Lehdistötiedote

23.8.2007

Datakeskusten merkitys vahvassa kasvussa Suomessa
Ciscon datakeskus 3.0 -visio kokoaa IT:n dynaamiseksi kokonaisuudeksi

Meneillään oleva palveluiden keskittämis- ja ulkoistustrendi lisää datakeskusten merkitystä yritysten ICT-ympäristöissä Suomessa. Cisco vastaa näihin myös maailmalla tuttuihin trendeihin julkistamallaan Data Center 3.0 -visiolla. Seuraavan sukupolven datakeskuksessa asiakkaat voivat entistä helpommin koota kaikki ICT-resurssinsa yhdeksi kokonaisuudeksi, jota käyttäjät voivat hyödyntää palveluna kunkinhetkisen tarpeensa mukaan.

Cisco aikoo Data Center 3.0 -vision mukaisesti rakentaa datakeskukset reaaliaikaisiksi ja dynaamisiksi tietoverkkopohjaisiksi kokonaisuuksiksi. Ne kokoavat verkko-, palvelin- ja tallennusresurssit tietoturvalliseksi ja joustavaksi virtuaalijärjestelmäksi. Samalla ne optimoivat sovellusten suorituskyvyn, ICT-palvelutason ja ryhmätyömahdollisuudet. Tästä syntyy seuraavan sukupolven datakeskus, eli joukko ICT-sovelluksia, joita voidaan osoittaa käyttäjille ja käyttää palveluina tarpeen mukaan.

”Tietoverkko on datakeskuksissa avainasemassa. Panostamme näin ollen vahvasti siihen, että autamme asiakkaitamme rakentamaan datakeskuksistaan entistä tehokkaampia ja liiketoiminnan tuottavuutta lisääviä”, sanoo Ciscon pääjohtaja John Chambers.

Muiden etujen lisäksi virtualisointi mahdollistaa ICT-resurssien korkean käyttöasteen, jolloin fyysisten palvelinten määrä ja sitä kautta sähkönkulutus pienenee. Tätä kautta myös laitteistojen tuottamaa hukkalämpöä syntyy vähemmän, mistä johtuen datakeskusten konesalien jäähdytystarve vähenee. Energiaa säästyy ja ICT-palveluita voidaan tuottaa aiempaa ympäristöystävällisemmin.

Ciscon tuorein suuri maailmanlaajuinen datakeskushanke on toteutettu pankki- ja rahoitusalan suuryhtiölle First American Corporationille. Ciscon ja AT&T:n yhteishanke yhdisti First Americanin seitsemän erillistä tietoverkkoa yhdeksi kahteen uuteen datakeskukseen. Lisäksi yhtiölle rakennettiin yksi yhtenäinen kokonaisviestinnän verkko.

Suomi edellä muuta Eurooppaa

”Suomessa datakeskusten rakentaminen on voimakkaasti nouseva trendi. Sen taustalla on toisaalta yritysten omien ICT-ympäristöjen ulkoistaminen palveluntarjoajille, toisaalta suurten organisaatioiden ICT-ympäristöjen fyysinen keskittäminen ja virtuaalinen jakaminen. Tämä trendi on toimialariippumaton, ja sen kärjessä ovat pankit, vakuutuslaitokset, isot valmistavan teollisuuden yhtiöt ja suuret julkishallinnon organisaatiot”, kertoo Ciscon tekninen asiantuntija Lauri Toropainen.

Suomessa datakeskuksia hyödyntävät yritykset vaativat niiltä erityisesti luotettavuutta, kustannustehokkuutta ja joustavaa laajennettavuutta. Ciscon asema tietoverkkojen ytimessä tuo yhtiölle mainiot mahdollisuudet ICT-toimintojen konsolidointiin ja virtualisointiin, josta hyvät datakeskukset on tehty.

”Datakeskus ei ole staattinen joukko palvelimia, vaan yksi virtuaalinen resurssi, joka on tulevaisuudessakin helposti laajennettavissa ja muunneltavissa. Sen avulla saadaan ICT-kapasiteettia kysynnän mukaan aina sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä tekee palveluntarjoajille sekä hallinnoinnin että hinnoittelun helpommaksi. Suurten organisaatioiden sisällä on helpompi seurata, missä ja mihin ICT-resursseja käytetään ja mitä osastoa kulloinkin tulee sisäisesti laskuttaa sen käytöstä”, Toropainen sanoo.

