Lehdistötiedote

14.10.2008

Cisco vauhdittaa tietoverkko-osaajien kehittymistä verkkoyhteisön avulla
Suomessa on puolet vähemmän huippuosaajia kuin muissa Pohjoismaissa

Cisco aikoo vauhdittaa tietoverkko-osaajien ammatillista kehittymistä ja siten helpottaa kansainvälistä alan osaajapulaa. Tuorein esimerkki tästä on Ciscon perustama Cisco Learning Network -yhteistyöalusta, joka on verkossa toimiva ICT-ammattilaisten ja sellaiseksi tähtäävien työkalu. Cisco Learning Network on Web 2.0 -henkinen yhteisö, joka mahdollistaa ammattilaisten yhteistyön kansainvälisesti esimerkiksi dokumenttien jakamisen, keskustelujen ja koulutuksiin liittyvien kommenttien kautta.

Ciscon mukaan tietoverkot ovat niin merkittävä taloudellisen kasvun, rajat ylittävän yhteistyön ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusta, että tietoverkko-osaajien kysyntä tulee jatkamaan kasvuaan. Ciscon arvion mukaan CCNA-sertifioitujen ammattilaisten tarve tulee kaksin- tai jopa kolminkertaistumaan seuraavien viiden vuoden aikana kansainvälisesti. CCNA-tutkinto (Cisco Certified Network Associate) on verkkoasiantuntijan perustutkinto. CCNA-sertifioitu ammattilainen hallitsee pienten, alle sadan työaseman organisaatioiden lähi- ja laajaverkkojen asennuksen, konfiguroinnin ja ylläpidon. Korkein tutkinto, CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) varmistaa osaamisen suurissa yritysverkoissa ja operaattoriympäristöissä.

”Suomessakin huippuosaajista on huutava pula. Suomessa on tällä hetkellä 33 aktiivista CCIE-sertifioitua asiantuntijaa, kun Ruotsissa heitä on 94 ja Norjassa 60. Väkilukuun suhteutettuna laahaamme selvästi perässä. Muissa Pohjoismaissa on yksi CCIE-sertifoitu henkilö noin 85 000 asukasta kohden, kun Suomessa yhtä asiantuntijaa kohden on 150 000 asukasta. Suomi on vaarassa taantua takapajulaksi, jossa on hienot vehkeet verkoissa, mutta ei riittävästi asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää niiden ominaisuuksia palvelujen tuottamiseen”, sanoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

Pelko pidättelee suomalaisyrityksiä

Syynä suomalaisten vähäisiin CCIE-sertifiointeihin ei ole Saxelinin mukaan suomalaisten opiskelulaiskuus, sillä suomalaiset ovat erittäin aktiivisia esimerkiksi Cisco Networking Academyn toiminnassa. Cisco Networking Academy on oppilaitosyhteistyönä toteutettava verkkokoulutusohjelma, joka auttaa opiskelijoita saavuttamaan tämän päivän internet-taloudessa tarvittavia työelämän taitoja. Suomessa ohjelman piirissä on tällä hetkellä noin 4 500 opiskelijaa ja 91 kouluttajaa 41 eri oppilaitoksessa. Ohjelma on Suomessa laaja verrattuna muihin Pohjoismaihin kuten Ruotsiin, jossa ohjelman piirissä on kaksinkertaisesta väkiluvusta huolimatta vain 3 500 opiskelijaa.

“Suomalaisyritykset eivät ole niin halukkaita panostamaan henkilöstönsä kouluttamiseen kuin juhlapuheissa annetaan ymmärtää. Organisaatioissa usein turhaan pelätään, että osaajat siirtyvätkin kilpailijoiden tai muiden organisaatioiden käyttöön ja koulutusinvestointi menee hukkaan. Meidän ei pitäisi pelätä huippuosaajien katoavan muualle, vaan pikemminkin olla huolestuneita siitä, ettei meillä ole riittävästi huippuosaajia. Mielenkiintoiset työtehtävät, kehitysmahdollisuudet ja koulutus ovat erittäin hyvä keino sekä nykyisten työntekijöiden sitouttamiseksi että uusien houkuttelemiseksi”, Saxelin painottaa.

Opiskelutovereista henkinen tuki

Cisco Learning Network on tarkoitettu ICT-ammattilaisten sosiaaliseksi verkkoyhteisöksi, jossa alan ihmiset voivat muun muassa vaihtaa kokemuksiaan koulutuksista ja jakaa erilaisia koulutusdokumentteja. Sen tarkoituksena on tukea yhä useampia tietoverkko-osaajia osaamisensa kehittämisessä ja auttaa saavuttamaan sertifiointeja.

”Perinteisen koulun penkillä opiskelija saa luonnostaan itselleen luokkatovereista ja opettajista sosiaalisen yhteisön, joka auttaa opiskelujen eteenpäinviemisessä. Luokkatoverit ovat henkinen tuki, joka motivoi. Jo työelämässä olevilla ammattilaisilla ja aikuisopiskelijoilla ei ole tällaista tiivistä luokkayhteisöä, joten Cisco on halunnut edesauttaa sellaisen muodostumista verkkoyhteisön avulla”, Saxelin kertoo.

Cisco Learning Network sisältää muun muassa erilaisia sosiaalisten verkkoyhteisöjen toiminnallisuuksia, kuten blogeja, wikejä ja keskustelufoorumeita. Käyttäjät voivat vaihtaa kokemuksiaan ja oppejaan esimerkiksi siitä, miten valmistautua sertifiointiin liittyviin testeihin ja voivat lähettää kommentteja hyvinä pitämistään kursseista.

Lisää tietoa aiheesta:
www.cisco.com/go/learnnetspace

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_062408.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.