Lehdistötiedote

19.12.2007

Pohjoismaat edistyksellisimpiä ”e-valmiudessa”, mutta kuinka kauan?
Suomi loistanut kärkiviisikossa vuodesta 2001


World Economic Forumin ja INSEADin tutkimuksen mukaan Suomi kuuluu yhä maailman viiden edistyksellisemmän maan joukkoon ”e-readiness”-tutkimuksessa. Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet tutkimuksen kärjessä, mutta tämänvuotinen e-readiness-tutkimus nostaa esiin asioita, jotka saattavat tulevaisuudessa pudottaa maat huippusijoilta. Suomi on aina sijoittunut e-readiness-tutkimuksen kärkiviisikkoon.

Kilpailun muuttuessa aidosti globaaliksi kehittyneet maat ovat havahtumassa siihen, että niiden menestys riippuu tiedon hankkimisesta, jalostamisesta ja jakamisesta. Voidakseen jatkaa tällä menestyksen tiellä maiden täytyy panostaa koulutukseen, tietoverkkoihin, innovaatioihin ja luoda kannustimia tietoyhteiskunnan kehittämiseen.

E-readiness-tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja sen sisältämästä verkottumisen valmiusindeksistä (WEF-INSEAD Network Readiness Index ) on seitsemän vuoden tutkimushistorian aikana tullut merkittävin kansainvälinen e-valmiuden mittari.

Pohjoismaat (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) ovat koko seitsemän vuoden ajan hallinneet tutkimuksen kärkikymmenikköä. Vuodesta 2001 saakka vähintään neljä Pohjoismaata on kuulunut kärkikymmenikköön ja kolme kärkiviisikkoon. Suomi oli ykkösenä vuonna 2001 eikä ole kertaakaan jäänyt kärkiviisikon ulkopuolelle. Tanska puolestaan on parantanut sijoitustaan vähintään yhdellä sijalla vuosittain ja nousi nyt ykköseksi.

Koulutus Tanskan ja Suomen valtteina

Cisco osallistui tutkimukseen selvittääkseen Pohjoismaiden menestyksen salaisuuksia ja auttaakseen muita maita löytämään kehityspolkuja tietoverkkovalmiuksiensa parantamiseksi. Tavoitteena oli löytää menettelytapoja, kriittisiä menestystekijöitä ja mahdollisia parhaita toimintatapoja hyvän menestyksen taustalta.

Tutkimuksessa havaittiin, että ICT-infrastruktuuri yhdistettynä valtiovallan tukeen ovat olennaisesti auttaneet Pohjoismaita pysymään tutkimuksen kärkisijoilla. Erityyppisten internet-pohjaisten palvelujen käyttö ja hyväksyminen ovat myös nostaneet Pohjoismaat muiden edelle.

Lisäksi etenkin Suomessa ja Tanskassa on jatkuvasti panostettu ”e-taitojen” oppimiseen ja kehittämiseen sekä yksilö-, yritys- että julkishallinnon tasolla, mikä on johtanut menestykseen.

Tutkimus nosti päivänvaloon myös muutamia nykyisiä sekä potentiaalisia heikkouksia, jotka voivat tulevaisuudessa tiputtaa Pohjoismaat palkintosijoilta. Monet muut maat, kuten Yhdysvallat, Singapore, Sveitsi, Alankomaat ja Iso-Britannia kilpailevat voimakkaasti parantaakseen asemiaan.

Näiden maiden valtteina suhteessa Pohjoismaihin ovat:

  • Yrityksen perustaminen ja toimiminen yksinkertaisempaa
  • Muualta tuleviin teknologioihin ollaan valmiimpia investoimaan ja niitä ollaan valmiimpia ottamaan käyttöön
  • Viestintäkustannukset alhaisemmat (sis. laajakaistaliittymät)

“Pohjoismaiden pitkään jatkunut menestys tässä arvostetussa World Economic Forumin ja INSEADin tutkimuksessa on erittäin merkittävää, varsinkin, kun globaalissa maailmassamme kilpailu on kovaa ja asiat muuttuvat nopeasti. Tutkimuksessa on pystytty haarukoimaan toimintatapoja, jotka ovat auttaneet Pohjoismaita menestykseen ja joista muilla mailla sekä organisaatioilla on opittavaa. Mutta Pohjoismaissa on tartuttava myös haasteisiin, jos haluamme säilyttää etumatkamme. Kaikkien maiden, alueiden ja organisaatioiden täytyy olla valmiita investoimaan tarvittaviin infrastruktuureihin, prosesseihin, taitoihin ja käyttöön”, toteaa Ciscon Pohjoismaisista toiminnoista vastaava johtaja Niels Furu.

”Pohjoismaat ovat onnistuneet tietopohjaisten strategioiden toteuttamisessa, koska maissa on ainutlaatuinen yhdistelmä omaa IT-infrastruktuuria, osaamista ja teknologisia innovaatioita. Muut kehittyneet maat kuitenkin kirivät nopeasti. Tulevina vuosia monet insinööriosaamista omaavat maat, kuten Intia, tulevat parantamaan asemiaan. Säilyttääkseen etumatkansa Pohjoismaiden täytyy panostaa vahvuuksiinsa, joita ovat esimerkiksi elämänlaatu ja ympäristöystävällinen yhteiskunta. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä uusiin mahdollisiin menestystekijöihin, kuten yhteisöjen luovuuteen”, toteaa tutkimuksen kirjoittaja Bruno Lanvin.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://www.networkedreadiness.com/nordic/WEF_INSEAD_NRI_release.pdf

Tutkimusraportti:
http://www.networkedreadiness.com/nordic

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Esa Korvenmaa, toimitusjohtaja
esa.korvenmaa(@)cisco.com

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi