Lehdistötiedote, 24.10.2006

Cisco esittelee uuden Cisco TelePresence -ratkaisun visuaaliseen kanssakäymiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi ratkaisu yhdistää HDTV-video- ja ääniteknologiat kokonaisuudeksi ja tuo IP-verkon kautta kokonaan uuden kokemuksen ihmisten väliseen viestintään.

Ciscon TelePresence mahdollistaa kehon kielen käyttämisen yhteydenpidossa. Tutkimusten mukaan kehon kielen osuus keskustelussa on yli 60 prosenttia. Cisco Telepresence -ratkaisu tuo osallistujat samaan tilaan ja luonnollisen tuntuiseen tilanteeseen.

"Cisco tuo uusia tuulia siihen, miten ihmiset työskentelevät, elävät, viettävät vapaa-aikaa ja oppivat. IP-teknologian avulla voimme nyt tavata ihmisiä ja työskennellä tiimeissä ilman matkustamista. Suihkumoottori avasi uusia mahdollisuuksia maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle ja matkailulle. Samalla tavalla Cisco TelePresence avaa maailman ja liiketoiminnan kokonaan uudenlaiselle, luonnolliselle viestinnälle, inhimilliselle vuorovaikutukselle suurienkin välimatkojen takaa", kertoo Ciscon kehitysjohtaja Charles Giancarlo.

Laajaa tietoverkkoa ja sen älykkyyttä hyödyntäen Cisco TelePresence poistaa etäisyyden tuomat haasteet ja tarjoaa etävuorovaikutukseen henkilökohtaisen ulottuvuuden. Tuomalla ihmiset virtuaalisesti kasvokkain Cisco TelePresence mullistaa yhteydenpidon. Cisco TelePresence -ratkaisun käyttö perustuu Ciscon Unified Communications¬ -sovelluksiin, joiden ansiosta Cisco TelePresence -ratkaisun käyttö on yhtä helppoa kuin puhelimella soittaminen.

Cisco TelePresence -ratkaisu perustuu lomittamattomaan HDTV 1080p -videoteknologiaan (ultra high definition) ja monikanavaiseen äänitekniikkaan.

Cisco tuo markkinoille myöhemmin TelePresence-ratkaisusta toimialakohtaisia kokonaisuuksia esimerkiksi terveydenhoito-, vähittäiskauppa- ja rahoitusalalle, julkishallintoon sekä viihdeteollisuuteen. Esimerkkejä ovat virtuaalilääkäri, etämyyjä, etähaastattelut tai asiantuntijapuheenvuorot ja virtuaalivierailut ilman matkustamisen haittaa tai vaivaa. Ensimmäisenä markkinoille tulee Cisco TelePresence Meeting -ratkaisu, joka on suunnattu liike-elämän tarpeisiin helpottamaan yhteistyötä ja edistämään tuottavuutta.

"Verkosta on tullut alusta kaikenlaiselle vuorovaikutukselle mahdollistaen kokonaan uudenlaiset liiketoimintamallit. Cisco TelePresence on IP-alustalle suunniteltu uudenlainen, innovatiivinen sovellus, joka siirtää kommunikaation täysin uudelle aikakaudelle", sanoo Ciscon teknologiaryhmän johtaja Marthin De Beer.

Lisätietoja Cisco TelePresence -ratkaisusta löytyy osoitteesta
http://newsroom.cisco.com/ciscotelepresence/

Cisco TelePresence -esittelyvideo löytyy osoitteesta
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns669/networking_solutions_solution_segment_home.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Teknologiajohtaja Jaakko Hyttinen
jaakko.hyttinen@cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/prod_102306.html

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.