Lehdistötiedote

20.02.2009

Cisco: Tietoverkoista tulee mediaverkkoja
Visualisoituva verkkosisältö vaatii optimoituja medianet-verkkoja

Tietoverkot ovat muuttamassa muotoaan ja luonnettaan. Verkkoliikenne on tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin visuaalista ja eri ominaisuuksia yhdistävää rich media- ja videoliikennettä. Näitä uusia liikennetyyppejä mahdollistavia verkkoja, jotka toimivat alustana uusille viestintä-, ryhmätyö- ja viihdepalveluille, kutsutaan mediaverkoiksi (medianet).

Syksyn 2008 Cisco Visual Networking Index (VNI) -ennusteen mukaan ammattimaisesti
tuotettu / perinteinen videosisältö tulee muodostamaan 80 prosenttia kaikesta tietokoneilta katsottavasta internet-videosisällöstä vuoteen 2012 mennessä. Kuluttajien tekemän videosisällön aikaansaama verkkoliikenteen määrä puolestaan kolminkertaistuu 2008-2012 välisenä aikana. Tietoverkkojen liikenneprofiilin muuttuessa on verkkojen niin yritys- kuin kuluttajapuolella kyettävä muuttumaan.

”Internet ja IP-pohjaiset verkot ovat muutoksen kourissa. Lähitulevaisuudessa 90 prosenttia kuluttajien verkkoliikenteestä on video- ja rich media -sisältöä. Uudet medianet-teknologiat ja -laitteet pakottavat kehittämään verkoista sellaisia, että ne voivat hoitaa tämän monipuolisen liikenteen. Näin käyttäjille voidaan tuoda uudenlaisia kokemuksia. Medianet-ratkaisuiden avulla voidaan kehittää esimerkiksi uudentyyppisiä ryhmätyökokonaisuuksia, jotka auttavat organisaatioita vastaamaan kustannuspaineisiin”, kertoo Ciscon Emerging Technologies Group -yksikön johtaja Marthin De Beer.

”Medianet tarkoittaa sitä, että tietoverkot tukevat yhä enemmän visuaalisia sekä kaikkia muita sisältötyyppejä. Monipuolisia sisältöjä ja esitystapoja yhdistämällä organisaatiot voivat parantaa viestintää ja tiedon jakamista sisäisesti ja ulkoisesti. Ihmiset haluavat palveluita, aina IPTV:stä etäterveydenhuoltoon. Mediaverkot ovatkin haaste niin organisaatioille kuin operaattoreille, kun nykyiset verkkoarkkitehtuurit eivät kykene vastaamaan uudentyyppisiin tarpeisiin. Kun tietoyhteiskuntaa ja laajakaistavaatimuksia nyt määritellään, on Suomella sauma katsoa kauemmas tulevaisuuteen ja määrätietoisesti tehdä medianet-kelpoisia ratkaisuja”, sanoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

 

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_120808c.html

 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.