Ulkoistuspalveluita tarjoavat toimittajat rakentavat Suomessa valtaosan datakeskuksista, mutta niihin panostavat myös suuryritykset ja suuret julkishallinnon organisaatiot. Eniten datakeskusten lisääntymiseen on vaikuttanut liiketoiminnan enenevä siirtyminen tietoverkkoon sekä kustannustehokkuuden vaatimukset.

”Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomessa ollaan edellä ulkoistamisessa, koska asiakkaat ovat tottuneet ostamaan ICT-palveluita. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää teleoperaattorien vahvaa asemaa sekä niiden voimakasta kilpailua. Se on edesauttanut sekä ICT-palveluiden kehitystä että pitänyt hinnat kilpailukykyisinä”, Toropainen jatkaa.

Vaikka datakeskukset ovat valtaosin suurten organisaatioiden heiniä, on parin viime vuoden aikana myös PK-sektori alkanut siirtyä niitä hyödyntämään. Suomessa on syntynyt yrityksiä, jotka tarjoavat ulkoistuspalveluita PK-sektorille. Esimerkkejä tällaisista ulkoistetuista palveluista ovat muun muassa sähköposti- ja tallennuspalvelut.

Tuoreimmat tuotejulkistukset

Osana tuoretta Data Center 3.0 -visiotaan Cisco on esitellyt joukon uusia tuotteita ja ratkaisuja. Niistä keskeisimmät ovat:

  • Cisco VFrame Data Center (VFrame DC) on hallintajärjestelmä palvelinten sekä IP- ja tallennus- (SAN)-verkkojen resurssien hallinnointiin ja provisiointiin virtuaalisina palveluina älykästä tietoverkkoa hyödyntäen.
  • Cisco ”Trusted WAN Optimization” -ratkaisu on Ciscon Wide Area Application Services (WAAS) -ohjelmistoon sisältyvä joukko ominaisuuksia, jotka parantavat WAN-verkon sovelluskiihdytyksen tietoturvaa..
  • Cisco 18/4 Multiservice -moduuli MDS 9000-sarjan director-kytkimiin tarjoaa 18 kpl 4 Gbps -kuitukanavaporttia sekä neljä Gigabit Ethernet IP-tallennusporttia, joiden avulla voidaan rakentaa muun muassa erilaisia virtuaalisia tallennusverkkoja (VSAN) sekä datakeskusten välisiä etävarmistusratkaisuja.
  • Cisco MDS 9222i -tallennusverkkokytkin tarjoaa erillislaitteena samat ominaisuudet kuin 18/4 Multiservice -moduuli.
  • Cisco MDS 9134 -kuitukytkin on keskikokoisille ja suurille yrityksille suunnattu pienikokoinen tallennusverkkokytkin.
  • Cisco Storage Media Encryption (SME) tarjoaa datasisällön vahvan salauksen Cisco MDS 9000 -pohjaisiin tallennusverkkoihin.
  • Cisco N-Port Virtualizer (NPV) yksinkertaistaa suurten korttipalvelinpohjaisten tallennusympäristöjen virtualisointia, käyttöönottoa ja hallinnointia.
  • Cisco Data Center Assurance Program (DCAP) on dokumentoitu suositusmalli datakeskusten suunnitteluun ja käyttöönottoon.
  • Channel Partner Specializations: osana Data Center 3.0 -visiota Cisco tarjoaa kanavakumppaneille kolme eri datakeskuksiin liittyvien teknologioiden erikoistumisaluetta: verkkoinfrastruktuuri, tallennusverkot ja verkkosovellukset.

 

Lisätietoja Ciscon datakeskusvisiosta ja -tuotteista on saatavilla osoitteesta: http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns708/networking_solutions_products_generic_content0900aecd8067f38a.html

 

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tekninen asiantuntija Lauri Toropainen, lauri.toropainen (at) cisco.com

Alkuperäiset englanninkieliset tiedotteet:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_072407b.html
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_072607.html

 

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.