Lehdistötiedote

19.05.2009

Cisco auttaa rakentamaan fiksumpia sähköverkkoja
Oman tuulivoimalan ylijäämäsähkön myyminen voisi houkuttaa talouksia vihreän energian tuottamiseen

Cisco tuo markkinoille tietoturvallisen verkkoinfrastruktuuriratkaisun, joka auttaa sähköyhtiöitä ja niiden asiakkaita hallitsemaan sähköntuotantoa ja -kulutusta aiempaa tehokkaammin. Cisco Smart Grid -ratkaisukokonaisuus auttaa vähentämään ympäristökuormitusta älykkään kysyntäpiikkien hallinnan avulla, jonka ansiosta voidaan saavuttaa jopa 15 prosentin säästöt energian kokonaiskulutuksessa.

Cisco on jo pitkään ollut älykkäiden ip-verkkojen osaaja, nyt sama älykkyys aiotaan tuoda sähköverkkoihin.

”Sähköverkkojen vaatimukset ovat kasvaneet. Niiden on nyt ja etenkin tulevaisuudessa kyettävä hallitsemaan energian pientuotantomuotojen täysimittainen hyödyntäminen sekä uudenlaiset sähkönkäyttötavat – esimerkiksi pistokkeesta ladattavat hybridiautot. Euroopan komissiolla on kunnianhimoinen 20/20/20-tavoite, jossa pyritään leikkaamaan kasvihuonepäästöistä 20 prosenttia, kasvattamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia ja tuottamaan 20 prosenttia energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. Sähköverkolla on tässä iso osa. Onneksi nykyteknologia mahdollistaa fiksujen sähköverkkojen rakentamisen. Cisco näkee tässä markkinamahdollisuuden. Ip:stä ja IPv6:sta voidaan tehdä alan standardi”, toteaa Suomen Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

”Maailmalla on vielä varsin paljon pitkälti manuaalisesti hallittavia sähköverkkoja. Jopa kuormitusmuutoksiin saatetaan reagoida manuaalisesti. Suomessa sähköverkot on automatisoitu paremmin. Meillä sähköverkkojen haasteena ovat valmistajakohtaiset ja yritysten itse rakentamat järjestelmät, joiden vuoksi maankattava hallinta on vaikeaa. Sen sijaan Suomen valttina on hyvä mobiilidataverkko, jonka ansiosta esimerkiksi sähkömittareiden etäluku on helpompi toteuttaa”, Saxelin kertoo.

Älykkäiden sähköverkkojen ansiosta sähköntuotantoa voitaisiin hallita aiempaa paremmin. Sähköntuotantoon voitaisiin ottaa mukaan pieniäkin yrityksiä, jopa kotitalouksia.

”Esimerkiksi omaan käyttöön pystytetty tuulivoimala saattaa tuottaa tuulisina päivinä enemmän sähköä kuin taloudessa tarvitaan. Tähän mennessä ylijäämäsähkön tarjoaminen valtakunnanverkkoon muiden käytettäväksi on ollut hyvin haastavaa. Jatkossa ylijäämäsähkö voitaisiin myydä, ja näin tuulivoimalan omistaja saisi sähkölaskuunsa vastaavasti hyvitystä tai jopa sähköyhtiöltä maksun”, Saxelin kertoo.

Älykäs sähköverkko mahdollistaisi kulutuspiikkien aikana myös esimerkiksi sähkön lainaamisen hybridiautojen akuista.

”Sähköverkkojen älykkyys merkitsisi Suomessa todennäköisesti sitä, että omien pienvoimaloiden pystyttäminen omaan käyttöön tulisi aiempaa houkuttelevammaksi. Vihreys, avoimuus ja kilpailu paranevat, jolloin sähköntuottajat, kuluttajat ja myös ympäristö hyötyvät”, Saxelin arvelee.

Ciscon Smart Grid -julkistukseen liittyy teknologiaratkaisuja ja konsultointipalveluita, joiden avulla sähköyhtiöt voivat rakentaa ja käyttää Smart Grid -infrastruktuureja. Lisäksi Cisco tekee yhteistyötä useiden energiayhtiöiden kanssa eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa neuvottelut ovat käynnissä.

Hyötyjä:

  • tutkimusyhtiö EPRIn (Electrical Power Research Institute) mukaan Smart Grid auttaa Yhdysvalloissa vähentämään kasvihuonepäästöjä vuosittain 60-211 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 asti.
  • Yhdysvaltojen energiaministeriön Pacific Northwest Laboratoryn pilottien mukaan Smart Grid -teknologia auttaa vähentämään 10-15 prosenttia talouksien energiankulutusta.
  • tietoturvalliset, joustavat ja etähallittavat Transmission & Distribution Automation -ratkaisut auttavat optimoimaan verkon hallintaa ja kustannuksia. Ciscon kytkinten ja reitittimien avulla voidaan rakentaa älykkäitä verkkoja kaikenkokoisille yrityksille.
  • Ciscon ratkaisujen avulla voidaan älykkäät sähkömittariratkaisut yhdistää Ip-pohjaiseen Smart Grid -alustaan.
  • Ciscon Home Energy Management (HEM)- ja Business Energy Management (BEM) -ratkaisujen avulla voidaan optimoida energian tarvetta, käyttöä ja kustannuksia. Ratkaisut mahdollistavat aiempaa paremmin sähköntuotantoon ja -käyttöön liittyvän datan ja analyysityökalujen hyödyntämisen. Ciscon tammikuussa julkistama EnergyWise-ratkaisu toimii pohjana Business Energy Management -ratkaisulle.
  • Cisco auttaa rakentamaan sähköverkosta tietoturvallisen (Secure Architecture For Energy). Se auttaa myös vähentämään käyttökustannuksia ja suojaa sähköverkkoa tietoturvariskeiltä.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_051809.html

 

 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.