Lehdistötiedote

02.03.2009

Cisco tutki: Videoneuvottelu voi kannustaa luovempaan ja tehokkaampaan ongelmanratkaisuun
Suomessa julkishallinto jopa yrityksiä kiinnostuneempi videoneuvotteluratkaisuista

Ciscon tutkimuksen mukaan videoneuvotteluratkaisut voivat rohkaista avoimempaan keskusteluun kuin muut ryhmätyökalut. Tutkimusyhtiö Pearn Kandolan tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että videoneuvotteluissa avoin ilmapiiri voi rohkaista keskustelemaan, jolloin ongelmanratkaisu on luovempaa sekä tehokkaampaa. Tutkimuksen mukaan videon käyttämisellä neuvotteluissa voidaan myös tasoittaa kulttuurieroja sekä auttaa erilaisia persoonia tulemaan paremmin toimeen keskenään.

“Tällä hetkellä yhä useammat tahot harkitsevat videoneuvottelulaitteistoja tai ovat hiljan hankkineet sellaisen. Julkishallinnossa ollaan tällä hetkellä jopa ripeämmin liikkeellä kuin yrityksissä. Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa, joten täällä videoneuvottelun mahdollisuudet ovat poikkeuksellisen suuret”, sanoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

Julkishallinnon kiinnostusta selittää osaltaan vuodenvaihteessa tapahtunut lakiuudistus, joka mahdollistaa kuntien toimielinten kokoukset videoneuvotteluilla. Valtionhallinnon osalta asiaan vaikuttaa myös matkabudjettien kiristyminen.

Pearn Kandolan tutkimus tarkastelee, miten videoviestintää voidaan hyödyntää virtuaalitiimien tuottavuuden tehostamisessa. Tutkimuksen mukaan videoneuvottelu voi vastata kasvokkain tapahtuvaa tapaamista, kun siinä välittyvät kehon kieli sekä hienovaraiset eleet ja ilmeet. Henkilön luotettavuutta arvioidessa 53 prosenttia vaikutelmasta perustuu käytökseen ja kehon kieleen, 40 prosenttia persoonallisuuteen, asemaan ja uskottavuuteen. Vain seitsemän prosenttia vaikutelmasta syntyy puheesta.

“Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri tyyppisten videoneuvottelulaitteistojen käyttöä erilaisissa neuvotteluissa. Jotta videoneuvottelulaitteistosta on todella hyötyä, täytyy valita oikea laitteisto oikeaan käyttöön. Jos henkilöt eivät koe järjestelmän korvaavan kasvokkaistapaamisia, jää heikoksi havaittu videoneuvottelujärjestelmä herkästi käyttämättä“, Saxelin sanoo.

Saxelinin mukaan tavallisten videoneuvottelujärjestelmien käyttöaste on tyypillisesti noin viisi prosenttia, eli niitä käytetään, jos on pakko. Sen sijaan laadukkaampien järjestelmien eli niin sanottujen etäläsnäolojärjestelmien käyttöaste on tyypillisesti 40-60 prosentin luokkaa. Etäläsnäolojärjestelmällä tarkoitetaan ratkaisuja, joiden avulla neuvottelun osapuolet tuntevat olevansa samassa tilassa.

“On hyvin yleinen harhaluulo, että laadukkaan videoneuvottelujärjestelmän tunnusmerkiksi riittää pelkästään HD-tasoinen kuva. Toinen tekninen kompastuskivi on äänen laatu: kun useat ihmiset osallistuvat neuvotteluun samassa tilassa, yksi mikrofoni ei usein riitä välittämään ääntä selkeästi. Keskustellessa puheesta pitää saada selvää, vaikka jo kehon kieli vakuuttaisi puhujan luotettavuudesta“, Saxelin kertoo.

Saxelin huomauttaa, että videoneuvottelun mahdollisuudet nähdään helpommin kansainvälisissä organisaatioissa. Kuitenkin matkustamiseen kuluvan ajan vähentäminen tuntuu jo kuntatasolla toimivissa organisaatioissa.

“Ulkomaanmatkan korvaaminen videoneuvottelulla säästää aikaa rajusti, mutta myös paikallisella tasolla saadaan merkittäviä säästöjä. Jos esimerkiksi kokouksen osallistujat käyttävät matkoihin kunnantalolle keskimäärin tunnin, jo pienehkön palaverin säästöpotentiaali on helppo nähdä“, Saxelin sanoo.

Pearn Kandolan tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan videoneuvotteluteknologioiden  käytön psykologiaa ja työkalujen käyttöä. Tutkimuksessa tarkkailtiin videoneuvotteluja, joihin osallistui keskimäärin 35 henkilöä. Lisäksi tutkimuksessa käytettyyn kyselyyn vastasi 110 henkilöä.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote ja tutkimusraportti:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_012809.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.