Cisco esittelee uutta älykkyyttä ja suorituskykyä teleoperaattorien seuraavan sukupolven Quadrable Play -laajakaista- ja videopalveluihin

13.06.2006

Cisco Systems julkisti uusia ratkaisuja, lisää älykkyyttä ja suurempaa suorituskykyä teleoperaattorien arkkitehtuuriinsa, Cisco IP Next Generation Network -konseptiin. Uudet ratkaisut siirtävät palveluälykkyyden IP-verkon reunalle, mikä yksinkertaistaa uusien palveluiden luomista, nopeuttaa palveluiden toimitusta ja parantaa niiden hallintaa. Ratkaisut on suunniteltu tukemaan sekä uusien IMS-standardien mukaisia kommunikaatiopalveluja että muita tärkeitä palveluita, kuten uusia kehittyneitä Internet-palveluita ja web-sovelluksia.

Uudet ratkaisut sisältävät mm. Intelligent Services Gateway (ISG) -ominaisuudet Cisco 10000-, 7200- ja 7301 -sarjan reitittimiin sekä lisää suorituskykyä ja skaalautuvuutta niihin video- kuin uuden sukupolven laajakaistapalveluja varten. Näitä ratkaisuja käyttävät johtavat palveluntarjoajat kuten mm. Deutsche Telekom, EarthLink, Telefónica ja Telecom Italia.

Televerkkojen uudistuessa kohti Internet-pohjaisia uuden sukupolven verkkoja, markkinoilla syntyy vahva murroskausi, jossa vanhat palvelut siirtyvät uuteen verkkoon kustannussyistä, ja samaan aikaan asiakkaat haluavat uusia viihde-, elämys- ja informaatiopalveluja yhä lisääntyvään määrään erilaisia päätelaitteita, joita heillä on käytössään.

"Ciscon laaja asiakaskunta ja arkkitehtuurin laajuus on johtanut Intelligent Service Gatewayn kehittämiseen. Se on keskeinen osa Ciscon palvelunhallintakonseptia ja asettaa standardin, jota toiset toimittajat yrittävät saavuttaa.", sanoi johtaja Mark Seery markkinatutukimusyhtiö Ovum-RHK:sta. "Jotta päästään muuttamaan televerkkojen infrastruktuuria uusia tarpeita vastaavaksi, palveluntarjoajilla täytyy olla riittävä valmius älykkääseen ja joustavaan asiakas- ja palvelunhallintaan ja palvelun laadun varmistukseen. Näiden valmiuksien on oltava sovelluksesta, verkosta ja liikennetarpeesta riippumattomia"

Cisco Systems ja sen tytäryhtiö Scientific-Atlanta tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja uuden sukupolven TV- ja videopalveluille niiden siirtyessä yhä enemmän Internet-, laajakaista- ja kaapeli-TV-verkkojen ulottuville ja yhdistyessä langattomiin verkkoihin. Ciscon IP NGN
-arkkitehtuuri tarjoaa teleoperaattoreille mallin rakentaa joustava, luotettava ja turvallinen verkkoalusta, jossa on kattava palvelunhallintakerros ja sovellustason älykkyyttä. Tämä alusta mahdollistaa kuluttajien kaipaamien uusien viihde-, informaatio- ja kommunikaatiopalvelujen
tarjoamisen sekä kotiin että liikkuviin päätelaitteisiin.

Lisätietoa:
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns537/networking_solutions_announcement0900aecd8049afd0.html

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.