Lehdistötiedote

13.07.2009

Cisco laajentaa älykästä tietoturvatarjontaansa uusin ratkaisuin
Lisääntyvä ryhmätyöskentely yli organisaatiorajojen asettaa uhkien torjunnalle uusia vaatimuksia

Cisco on julkistanut uusia, älykkäitä tietoturvaratkaisuja ja -palveluita, joiden avulla organisaatiot voivat turvallisemmin hyödyntää ryhmätyöskentelyä tietoverkoissa yli organisaation sisäisten ja ulkoisten rajojen. Nyt tehtävät julkistukset, kuten ensimmäiset Cisco IronPort -teknologiaa käyttävät Cisco IPS Sensor 7.0 ja Cisco ASA Botnet Traffic Filter, laajentavat Cisco Security Intelligence Operations -tietoturva-arkkitehtuuria, joka tarjoaa organisaatioille älykästä tietoturvaa.

Tämän päivän liiketoimintasovellukset sekä lisääntyvä liikkuva työskentely ja ryhmätyöskentely organisaatioiden ja niiden eri yksiköiden välillä lisäävät tuottavuutta, mutta myös tuovat muassaan uusia tietoturvauhkia. Tietoturvalta vaaditaan tässä tilanteessa yhä enemmän.

Cisco Security Intelligence Operations(SIO) -tietoturva-arkkitehtuuri tarjoaa organisaatioille älykästä tietoturvaa pilvipalvelutyyppisesti. Palvelu rakentuu Cisco SensorBase-tietoturvauhka- ja lähettäjätietokantaan. Kantaan tulee maailmalla sijaitsevista seurantapisteistä 100 miljardia päivitystä joka päivä. Cisco tietoturva-asiantuntijat analysoivat jatkuvasti Cisco SensorBasen dataa. Tämä mahdollistaa pilvipalveluna asiakaslaitteisiin dynaamiset, aina ajan tasalla olevat päivitykset. SIO-arkkitehtuuria hyödyntäviä ratkaisuja ovat muun muassa Cisco IronPort -tuotteet ja nyt myös Cisco ASA -palomuurit sekä Cisco IPS 7.0 -tuotteet.

”IT:n luonne on muuttumassa. Se on yhä hajautetumpaa ja globaalimpaa. Lisäksi sen tulee mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton työskentely. Näin käyttäjille on kyettävä tuomaan IT-palvelut joustavasti. Cisco Security Intelligence Operations -tietoturva-arkkitehtuuri ja uudet, siihen rakentuvat julkistuksemme tuovat tähän lisää mahdollisuuksia. Tällainen globaali tietoturvakonsepti tuo uuden lähestymistavan tietoturvaan”, kertoo Ciscon tietoturva-asiantuntija Janne Tägtström.

Ciscon nyt julkistetut tietoturvauutuudet pohjautuvat Cisco SIO -arkkitehtuuriin ja auttavat organisaatioita torjumaan tietoturvauhkia uudella tavalla. Julkistuksista tärkeimmät ovat:

Cisco IPS Sensor Software Version 7.0.Cisco IPS-sovelluksen uusin versio analysoi ja muuntaa Cisco SensorBasen keräämän datan konkreettisiksi tietoturvatoimiksi ja dynaamisiksi verkkolaitepäivityksiksi. Se analysoi verkkoliikenteen datan Cisco SensorBasen avulla. Cisco IPS määrittelee dynaamisesti datapaketin ’maineen’, kuka on lähettäjä sekä sen, mistä ja miten se on saapunut. Sitä voidaan käyttää suodattamaan liikennettä suoraan maineen perusteella sekä tarkentamaan ja tehostamaan normaalia IPS-prosessia. Tämä muun muassa vähentää selvästi tietoturvahenkilöstön työtaakkaa tarkemman analysoinnin ja automatisoinnin ansiosta.

Cisco ASA 5500 Botnet Traffic Filter. Uusi ominaisuus Cisco ASA5500 -sarjan laitteisiin. Päivittää jatkuvasti ja automaattisesti niihin tietoa verkon laitteista ja kertoo IT-henkilöstölle, onko sisäverkossa muun muassa botnet-verkkojen saastuttamia laitteita.

Cisco SAFE. Cisco SAFE on joukko arkkitehtuurikäytäntöjä koko tietoverkon kattavien tietoturvaratkaisuiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon. SAFE-moduulien avulla organisaation tietoverkko voidaan jakaa osiin, jotka voidaan optimoida tietoturvan näkökulmasta.

Cisco Security Intelligence Operations (SIO) -tietoturva-arkkitehtuuri on osa Ciscon vastustuskykyisen tietoverkon strategiaa. Ciscon vastustuskykyinen tietoverkko on järjestelmätason ratkaisu, jonka avulla voidaan pienentää tietoturvahaavoittuvuuksien aikaikkunaa, hyökkäysten vaikutusta ja parantaa verkon käytettävyyttä ja luotettavuutta. Vastustuskykyisen verkon rakentaminen perustuu kolmeen teemaan.

  • Integroitu tietoturva, eli tietoturvan ulottaminen koko verkon yli. Tietoturva tulee ulottaa osaksi jokaista verkkolaitetta.
  • Yhteistoiminnallisuus. Kun tietoturva muuttuu järjestelmätason ratkaisuksi, tarvitaan yhteistoiminnallisuutta eri komponenttien, kuten verkon ja tietoturvan, välille sekä myös yhteistyökumppaneiden välille.
  • Mukautuva tietoturva, jonka tavoitteena on tarjota entistä dynaamisempaa, monikerroksista suojaa päätelaitteille, käyttäjille ja sovelluksille. Anti-X palveluilla (anti-virus, anti-spyware, anti-mato, anti-phishing) ja sovellustietoisella tietoturvalla voidaan suojata jokainen sovellusvuo tai paketti, joka verkossa liikkuu. Verkon tietoturva- ja sovellustietoisuutta lisäämällä voidaan nopeammin tai jopa automaattisesti pysäyttää tunnetut ja tuntemattomat hyökkäykset.

”Tänä päivänä jokainen organisaatio suojaa ainoastaan itsensä. Näin uudentyyppinen hyökkäys, vaikka se torjuttaisiinkin organisaatiossa A, jatkaa heti organisaatioon B. SIO-arkkitehtuurimme seuraa ja analysoi koko maailman tietoturvatapahtumia ja jakaa uusimmat torjuntatiedot kaikille sen piirissä oleville. Näin, kun hyökkääjä on kerran löydetty, jokainen arkkitehtuurimme piirissä oleva organisaatio on nopeasti suojattu, eikä jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen”, Tägtström jatkaa.

Lisätietoa Ciscon vastustuskykyisestä verkosta on saatavilla osoitteesta:
http://www.cisco.com/web/FI/solutions/security/strategy/strategy_home.html

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_042109.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tietoturva-asiantuntija Janne Tägtström, janne.tagtstrom@cisco.com

 

 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.