Lehdistötiedote

28.05.2007

Santa Monica Networks kasvattaa osaamistaan

Asiakkaat hyötyvät Cisco Silver Certified Partner -sertifikaatin tuomista eduista

Santa Monica Networks Oy on sertifioitu Cisco Silver Certified Partneriksi nyt myös Suomessa. Yhtiö toimi aiemmin konsernin Silver -sertifioinnilla, mutta nyt Suomessa on oma Ciscon vaatimukset täyttävä sertifiointi.
Laajentunut yhteistyö Cisco Systemsin kanssa tuo selkeitä etuja asiakkaille.

"Osaava teknologiakumppani varmistaa asiakkaidensa tietoverkon toiminnan ja turvallisen tiedonkulun. Tietoverkkoja ja tietoturvaa ei voi enää käsitellä erillisinä asioina. Tietoturva on ominaisuus, jonka tulee olla tietoverkoissa sisäänrakennettu, suunnittelu lähtee arkkitehtuuritasolta, ja se toteutetaan yhä useammin integroiduilla laiteratkaisuilla" toteaa Pekka Uusitalo, kumppaniliiketoiminnan johtaja, Cisco Systems Finland Oy:stä.

"Ciscon vaatimukset ylemmille kumppanuustasoille ovat kovat. Täyttääkseen ne yhtiöltä edellytetään panostuksia erityisesti osaamiseen. Santa Monica Networksin toimintatavat ja osaaminen ovat kehittyneet vauhdilla ja satsaus asiantuntijoiden osaamiseen on yhtiöltämme panostusta asiakkaille tuotettavaan palvelun laatuun", kertoo Santa Monica Networks Oy:n toimitusjohtaja Kai Vuokko.

"Silver Partner statuksen saaminen on merkittävä saavutus näin nuorelle organisaatiolle, kuin Santa Monica Networks Oy Suomessa on", toteaa kumppaniliiketoiminnan johtaja Pekka Uusitalo Cisco Systems Finland Oy:stä.
"SMN on meille tärkeä kumppani, jolle ratkaisujemme myynti on keskeistä liiketoimintaa. Silver status on tunnustus onnistuneesta Ciscon tuotteiden myynnistä sekä teknisestä osaamisesta. Silver-status kertoo myös SMN:n kyvystä suunnitella ja toteuttaa tietoturvallisia Cisco-ratkaisuja nyt myös Baltian lisäksi Suomessa".

Santa Monica Networks suunnittelee ja toteuttaa tietoverkkoratkaisuja, jotka ovat suorituskykyisiä, hallittavia, luotettavia, laajennettavia sekä tietoturvallisia - ei liikaa vaan riittävästi. Tietoverkkoja ja tietoturvaa ei voi enää eritellä, verkon itsessään tulee sisältää tekniset tietoturvamekanismit. Tämä on tärkeää IP-pohjaisten viestintäsovellusten integroinnissa ja hyödyntämisessä asiakkaan liiketoiminnassa.

Nykyisten vaatimusten mukainen tietoverkko on hyvin tehtynä kompleksinen ja sen toteuttaminen on vaativaa. Tämän vuoksi SMN panostaa asiakkaiden suunnittelupalveluihin. SMN:n keskeinen toiminta-ajatus on, että suunnittelemalla tuotetaan asiakkaalle koko elinkaaren ajalla mitattuna kustannustehokkaampi verkkoratkaisu.

"Vielä nykyäänkin ICT-alalla laiteinvestointipäätökset saatetaan tehdä ilman yksityiskohtaista suunnitelmaa, jolloin asiakas saattaa saada tarpeisiinsa nähden yli- tai alimitoitetun järjestelmän. Santa Monica Networks Oy tekee asiakkaan kanssa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä, jonka tuloksena asiakas saa käyttöönsä tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja laajennettavat verkko- ja tietoturvaratkaisut", sanoo Santa Monica Networksin tekninen johtaja Jussi Tuominen.

Lisätietoja
Santa Monica Networks Oy, Kai Vuokko, toimitusjohtaja, 050 3800 192, kai.vuokko@smn.fi Cisco Systems Finland Oy, Pekka Uusitalo, kumppaniliiketoiminnan johtaja, 0204 7061, pekka.uusitalo@cisco.com

Lehdistökontakti
Heikki Sipola, 040 765 0011, heikki.sipola@markkinointipaallikko.fi

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi