Lehdistötiedote

4.6.2008

Ciscon verkko ohjaa konttivirtaa Vuosaaren satamassa
Helsingin Satama valitsi Signal Networksin ja Ciscon langattoman lähiverkon Vuosaaren satamaan

Cisco ja suomalainen langattomiin tietoliikenneratkaisuihin erikoistunut integraattori Signal Networks toimittavat Vuosaaren satamaan langattoman lähiverkon. Verkko ohjaa sataman konttivirtaa välittäen tietoa satamaoperaattoreiden työkoneisiin sekä käsipäätteisiin.

”Satamaoperaattoreiden operatiiviset järjestelmät ovat siirtyneet radioista langattomaan lähiverkkoon. Tiedot kontin sijainnista, noudosta ja viennistä siirtyvät verkon yli suoraan päätelaitteisiin, IT-päällikkö Esa Salonen Helsingin Satamasta kertoo.

Sataman verkkoratkaisua suunniteltaessa vaihtoehtona oli, että jokainen satamassa toimiva osapuoli rakentaisi alueelle oman verkkonsa. Satama päätyi yhteen verkkoon, joka sitten jaetaan tarpeen mukaan eri osapuolille.

”Jos jokainen olisi rakentanut oman verkkonsa, olisi siitä seurannut ongelmia, kun verkot olisivat häirinneet toisiaan. Lisäksi tämän verkon käyttäjillä on mahdollisuus verkkovierailuun alueen ulkopuoliseen verkkoon”, Salonen sanoo.

Satamaoperaattorien lisäksi verkon käyttäjiksi on kaavailtu Tullia sekä alueen vartijoita. Sitä voidaan tarjota myös satamassa vieraileville laivoille sekä huoltoliikenteelle. Verkon toimittaja valittiin julkisella tarjouskilpailulla.

”Saimme loppujen lopuksi vain kolme tarjousta, joiden osalta erot eivät olleet valtavan suuria, vaan kilpailu oli kohtuullisen tiukkaa”, Salonen kertoo.

Signal Networksin toimittamassa kontrolleripohjaisessa verkossa on 80 tukiasemaa. Verkon koekäytön arvioidaan alkavan syyskuussa ja satama avautuu virallisesti marraskuussa.

Vuosaaren sataman laskennallinen vuosikapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia. Koko Vuosaaren sataman rakennuskustannusten arvioidaan nousevan lähes 700 miljoonaan euroon. Sataman osuus on liki 400 miljoonaa ja liikenneväylien liki 300 miljoonaa euroa.

”Satamaan rakennettavassa yhteiskäyttäjäverkossa käytetään luotettavaa ja koeteltua teknologiaa. Signal Networks on erittäin kokenut ja asiantunteva satamaverkkojen rakentaja, joten uskomme Sataman käyttäjien olevan hyvin tyytyväisiä valmiiseen verkkoon”, kertoo Ciscon tekninen asiantuntija Tomi Järventie.

” Kun alueelle rakennetaan yksi yhteiskäyttöinen verkko, vältetään rinnakkaisten WLAN-verkkojen aiheuttamat häiriöt ja voidaan hyödyntää tehokkaasti koko käytössä oleva taajuusalue. Ciscon verkkotuotteilla voidaan lisäksi kaiuttaa jopa kuusitoista erillistä verkkonimeä (SSID), joten jokaiselle käyttäjäryhmälle toteutus näkyy omana suljettuna verkkonaan”, sanoo Signal Networksin toimitusjohtaja Pekka Laitinen.

Lisätietoa:

Cisco Systems Finland Oy
Tekninen asiantuntija
Tomi Järventie
Puh. 0204 7061
tomi.jarventie (at) cisco.com

Helsingin Satama
IT-päällikkö
Esa Salonen
Puh. +358 (0) 9 310 33512
esa.salonen (at) hel.fi

Signal Networks Finland Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Laitinen
Puh. +358 (0)10 850 5600
pekka.laitinen (at) signalnetworks.fi

 

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.  

Helsingin satama on Suomen ulkomaankauppaa palveleva suuryksikkö- ja matkustajasatama. Helsingin Satama vastaa satamanpidosta ja tuottaa satamapalveluja yhdessä satamaoperaattoreiden kanssa. Valmistuttuaan Vuosaaren satama on suuryksiköissä kuljetettavan tavaran pääsatama Suomessa.

Signal Networks on langattomiin tietoliikenneverkkoihin, ajoneuvotietokoneisiin, merkintään sekä logistiikan ja liikkuvan henkilöstön päätelaiteratkaisuihin erikoistunut IT-infrastruktuuritoimittaja.
www.signalnetworks.fi