Lehdistötiedote

29.05.2007

Cisco mukana kehittämässä suomalaista tietoyhteiskuntaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä koulutus viettää kymmenettä juhlavuottaan

Cisco on vahvasti mukana kehittämässä suomalaista tietoyhteiskuntaa yhdessä oppilaitosten kanssa. Vuonna 1997 perustettu Cisco Networking Academy -koulutusohjelma, joka tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin koulutustarjonnan, viettää tänä vuonna kymmenettä juhlavuottaan. Vuonna 1998 Eurooppaan ja Suomeen tullut ohjelma tarjoaa suomalaisille oppilaitoksille tuoreinta kansainvälistä tietopääomaa tietoverkkojen kehittämiseen.

Tänään EVTEK-ammattikorkeakoulussa pidetään seminaari Suomen, Ruotsin ja Norjan Networking Academy -kouluttajille sekä ohjelman 10-vuotisjuhlatilaisuus. Paikalla ovat Cisco Networking Academy -ohjelmasta Pohjoismaissa vastaava Nuno Guarda sekä Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

Cisco Networking Academy on verkkokoulutusohjelma, joka auttaa opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän internet-taloudessa tarvitaan. Ohjelma tarjoaa koulutusta tietoyhteiskunnan verisuoniston eli tietoverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Opetus perustuu sekä käytännön opetukseen ja harjoituksiin että verkkopohjaisiin opetusmateriaaleihin ja on-line -harjoituksiin. Vuonna 1997 perustettu ohjelma toimii nyt jo yli 160 maassa. Ohjelman Cisco Certified Networking Associate (CCNA) -sertifikaatin on suorittanut jo 400 000 opiskelijaa. Näistä 91 prosenttia käyttää oppimaansa päivittäin, 79 prosenttia jatkoi opintoja IT:n parissa ja 29 prosenttia perusti oman IT-alan yrityksen.

”Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä on suuri merkitys tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Palvelut ovat yhä enenevässä määrin menossa verkkoon, joten alan koulutus on avainasemassa näiden palveluiden rakentamisessa ja kehittämisessä. Euroopan Unioni ja Suomen tuore hallitusohjelma molemmat tuovat esiin tarpeen kehittää tietoyhteiskunnan vaatimia taitoja. Suomalainen osaaminen ja koulutus ovat maailman huipulla, mutta siellä pysyminen vaatii jatkuvaa työtä. Yksi malli tämän työn tekemisessä on NetAcad, joka yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin osaamisen ja voimavarat yhdellä kapealla mutta tärkeällä osa-alueella”, kertoo Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

Suomessa Cisco Networking Academy (NetAcad) -ohjelmalla on 41 kumppanioppilaitosta, joista lähes kaikki ovat yliopistoja tai ammattikorkeakouluja. Ohjelman piirissä on tällä hetkellä noin 4 500 opiskelijaa ja 91 kouluttajaa. Ohjelman CCNA-sertifikaatin on suorittanut tähän mennessä lähes 5 000 opiskelijaa.

”Cisco Networking Academy -ohjelma täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta, ja on hienoa, että Suomessa ohjelma on toiminut lähes yhtä kauan. Ohjelma on Suomessa laaja verrattuna muihin Pohjoismaihin kuten Ruotsiin, jossa ohjelman piirissä kaksinkertaisesta väkiluvusta huolimatta on vain 3 500 opiskelijaa. Ohjelman vaativin kurssi, CCNP, on Suomessa menestyksekäs, kymmenen prosenttia suomalaisopiskelijoista on siinä mukana. Suomessa naisten osuus opiskelijoista on 13 prosenttia, joka on eurooppalaisittain ja myös pohjoismaisittain paljon. Euroopassa naisten määrä on yhdeksän prosenttia ja Pohjoismaissa 7,5 prosenttia. Uskon meidän tuovan opiskelijoille tärkeitä teknologia-alan taitoja jotka lisäävät heidän kilpailukykyään markkinoilla ja tuovat samalla markkinoille niiden tarvitsemaa osaamista”, sanoo Cisco Networking Academy -ohjelmasta Pohjoismaissa vastaava Nuno Guarda.


Lisätietoja Ciscon Networking Academy -ohjelmasta löytyy osoitteesta:
http://www.cisco.com/web/FI/company/corporate_responsibility/cna/academy/academy_home.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061 Markkinointipäällikkö Marja Mokko, etunimi.sukunimi@cisco.com

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi