Lehdistötiedote

04.10.2007

Cisco vastaa suomalaisyritysten haasteisiin
Uudet ratkaisut parantavat sivutoimipisteiden tuottavuutta, tehostavat yhteistyötä ja yksinkertaistavat operointia

Cisco tuo markkinoille uusia, sivukonttoreille suunnattuja ”Empowered Branch” -ratkaisuja, jotka parantavat liiketoiminnan tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta yritysten etätoimipisteissä. Yhdessä uutuustuotteet ja –palvelut mahdollistavat sivutoimipisteiden arkkitehtuurin standardoinnin tietoturvan, viestintäratkaisujen, sovelluskiihdytyksen sekä langattomien palveluiden osalta. Uutuudet helpottavat tietoverkkopohjaisten palvelujen käyttöönottoa sivutoimipisteissä ja auttavat alentamaan niiden kokonaiskäyttökustannuksia.

”Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja meillä on paljon etäkonttoreita, joten uutuudet tuovat meille merkittävää lisäarvoa. Verkon päätelaitteiden kapasiteetti, päätelaitteiden ja sovellusten monimuotoisuus sekä tiedon sensitiivisyys ovat ajan myötä muuttuneet. Siksi myös pienten sivukonttoreiden tietoverkoissa tarvitaan entistä enemmän älykkyyttä. Myös etäverkon (WAN) optimaalinen käyttö on yhä tärkeämpää”, toteaa Suomen Ciscon tekninen asiantuntija Reijo Mäkipää.

“Monia nykyisiä liiketoimintasovelluksia ja viestintätyökaluja ei ollut olemassa silloin, kun yritysten sivutoimipisteiden verkkoarkkitehtuureja suunniteltiin. IP-viestinnän kehitys käynnisti trendin, jossa esimerkiksi videota, videoneuvotteluja ja kehittyneitä puhesovelluksia on alettu hyödyntää yritysten toiminnassa. Sivutoimipisteiden toiminta kehittyy, niin myös yritysverkkojen arkkitehtuurin kehityksen täytyy tapahtua samaa tahtia”, toteaa Mäkipää.

Cisco Empowered Branch –uutuuksiin kuuluvat:

Cisco 1861 Integrated Services Router (ISR) -monipalvelureititin. Kokonaispaketti, jossa yhdistyvät erittäin tietoturvallinen reititinalusta ja uudet helppokäyttöiset ja luotettavat viestintäratkaisut. Ratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan kannalta kriittisen informaation jakamisen milloin tahansa, missä tahansa ja mihin päätelaitteeseen tahansa, mikä tehostaa viestintää ja ryhmätyöskentelyä.

Cisco Catalyst 2960 –kytkimet ja LAN Lite Cisco IOS -ohjelmisto. Vähentää verkon kokonaiskäyttökustannuksia yksinkertaistamalla siirtymistä ”tyhmistä” keskittimistä ja ei-hallittavista kytkimistä täysin skaalautuviin, hallinnoituihin kytkimiin, joissa on integroitu tietoturva, palvelun laatu (QoS) ja käytettävyys.

Cisco Intrusion Prevention System Advanced Integration Module (IPS AIM) -reititinmoduuli. Skaalautuvaa tietoturvaa ja uhkientorjuntaominaisuuksia, joiden avulla sivutoimipisteet voivat suojata tärkeät liiketoimintaprosessinsa hyökkäyksiltä ja häiriöiltä sekä auttaa takaamaan tietoturvan ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

Cisco IOS Performance Routing (PfR) ja High-End Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Network Module -moduuli. Kiihdyttää liiketoimintakriittisten sovellusten toimintaa ja minimoi WAN-kaistan kuluja älykkäällä sovellusreitityksellä sekä WAN-liikenteen optimoinnilla.

Wireless LAN-kontrolleriin tuki IEEE 802.11n -standardiluonnokselle. Mahdollistaa sujuvan siirtymisen uusiin langattomiin teknologioihin ja palveluihin jo tehtyjä IT-investointeja hyödyntäen.

Cisco UnifiedMessaging Gateway -reititinmoduuli. Skaalaa kustannustehokkaasti Cisco Unity Express- ja Cisco Unity -ääniviestipalvelut sekä jo yrityksen käytössä olevat ääniviestipalvelut suuryritysten tarpeisiin sopiviksi.

Cisco ilmoitti, että maailmanlaajuisesti sen Integrated Services –monipalvelureitittimiä (ISR) on myyty 3 miljoonaa ja Cisco Catalyst 2960 –kytkimiä miljoona.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_092607.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Reijo Mäkipää, reijo.makipaa(@)cisco.com

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.