Lehdistötiedote

26.5.2008

Cisco: Tulevaisuuden viestintä edellyttää rajatonta liikkuvuutta
Uusi arkkitehtuuri kokoaa yhteen päätelaitteet, sovellukset, tietoturvan ja erilaiset tietoverkot

Cisco julkistaa uuden arkkitehtuurikokonaisuuden, joka laajentaa organisaatioiden mahdollisuuksia hyödyntää liikkuvuutta entistä tehokkaammin. Julkistus on osa Ciscon Motion -strategiaa, jossa kannettavat päätelaitteet, sovellukset, tietoturva ja erilaiset tietoverkot yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Cisco rakentaa visiotaan liikkuvuudesta yhdessä vahvojen kumppanien kanssa. Suomalaisyhtiöistä Nokia on keskeisessä asemassa liikkuvuuden uusien ominaisuuksien ja mahdollisuuksien luomisessa.

Rajattomaan ja helppoon tiedonsaantiin tottuneet ihmiset odottavat siviilielämässä ja työnantajiltaan vapaampaa liikkuvuutta. Tämä edellyttää, että henkilö pääsee kiinni tietoon, sovelluksiin ja IT-pohjaisiin palveluihin paikasta, ajasta tai päätelaitteesta riippumatta.

”Esimerkiksi langattomien päätelaitteiden saumattomasta siirtymisestä verkosta toiseen on puhuttu jo vuosia. Nyt alamme olla tilanteessa, jossa se alkaa tulla todeksi. Päätelaitteiden kirjo kasvaa, esimerkiksi älypuhelimet ovat jo ajamassa kannettavien tietokoneiden ohi liikkuvan työn välineinä. Käyttäjä ei piittaa siitä, missä verkossa hänen laitteensa on. Hän odottaa, että hänen käyttökokemuksensa on sama kaikkialla ja jokaisella laitteella. Me teemme yhteistyötä maailman johtavien yhtiöiden kanssa tämän todeksi tekemisessä. Suomalaisyhtiöistä Nokian asema tässä on merkittävä”, sanoo Ciscon Olli Barsk, Sales Business Development Manager, Mobility Partners.

Cisco Motion -strategian perustana on uusi Cisco 3300 Series Mobility Services Engine (MSE) -tuote. Tämä IP-pohjainen alusta tarjoaa avoimet ohjelmointirajapinnat mobiilipalveluiden yhdistämiseen ja tukemiseen kiinteissä sekä langattomissa tietoverkoissa. Cisco MSE -kokonaisuutta tukevat useat Ciscon kumppanit, mukaan lukien Nokia ja Oracle.

”Tämän päivän organisaatioiden liikkuvuuden haasteita ei voida ratkaista pelkästään perinteisin WLAN-ratkaisuin, kun verkkoteknologiat yhdistyvät ja erityyppisten tietoverkkojen täytyy keskustella keskenään. Ciscon Motion on todellinen palvelukeskeinen verkkoarkkitehtuuri, joka luo mobiilin tietoverkkoalustan liiketoiminnan tarpeita varten. IT:n täytyy mahdollistaa ja tarjota hallinta-alusta useille erityyppisille laitteille, integroida erityyppiset verkot, mahdollistaa sovellusten toiminta, taata turvallinen pääsy tietoihin ja tarjota samanlainen käyttäjäkokemus riippumatta verkkotyypistä, -yhteydestä tai paikasta”, kertoo Ciscon Wireless and Security Technology Group -yksikön Senior Vice President Brett Galloway.

”Kun mobiililaitteilla käytetään yhä useampia sovelluksia ja palveluja, tarvitaan yhtenäinen tapa mobiiliverkkojen hallintaan ja niissä liikkuvan datan turvaamiseen. Cisco Motion auttaa parantamaan mobiilia käyttökokemusta ja helpottaa yhteyden siirtymistä yritysverkon tukiasemasta matkapuhelinverkon tukiasemaan. Nokia pyrkii tuomaan automaattisen verkonvaihdon asiakkaidensa käyttöön seuraavaan Intellisync Call Connect –ohjelmistoon”, kertoo Senior Vice President Tom Furlong Nokian Software ja Services -yksiköstä.
 
IT-osastojen tulee voida hallita erityyppisiä tietoverkkoja (esimerkiksi Wi-Fi, matkapuhelinverkot, Ethernet), päätelaitteita ja sovelluksia. Cisco Motion vastaa näihin vaatimuksiin muun muassa:

  • Yhdistämällä erityyppiset tietoverkot – Mahdollistaa sovellusten käytön päätelaitteilla yhteystyypistä riippumatta.
  • Hallinnoimalla monenkirjavaa päätelaitekantaa – Turvaa päätelaitteet, keskittää käyttäjä- ja valtuustietojen välittämisen.
  • Mahdollistamalla ryhmätyöskentelyn – Valitsee oikeat keinot ajan ja sijainnin mukaan.
  • Avaamalla kehitysmahdollisuuksia – Avoimet rajapinnat tukevat integroituja sovelluksia ja -palveluja.

Ciscon MSE tarjoaa julkistusvaiheessa neljä ohjelmistoa:

  • Cisco Context-Aware Software – Kokoaa yhteen erilaisten sensoreiden, mobiilien päätelaitteiden ja RFID-antennien kontekstitiedon. Sijainnin lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi lämpötila-, saatavuus-, ja sovellustietoja. Saatu tieto viedään sovelluksiin, näin tehostetaan laitteiden ja resurssien hallinnointia.
  • Cisco Mobile Intelligent Roaming – Mahdollistaa mobiililaitteiden saumattoman siirtymisen langattomien lähiverkkojen ja matkapuhelinverkkojen välillä ja samalla tehostaa mobiilien päätelaitteiden keskitettyä hallintaa.
  • Adaptive Wireless IPS – Yhdistää muun muassa uhkientunnistuksen ja -torjunnan, haavoittuvuuksien skannauksen ja suorituskyvyn seurannan langattomaan verkkoon.
  • Cisco Secure Client Manager – Keskittää ja hallinnoi mobiililaitteiden käyttäjä- ja valtuustietojen välittämisen turvallisesti kiinteissä ja langattomissa lähi- ja muissa verkoissa sekä matkapuhelinverkoissa.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_052808.html


Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Olli Barsk, Sales Business Development Manager
olli.barsk (at) cisco.com

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.