16.02.2006

Cisco Systemsin, F-Securen ja TeliaSonera Finlandin yhteisseminaari kokosi ennätysyleisön

Helsingin Messukeskuksessa eilen viidettä kertaa järjestetty Tietoturvatapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa vuoden tärkeimpänä tietoturvan keskustelufoorumina. Osanottajina oli ennätysmäärä IT-alan päättäjiä ja asiantuntijoita. Tapahtuman järjestämisestä vastasivat tänäkin vuonna Cisco Systems Finland Oy, F-Secure ja TeliaSonera Finland Oyj.

Tapahtumassa keskityttiin liiketoiminnan siirtymiseen verkkoon ja sen myötä tietoturvan yhä kasvaneeseen merkitykseen liiketoiminnan menestystekijänä. Internetin kautta käytettävät sovellukset, IP-pohjaiset tietoverkkoratkaisut ja palvelut tarjoavat mahdollisuuden liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. Verkossa vaanivat tietoturvauhat ja muuttuvat haasteet vaativat kuitenkin yrityksiltä yhä laajempaa tietoturvaosaamista ja -valmiutta. Tietoturvasta onkin tullut koko yrityksen yhteinen asia ja jatkuva prosessi.

Tapahtuman sisältö jakaantui neljään pääteemaan, jotka olivat liiketoiminnan turvaaminen, tietoturvan käytännön haasteet, turvalliset liikkuvan käyttäjän ratkaisut ja tekninen tietoturva. Kaikissa rinnakkaisseminaareissa asiantuntijat kertoivat käytännön kokemuksistaan ja ratkaisumenetelmistään. Tapahtuman yhteistyökumppanit Citrix, Cygate, Nixu, Nokia, Secgo, Teleware ja TietoEnator esittelivät käytännön ratkaisuja liiketoiminta-alueiltaan.

Puheenvuorossaan Bo Harald TietoEnatorista kertoi verkottuneen talouden liiketoimintamalleista ja niiden tuomista uusista mahdollisuuksista yrityksille ja niiden asiakkaille. Yritysten asiakkaat ovat yhä kiinteämmin kytkeytyneet reaaliaikaisiin operatiivisiin järjestelmiin.

Yrityksissä ymmärretäänkin jo hyvin ulkoisten uhkatekijöiden aiheuttamat taloudelliset ja muut haitat. Nyt halutaan yhä enemmän varautua sisäisen verkon valvontaan ja potentiaalisten uhkien proaktiiviseen torjuntaan. Liikkuvan työn tunnustetaan lisäävän yritysten tuottavuutta, koska työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta reaaliaikaisesti käytettävissä olevien tietojärjestelmien avulla.

"Yritysten tietoturvallisuus luo pohjan liiketoiminnan jatkumiselle ja vahvistaa kykyä tuloksen tekemiseen. Esimerkkinä tästä on liikkuva työ, jonka tietoturvallisuus tulee varmistaa päätelaitteesta yrityksen tietojärjestelmään tunnistautumiseen saakka. Yrityksessä onkin rakennettava tietoturvan näkökulmasta paras palvelukokonaisuus. Se on sellainen, joka noudattaa tinkimättä yrityksen tietoturvapolitiikkaa ja mahdollistaa samalla työn tuottavuutta edistävän liikkuvuuden", sanoo johtaja Markku Järvinen TeliaSonera Finlandista.

"Tietoverkon merkitys liiketoiminnalle kasvaa jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että tietoturva kattaa yrityksen tietoverkon jokaisen osa-alueen olipa sitten kyse kiinteän tai langattoman verkon ratkaisuista tai vaikkapa IP-viestintäratkaisuista. Cisco kehittää jatkuvasti tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yrityksen tietojärjestelmät voidaan turvata luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti", sanoo Alain Fiocco, teknologiamarkkinoinnista ja konsultoinnista vastaava johtaja, Cisco Systemsiltä.

"Hyökkäysten muuttuessa yhä kohdennetuimmiksi ja ammattimaisemmiksi yleisten reaktiivisten suojausmekanismien rinnalle tarvitaan uusia immuniteettijärjestelmän tavoin toimivia oppivia ratkaisuja. Verkkojen osalta tämä tarkoittaa jatkuvaa reaaliaikaista liikenteen analysointia, kommunikoivien osapuolten maineprofiilin seuraamista ja automaattista reaktiota hyökkäyksiin. Päätelaitteiden osalta panostetaan ohjelmien käyttäytymisen analysointiin. Kokonaisuutena tietojärjestelmien kyky puolustautua mitä tahansa hyökkäystä vastaan nousee uudelle tasolle", sanoo Risto Siilasmaa, F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy
Marja Mokko, viestintäpäällikkö
Puhelin: 040 569 8488
Sähköposti: marja.mokko@cisco.com

F-Secure Oyj
Jaana Sirkiä, viestintäpäällikkö
Puhelin 0400 303096
Sähköposti: jaana.sirkia@f-secure.com

TeliaSonera Finland Oyj
Marjatta Kuitunen, viestintäpäällikkö
Puhelin: 0400 470018
Sähköposti: marjatta.kuitunen@teliasonera.com