Lehdistötiedote

15.01.2008


Cisco tehostaa organisaatioiden vierailijaverkkojen hallintaa
NAC Guest Server helpottaa turvallisten vierailijaverkkojen hallintaa, vähentää IT-osaston työkuormaa ja parantaa asiakaspalvelua

Cisco on esitellyt ratkaisun, jonka avulla voidaan tehostaa organisaatioiden vierailijaverkkojen hallintaa tinkimättä niiden tietoturvasta. Cisco Network Admission Control (NAC) Guest Server -ratkaisun avulla kaikki ne organisaation työntekijät, joille on myönnetty käyttöoikeudet, voivat hallinnoida organisaationsa vierailijaverkkoa ja muun muassa jakaa vierailijoiden verkko-oikeuksia roolipohjaisesti. Tämä yksinkertaistaa vierailijaverkkojen hallinnointiprosessia heikentämättä niiden tietoturvaa, ja helpottaa IT-henkilöstön työkuormaa.

”Vierailijaverkkoja on pääsääntöisesti kahdenlaisia: täysin yritysverkosta irrallisia verkkoja tai yritysverkkoon sisältyviä suojattuja verkkoja. Ensimmäinen on hyvin avoin, toinen puolestaan asetuksiltaan kiinteä ja näin ollen kankea käyttää. Uusimman ratkaisumme etu on muun muassa siinä, että minkä tahansa palaverin isäntä voi sen avulla myöntää vieraalleen henkilökohtaisen, roolipohjaisen pääsyn organisaationsa vierailijaverkkoon”, kertoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

Cisco NAC Guest Server sopii yrityksille, joissa tarjotaan usein asiakkaille ja kumppaneille vierailijaverkon käyttömahdollisuutta. Organisaatio voi antaa työntekijöille oikeudet vierailijaverkon hallinnointiin. Tämä helpottaa IT-osaston työkuormaa.

Cisco NAC Guest Server tallentaa kaikki tiedot vierailijaverkon käytöstä, jolloin voidaan ajaa erilaisia raportteja ja niiden avulla tarkastella ja tehostaa tietoturvaa entisestään. Koska Cisco NAC Guest Server toimii saumattomasti Ciscon langattomissa lähiverkoissa, sitä voidaan hyödyntää kaikissa yritysten kampusverkoissa.

”Verkon hyödyntäminen vierailijakäytössä on yhä tärkeämpää tiedon hyödyntämisen ja jakamisen sekä vuorovaikutuksen kannalta. Jokaisella organisaatiolla oletetaan olevan vierailijaverkko. Näiden verkkojen tietoturvan tulee olla linjassa muun organisaation tietoturvan kanssa. Samalla on kuitenkin tärkeää, että niiden hallinnointiprosessi on niin yksinkertainen, että se helpoimmillaan hoituu ilman IT-yksikköä”, sanoo Ciscon tekninen asiantuntija Reijo Mäkipää.

Ciscon vastustuskykyinen tietoverkko on järjestelmätason ratkaisu, jonka avulla voidaan pienentää tietoturvahaavoittuvuuksien aikaikkunaa, hyökkäysten vaikutusta ja parantaa verkon käytettävyyttä ja luotettavuutta. Vastustuskykyisen verkon rakentaminen perustuu kolmeen teemaan.

  • Integroitu tietoturva, eli tietoturvan ulottaminen koko verkon yli. Tietoturva tulee ulottaa osaksi jokaista verkkolaitetta.
  • Yhteistoiminnallisuus. Kun tietoturva muuttuu järjestelmätason ratkaisuksi, tarvitaan yhteistoiminnallisuutta eri komponenttien, kuten verkon ja tietoturvan välille, sekä myös yhteistyökumppaneiden välille.
  • Mukautuva tietoturva, jonka tavoitteena on tarjota entistä dynaamisempaa, monikerroksista suojaa päätelaitteille, käyttäjille ja sovelluksille. Anti-X palveluilla (anti-virus, anti-spyware, anti-mato, anti-phishing) ja sovellustietoisella tietoturvalla voidaan suojata jokainen sovellusvuo tai paketti, joka verkossa liikkuu. Verkon tietoturva- ja sovellustietoisuutta lisäämällä voidaan nopeammin tai jopa automaattisesti pysäyttää tunnetut ja tuntemattomat hyökkäykset.

Lisätietoa Ciscon vastustuskykyisestä verkosta on saatavilla osoitteesta: http://www.cisco.com/web/FI/solutions/security/strategy/strategy_home.html

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_111307.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tekninen asiantuntija Reijo Mäkipää, reijo.makipaa (at) cisco.com


###

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.