Lehdistötiedote

31.10.2007

Santa Monica Networks kasvattaa tietoturvaosaamistaan
Cisco-kumppanille tietoturva on koko verkon asia


Verkkoratkaisujen toimittaja Santa Monica Networks Oy on suorittanut Ciscon erikoistumisohjelman myös tietoturvan alueelta. Erikoistumisohjelman myötä Santa Monica Networksin asiantuntijat pystyvät tarjoamaan asiakkailleen entistä parempaa palvelua Cisco-tietoturvaratkaisuiden suunnittelussa ja asennuksessa sekä turvaamaan näiden verkon tietoturvainvestointien elinkaaren.

Santa Monica Networks Oy on Cisco Silver Certified -kumppani Suomessa ja Baltian maissa. Uuden tietoturvan erikoistumisohjelman lisäksi Santa Monica Networksillä on myös erikoistumiset muun muassa langattomien lähiverkkojen sekä puhe- ja viestintäratkaisujen alueilla.


Kumppanuusohjelmansa kriteerien mukaisesti Cisco tukee aktiivisesti kumppaniensa osaamisen kehittämistä eri teknologioihin liittyvillä erikoistumisohjelmilla.


”Osaavat kumppanit ovat Ciscolle strategisesti tärkeä asia. Asiakkaiden saama lisäarvo Ciscon ratkaisuista perustuu erityisesti kumppaneiden ja heidän asiantuntijoidensa osaamiseen ja kykyyn soveltaa sitä asiakkaan liiketoimintaan. Tämän vuoksi mittaamme kumppaneidemme osaamista säännöllisesti ja kannustamme monin tavoin sen kehittämiseen. Tänä päivänä tietoturva ei ole erillinen asia, joka rakennetaan tietoverkon ympärille vaan se on tietoverkkoon integroituva kokonaisuus. Siksi näemme tietoturvan erityisen tärkeänä asiana ja edellytämme sen osaamista kumppaneiltamme”, toteaa kumppaniliiketoiminnan johtaja Jaakko Hyttinen Cisco Systems Finland Oy:stä.


”Ciscon erikoistumisohjelmien vaatimukset kumppaneille ovat kovat ja niiden suorittaminen vaatii yritykseltä panostusta osaamiseen. Meidän tärkein pääomamme on korkeatasoinen tekninen osaaminen ja mittautamme sitä mielellämme sekä kumppaneiden että asiakkaiden kriteereillä”, kertoo Santa Monica Networks Oy:n toimitusjohtaja Kai Vuokko.


”Tietoturva on nopeasti noussut yhdeksi tärkeimmistä alueista tietoverkoissa. Tietoturvatuotteet ovat yhä useammin laitteistopohjaisia toteutuksia aiemman ohjelmistopohjaisuuden sijaan. Samanaikaisesti tällä alueella ovat ottaneet markkinaosuutta suuret tietoliikennelaitevalmistajat. Osaltaan tämäkin osoittaa markkinan kehittymisen yleisesti kohti integroituja tuotealustoja”, toteaa Santa Monica Networks Oy:n tietoturva-asiantuntija Mikko Tammiruusu.


”Laitealustan ja siihen integroidun ohjelmiston ylläpito sekä sen oman tietoturvan varmistaminen on paljon yksinkertaisempaa ja edullisempaa verrattuna siihen, että järjestelmä koostuu yleiskäyttöisestä palvelinalustasta, käyttöjärjestelmästä ja erillisestä sovellusohjelmistosta”, jatkaa Tammiruusu.


”Tietoturvaan erikoistuminen on merkittävä saavutus Santa Monica Networks Oy:lle. He ovat meille tärkeä kumppani, ja heille Cisco-ratkaisujen myynti on keskeistä liiketoimintaa. Cisco Advanced Security -spesialisaatio on tunnustus merkittävästä panostuksesta Ciscon tietoturvateknologiaan ja oman organisaation osaamisen kehittämiseen”, sanoo Ciscon Hyttinen.


Santa Monica Networks Oy suunnittelee ja toteuttaa tietoverkkoratkaisuja, jotka ovat suorituskykyisiä, hallittavia, luotettavia, laajennettavia sekä tietoturvallisia – kustannustehokkaasti. Asiantuntijoidemme pitkän kokemuksen ja useiden sertifikaattien myötä tarjoamme asiakkaillemme korkeatasoista osaamista turvallisista tietoverkoista.
Tietoverkkoja ja tietoturvaa ei voi enää eritellä, verkon itsessään tulee sisältää tekniset tietoturvamekanismit. Tämä on tärkeää IP-pohjaisten viestintäsovellusten integroinnissa ja hyödyntämisessä asiakkaan liiketoiminnassa.

 

Lisätietoja
Santa Monica Networks Oy, Kai Vuokko, toimitusjohtaja, 050 3800 192, kai.vuokko@smn.fi
Cisco Systems Finland Oy, Jaakko Hyttinen, kumppaniliiketoiminnan johtaja, 0204 7061, jaakko.hyttinen@cisco.com

 

 

# # #

Santa Monica Networks Oy on tietoturvallisten IP-verkkoratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut yritys. Osa yrityksen avainhenkilöistä on tehnyt yhteistyötä Cisco Systemsin kanssa jo 1980-luvulta alkaen, jolloin Internet oli vielä alkuvaiheessaan. Yrityksen suurin omistaja Tapani Kurki toi Suomeen ensimmäisiä Ciscon reitittimiä jo tuolloin. Santa Monica Networks toteuttaa ja suunnittelee turvallisia tiedonsiirto ja –viestintäratkaisuja yrityksille ja yhteisöille Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernissa on 70 työntekijää, joista Suomessa 19. Lisätietoja yrityksestä löytyy osoitteesta http://www.smn.fi

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi