analytiikkatoimintoineen, tukee jopa 64 kameraa
  • Kaksi uutta tietoverkkoihin sopivaa videovalvontakameraa, Cisco VC 220 ja Cisco VC 240.

Tuoteuutuuksien lisäksi Cisco laajentaa ja yksinkertaistaa pk-yrityksille ja näitä palveleville kumppaneille suunnattua tukitarjontaansa.

Cisco Small Business Support Service - palvelu on nyt saatavilla kautta koko Cisco Small Business -tarjonnan. Kolmivuotinen tukipaketti mahdollistaa muun muassa seuraavana päivänä tapahtuvan laitteiden vaihdon, ohjelmistopäivitykset sekä englanninkielisen pikaviestituen. Cisco on myös laajentanut ja yksinkertaistanut pienyritystuotteiden takuukäytäntöjä.

Pk-yrityksiä palveleville kumppaneille Cisco on virtaviivaistanut Cisco Partner Development Funds (PDF) -maksuohjelmaansa. Lisäksi Cisco on avannut kumppaneilleMy Cisco-portaalin.

Hinta- ja saatavuustietoja:

  • Cisco 300 -sarjan hallittavat kytkimet:suositushinta alkaen 200 euroa, saatavilla Suomessa nyt
  • Cisco SPA 300 -sarjan puhelimet: Suomen suositushinta- ja saatavuustiedot vahvistuvat myöhemmin
  • Cisco SPA 525G2 IP -puhelin: suositushinta alkaen 300 euroa, saatavilla Suomessa lokakuussa
  • Cisco VC 220 ja Cisco VC 240 -sarjan valvontakamerat: suositushinta alkaen 600 euroa, saatavilla Suomessa nyt

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Jukka Nurmi
jukka.nurmi (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote ja kuvia:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_092210b.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon teknologiaa käyttäen rakennetut tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen jakamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ciscolle vuosi 2010 on juhlavuosi. Takana on jo 25 vuotta teknologiainnovaatioita ja yhteiskuntavastuuta. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.