Lehdistötiedote

29.10.2007

Jaetut palvelut tarjoavat valtavia säästömahdollisuuksia julkiselle sektorille
A.T. Kearneyn tutkimus osoittaa julkishallinnon hyödyntävän tietojärjestelmiä yhä enemmän

Valtionhallinnon organisaatiot ympäri maailmaa ovat ottamassa tietojärjestelmien hyödyntämisen asiakseen. Konsulttiyhtiö A.T. Kearneyn Ciscon tuella toteuttamasta tutkimuksesta selviää, että siirtyminen tietojärjestelmien jaettuihin palveluihin on tätä päivää julkisella sektorilla. Jaetut palvelut tarjoavat julkiselle sektorille merkittäviä säästö- sekä palveluiden tehostamismahdollisuuksia.

IT-pohjaisten jaettujen palveluiden avulla julkishallinnon eri sektorit ja yksiköt voivat käyttää yhteisiä resursseja ja siten sekä jakaa että saada helpommin tietoa. Jaettujen palveluiden avulla henkilö pääsee käyttämään koko organisaatiota koskevia toimintoja kuten esimerkiksi henkilöstö- tai IT-palveluita ilman, että tietoa tarvitsee kerätä eri lähteistä.

Ison-Britannian Gershon Report -raportista ja Australian National Office for the Information Economy -viraston tilastotiedoista kerättyjen tietojen pohjalta Cisco arvioi, että hyödyntämällä jaettuja palveluita julkinen sektori voisi säästää maailmanlaajuisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa 3 300 miljardia dollaria. Summa vastaa Yhdysvaltain liittovaltion koko 2008 vuosibudjettia tai koko maailman vuosittaisia terveydenhoitomenoja vuonna 2005.

A.T. Kearneyn mukaan tutkituissa maissa oli selkeitä eroja siinä, miten mahdolliset hyödyt siirretään kansalaisten eduksi. Tutkituista yhdeksästä maasta seitsemässä (Alankomaat, Australia, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat) päätavoite jaettujen palveluiden käyttöönotossa ovat kustannussäästöt. Tutkimuksen mukaan säästöillä tavoitellaan pääasiassa verorasituksen ja julkishallinnon kulujen alentamista.

Suomi ei kuulunut tutkimuksessa käsiteltyihin maihin, mutta Ciscon mukaan jaettujen palvelujen mahdollisuudet on havaittu täälläkin.

”Suomessa julkisen sektorin IT-kehityshankkeiden lähtökohdat ovat hyvät, mutta konkreettisia tuloksia on toistaiseksi vähänlaisesti. Positiivista Suomen lähestymistavassa on se, että lähtökohdaksi on otettu nimenomaan toimivan arkkitehtuurin luominen ja palveluiden rakentaminen tämän arkkitehtuurin päälle. Tämä on huomattavasti järkevämpi lähtökohta kuin vastaantulevien ongelmien ratkominen yksi kerrallaan”, sanoo Suomen Ciscon julkisesta sektorista ja suuryrityksistä vastaava myyntijohtaja Patrick Gordin.

A.T. Kearneyn ja Ciscon mukaan suurin ongelma jaetuissa palveluissa on kansalaisten palvelunäkökulman unohtaminen ja keskittyminen pelkkiin kustannussäästöihin. Puolet tutkituista organisaatioista oli esimerkiksi kiinnostunut automatisoiduista puhelinpalveluista, vaikka vain kuusi prosenttia kansalaisista haluaa käyttää sellaisia. Tutkimukseen osallistuneista yhdeksästä maasta vain Kanadassa myös palveluiden laatu oli nostettu suunnittelun lähtökohdaksi.

Patrick Gordinin mukaan sama lähtökohta on omaksuttu myös Suomessa.

”Valtion IT-strategiassa lähtökohtina mainitaan paitsi kustannussäästöt ja julkishallinnon rakennemuutoksen tukeminen, myös monikanavaisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen asiakkaille”, Gordin sanoo.

A.T. Kearney toteutti Shared Services in Government 2: Building a Platform for Better Public
Services at Lower Cost
-tutkimuksensa haastattelemalla 25:tä ylimmän johdon edustajaa, tietohallintojohtajaa sekä ohjelmajohtajaa. Tutkimus toteutettiin yhdeksässä maassa: Alankomaat, Australia, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Itävalta, Kanada, Saksa, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Tutkimus oli jatkoa vuonna 2005 toteutetulle, samanlaiselle selvitykselle.

Shared Services in Government 2: Building a Platform for Better Public Services at Lower Cost -tutkimusraportti on ladattavissa osoitteesta: http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/eKits/AT_Kearney_Research_Report.pdf.

Lähteet:

1. IBSG presentation on Government Productivity Lags
2. http://seattlepi.nwsource.com/opinion/251495_blued.asp
3. http://www.fcnl.org/budget

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Myyntijohtaja Patrick Gordin, julkinen sektori ja suuryritykset
puhelin: 0204 706 251
sähköposti: patrick.gordin (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_070307.html

 

 

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.