Lehdistötiedote

25.9.2007

Cisco kokoaa VMwaren virtuaalipalvelimet datakeskuksiinsa
Cisco VFrame Data Centeristä sateenvarjotyökalu kaikkien Cisco-pohjaisten datakeskusten osien hallinnointiin

Cisco integroi tuoreen datakeskusten hallintajärjestelmänsä osaksi VMwaren virtuaalipalvelinten ratkaisutarjontaa. VMwaren integrointi Cisco VFrame Data Center -hallintajärjestelmään (VFrame DC) kokoaa kaikki datakeskuksen osat yhdeksi ICT-kokonaisuudeksi ja tarjoaa asiakkaille entistä enemmän mahdollisuuksia ICT-resurssien automatisointiin ja verkkopalveluiden hallinnointiin.

Yhteensopivuus virtuaalipalvelinten markkinajohtajan kanssa tuo lisäpotkua Ciscon datakeskustarjontaan ja laajentaa yhtiön tuoretta seuraavan sukupolven datakeskuksen Data Center 3.0 -visiota.

”Aiemmin tilanne oli se, että tietoverkon, tallennuksen ja palvelinten resursointi on pitänyt hoitaa erikseen, kukin omilla hallintatyökaluillaan. Cisco VFrame DC:n integrointi VMwaren ratkaisuiden kanssa tarjoaa ikään kuin sateenvarjotyökalun kaikkien datakeskusten osien, eli tallennuslevytilan, verkkojen ja palvelinten, hallinnointiin ja resurssien jakamiseen. Mitä aiemmin on voitu tehdä vain palvelimille ja tallennusjärjestelmille, voidaan nyt Ciscon teknologiaan pohjautuvissa datakeskuksissa tehdä koko fyysiselle infrastruktuurille. Tämä on tärkeä osa tulevaisuuden datakeskuksen kehittämisessä”, kertoo Ciscon tekninen asiantuntija Lauri Toropainen.

Cisco VFrame Data Center on hallintajärjestelmä palvelinten sekä IP- ja tallennus- (SAN)-verkkojen resurssien hallinnointiin ja jakamiseen virtuaalisina palveluina älykästä tietoverkkoa hyödyntäen. VMware-integroinnin ansiosta Cisco-pohjaisessa datakeskuksessa voidaan nyt yhdellä työkalulla hallinnoida ja jakaa kaikkia fyysisiä verkko-, palvelin- ja tallennusresursseja, mukaan lukien VMwaren ratkaisuilla virtualisoidut palvelimet.

”Ciscolla ja VMwarella on yhteinen näkemys siitä, miten datakeskuksen palvelukeskeistä toiminnallisuutta kehitetään. Yhteistyömme tukee organisaatioiden ICT-järjestelmien vaatimaa virtaviivaistamista sekä sitä, että niissä voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden datakeskusteknologioita,” kertoo Ciscon Server Virtualization Business Unit -yksikön johtaja Krish Ramakrishnan.

Cisco VFrame Data Centerin ja VMwaren ratkaisuiden integroinnin myötä Cisco VFrame DC kykenee hallinnoimaan kaikkia VMware ESX-virtuaalipalvelinten käyttöjärjestelmän päällä toimivia internet-pohjaisia sovelluksia ja niiden käyttämiä resursseja, mukaan lukien palomuurit, sisällön kuormantasaus, palvelimien ja kytkimien verkkoliitännät sekä pääsylistat (ACL), yhdellä GUI-pohjaisella työkalulla. VMware-ympäristössä voidaan nyt Cisco VFrame DC:n avulla virtualisoida palvelinten lisäksi Ciscon ratkaisuihin pohjautuvan datakeskuksen koko fyysinen infrastruktuuri.

Cisco aikoo Data Center 3.0 -vision mukaisesti rakentaa datakeskukset reaaliaikaisiksi ja dynaamisiksi tietoverkkopohjaisiksi kokonaisuuksiksi. Ne kokoavat verkko-, palvelin- ja tallennusresurssit tietoturvalliseksi ja joustavaksi virtuaalijärjestelmäksi. Samalla ne optimoivat sovellusten suorituskyvyn, ICT-palvelutason ja ryhmätyömahdollisuudet. Tästä syntyy seuraavan sukupolven datakeskus, eli joukko ICT-sovelluksia, joita voidaan osoittaa käyttäjille ja käyttää palveluina tarpeen mukaan.

Lisätietoja Ciscon datakeskusvisiosta ja -tuotteista on saatavilla osoitteesta: http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns708/networking_solutions_products_generic_content0900aecd8067f38a.html

Lisätietoa:

Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tekninen asiantuntija Lauri Toropainen, lauri.toropainen (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_091207.html

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.