Lehdistötiedote

7.8.2008

Cisco: Videon suosio räjäyttää IP-liikenteen määrän
- IP-liikenteen määrä kasvaa yli 500 miljardiin gigatavuun vuoteen 2012 mennessä

Ciscon tutkimus ennustaa globaalin IP-liikenteen määrän nousevan 522  miljardiin gigatavuun vuosien 2007 – 2012 aikana. Keskimääräinen vuosikasvu on 46 prosenttia, joten IP-liikenteen määrä lähes kaksinkertaistuu joka toinen vuosi.

Cisco Visual Networking Index -tutkimuksen mukaan IP-liikenteen määrää kasvattavat videon käytön kasvu, sosiaalinen verkostoituminen sekä ryhmätyösovellukset, joista usein käytetään yhteisnimitystä Visual Networking. Arviot perustuvat Ciscon analyysiin ja itsenäisten asiantuntijoiden ennusteisiin. Tutkimus on osa Ciscon jatkuvaa hanketta ennustaa IP-liikenteen kasvua ja käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kuluttajamarkkinoilla videon käyttö viestinnässä ja viihteessä sekä sosiaalisessa verkostoitumisessa on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2012 Internet-videoliikenne on 400-kertaistunut Yhdysvalloissa vuoteen 2000 verrattuna. Internet-videon osuus kuluttajien maailmanlaajuisessa Internet-liikenteessä on kasvanut 12 prosentista 22 prosenttiin vuosien 2006 – 2007 aikana. Internetiin tallennettujen videoiden ja suorien videolähetysten, IPTV:n sekä vertaisverkkoa käyttävän videon määrän ennustetaan kattavan melkein 90 prosenttia kaikesta kuluttajien IP-liikenteestä vuonna 2012.

Globaaliin liiketoimintaan liittyvän IP-liikenteen ennustetaan kasvavan jopa 35 prosenttia vuosien 2007-2012 aikana. Pienyritysten lisääntynyt laajakaistan käyttö ja edistyksellisten videoratkaisujen (kuten TelePresence) käyttö yrityksissä ovat merkittävimpiä tekijöitä liiketoimintaan liittyvän IP-liikenteen määrän kasvulle. Kaikista nopeammin IP-liikenteen määrä kasvaa kehittyvillä markkinoilla ja Aasian sekä Tyynenmeren alueella. Pohjois-Amerikka perässään Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Länsi-Eurooppa ovat edelleen vuonna 2012 suurimpia IP-liikenteen keskuksia.

”Videon sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutusratkaisujen suosion kasvu nostaa merkittävästi IP-liikenteen määrää sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Vielä muutama vuosi sitten olisi ollut vaikea ennustaa näin massiivista IP-liikenteen kasvua eli yli 500 tuhanteen miljardiin megatavuun”, sanoo Cisco Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Korvenmaa. 

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
 http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_061608b.html

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.