Lehdistötiedote

06.02.2008

Cisco: Tietoturvan kehittäminen vaatii uudenlaista yhteistyötä

Nykypäivän tietoturvauhat ovat muuttuneet yksittäisistä viruksista ja phishing-yrityksistä laajamittaisempiin uhkiin. Näiden uudentyyppisten uhkien torjunta vaatii uudenlaista yhteistyötä tietoturva-asiantuntijoiden, yritysten, valtiovallan ja kansalaisten välillä.

Tämä käy ilmi ”Cisco 2007 Annual Security Report” -raportista, joka kerää yhteen viime vuoden keskeisimpiä tietoturvahaasteita ja tarkastelee vuoden 2008 trendejä. Joulukuun lopulla valmistunut raportti on yhtiön historian ensimmäinen. Se käsittelee tietoturvaan liittyviä uhkia ja haasteita joita yritykset, julkisen sektorin tahot ja kuluttajat kohtaavat sekä valottaa keinoja niiden hallintaan.

Yksittäisten uhkien sijaan tietoturva jaetaan raportissa seitsemään riskienhallinnan osa-alueeseen: haavoittuvuudet, fyysiset tekijät, lainsäädäntöön liittyvät tekijät, luottamuksellisuuteen liittyvät tekijät, identiteetinhallinta, inhimilliset tekijät ja geopoliittiset tekijät.

Raportissa painotetaan, että tämän päivän tietoturvariskit ovat maailmanlaajuisia ja entistä kehittyneempiä. Kyse ei ole enää taistelusta pelkästään tietokoneviruksia tai roskapostia vastaan. Maailmallakin tunnettu esimerkki uudenlaisesta uhasta on Viron internet-palveluihin patsaskiistan aikana kohdistetut suuren luokan palvelunestohyökkäykset, jotka olivat luonteeltaan poliittisia.

”Myös suomalaisiin verkkopalveluihin hyökättiin viime toukokuussa, joten meilläkin erilaiset uhat alkavat ikävä kyllä tulla tutuiksi. Hyökkäyksiltä puolustautumiseen ja niiden selvittelyyn tarvitaan aivan uudenlaista yhteistyötä. Sekä tietoturva-asiantuntijoiden, viranomaisten, yritysten että yksittäisten kansalaisten täytyy puhaltaa yhteen hiileen”, sanoo Cisco Systems Finland Oy:n tekninen johtaja Tommi Saxelin.

”Tärkeitä turvallisuusuhkien torjuntakeinoja ovat muun muassa potentiaalisten riskien kartoittaminen ja niihin varautuminen sekä ihmisten asenteiden muuttaminen siten, että itsensä sivustakatsojiksi kokevista tulee aktiivisia toimijoita. Lisäksi tietoisuuden lisääminen ja säännölliset tietoturvakoulutukset niin työntekijöille, viranomaisille kuin kuluttajillekin ovat ensiarvoisen tärkeitä”, kertoo Ciscon tietoturvasta vastaava johtaja John Stewart.

Cisco 2007 Annual Security Report -raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa osoitteesta:
http://www.cisco.com/web/about/security/cspo/docs/Cisco2007Annual_Security_Report.pdf
 
Alkuperäinen englanninkielinen tiedote: http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_121807b.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tekninen johtaja Tommi Saxelin,
tommi.saxelin (at) cisco.com
 
# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.