Lehdistötiedote

5.12.2007

IT-ammattilaisten kysynnässä ja tarjonnassa koulutuksen kokoinen aukko
Rovaniemi panostaa tietoverkkokoulutukseen yhteistyössä Ciscon kanssa

Rovaniemen ammattikorkeakoulu kantaa oman kortensa kekoon Suomen ICT-ammattilaisten osaajapulan helpottamiseksi. Yhteistyössä maailman johtavan tietoverkkoratkaisujen toimittajan Ciscon kanssa Rovaniemen ammattikorkeakoulu auttaa opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän internet-taloudessa tarvitaan.

Kuva: Pasi Kokko

Tilastokeskuksen mukaan 44 prosenttia ICT-alan ammattilaisia rekrytoineista tai rekrytointia yrittäneistä suomalaisyrityksistä ilmoittaa kohdanneensa ongelmia rekrytoinnissa. Näistä 81 prosenttia ilmoitti syyksi ammattitaitoisten hakijoiden puuttumisen tai liian pienen määrän.

Cisco Networking Academy on verkkokoulutusohjelma, joka tarjoaa koulutusta tietoverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Opetus perustuu sekä käytännön opetukseen ja harjoituksiin että verkkopohjaisiin opetusmateriaaleihin ja on-line -harjoituksiin.

Rovaniemen ammattikorkeakoulu liittyi Cisco Networking Academy -ohjelmaan mukaan vuonna 1999. Koulutukseen on vuosien aikana osallistunut runsaat 900 tieto- ja ohjelmistotekniikan insinööriopiskelijaa sekä suomen- että englanninkielisistä koulutusohjelmista. Opinnot ovat tietotekniikan insinööritutkinnon ammatillisia opintojaksoja. Opiskelijat voivat myös valita opintojaksot vapaasti valittaviin opintoihinsa.

”Rovaniemi on Oulun ohella Pohjois-Suomen tärkein kasvukeskus. Me Rovaniemen ammattikorkeakoulussa tuotamme ICT-osaajia koko Suomen, mutta erityisesti pohjoisen tarpeisiin. Yhteistyö Ciscon kanssa tuo meille viimeisimmän osaamisen ja teknologian, jonka myötä opiskelijamme saavat mainiot eväät työelämään” sanoo Rovaniemen ammattikorkeakoulun lehtori Kenneth Karlsson.

Ciscon verkkokoulutusohjelman johtaja tutustumassa paikan päällä

Cisco Networking Academyn maailmanlaajuisen toiminnan johtaja Amy Christen tutustui Rovaniemen ammattikorkeakoulun tieto- ja ohjelmistotekniikan insinöörikoulutukseen sekä tietoverkkoakatemian toimintaan.

Keskusteluissa verkkoakatemian opettajien ja opiskelijoiden kanssa käytiin läpi Cisco Networking Academyn tulevaisuuden näkymiä sekä tämän hetken yrityssektorin osaamistarpeiden painopistealueita. Christenin ohjelmaan kuului myös vierailu ENVI ensihoidon virtuaalisointihankkeen laboratoriossa, hyvinvointialojen kampuksella.

Christenin johtamana Cisco Networking Academyä tullaan vaiheittain uudistamaan seuraavien vuosien aikana. Kahteen eri linjaan, CCNA Discovery sekä CCNA Exploration, jaettu opinto-ohjelma tarjoaa sekä aloitteleville että edistyneimmille opiskelijoille oikeanlaiset kokonaisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Myös CCNP-opintokokonaisuutta on päivitetty vastaamaan sekä aloittelevien että edistyneimpien opiskelijoiden tarpeisiin.

”Tietoverkkoteknologia on kehittynyt huimasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Cisco Networking Academyn täytyy kyetä tarjoamaan erilaisille opiskelijoille, näiden tavoitteille sekä näiden toimintaympäristöhin sopivia kokonaisuuksia. Näin segmentoidut kokonaisuudet auttavat opiskelijoita entistä paremmin oman osaamisen kehittämisessä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäämisessä”, kertoo Cisco Networking Academystä maailmanlaajuisesti vastaava johtaja Amy Christen.

Vuonna 1997 perustettu Cisco Networking Academy -koulutusohjelma, joka tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin koulutustarjonnan, viettää tänä vuonna kymmenettä juhlavuottaan. Vuonna 1998 Eurooppaan ja Suomeen tullut ohjelma tarjoaa suomalaisille oppilaitoksille tuoreinta kansainvälistä tietopääomaa tietoverkkojen kehittämiseen.

Suomessa Cisco Networking Academy (NetAcad) -ohjelmalla on 42 kumppanioppilaitosta, joista lähes kaikki ovat yliopistoja tai ammattikorkeakouluja. Ohjelman piirissä on tällä hetkellä noin 4 500 opiskelijaa ja 91 kouluttajaa. Ohjelman CCNA-sertifikaatin on suorittanut tähän mennessä lähes 5 000 opiskelijaa.

Ohjelma toimii nyt jo yli 160 maassa. Ohjelman Cisco Certified Networking Associate (CCNA) -sertifikaatin on suorittanut jo 400 000 opiskelijaa. Näistä 91 prosenttia käyttää oppimaansa päivittäin, 79 prosenttia jatkoi opintoja ICT:n parissa ja 29 prosenttia perusti oman ICT-alan yrityksen.

Lisätietoja Ciscon Networking Academy -ohjelmasta löytyy osoitteesta:
http://www.cisco.com/web/FI/company/corporate_responsibility/cna/academy/academy_home.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Markkinointipäällikkö Marja Mokko, etunimi.sukunimi@cisco.com

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, puh 020 798 5337
Lehtori Kenneth Karlsson, etunimi.sukunimi@ramk.fi

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on 15 suomenkielistä ja 3 englanninkielistä koulutusohjelmaa. Rovaniemen ammattikorkeakoulu huolehtii Lapin keskeisimpien elinkeinoalojen ammatti-korkeakoulutasoisesta opetuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja kehittämisestä koko maakunnassa. Toiminnassa painotetaan seutukunnan ja läänin strategioiden mukaisia profiloitumisaloja. Toiminnan keskeisiä periaatteita ovat kansainvälisyys, monialaisuus, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä verkottuminen. www.ramk.fi