29.4.2005

British Telecom (BT) on julkistanut yritykset, joiden kanssa se lähtee kehittämään Britannian televerkon uudistamiseen tähtäävää 21st Century Network -ohjelmaansa (21CN). Projekti on y htiön mukaan maailman laajin verkkotekniikan uudistamishanke, jonka tavoitteena on rakentaa Britanniaan maanlaajuinen ip-pohjainen verkkoinfrastruktuuri.

"21CN-verkko on keskeinen infrastruktuurihanke, joka tukee Britannian taloutta ja tuo seuraavan sukupolven palvelut kuluttajien ulottuville. Ensisijaisten kumppanien valinta on merkittävä askel projektin etenemisessä. Odotamme uuden verkon tuovan BT:lle noin miljardin punnan (noin 1,5 miljardin euron) kustannussäästöt vuosittain", kertoo Paul Reynolds, BT Wholesale -yksikön johtaja ja 21CN-hankkeesta vastaava BT:n hallituksen jäsen.

Cisco nimettiin järjestelmätoimittajaksi kahdessa keskeisessä verkon osa-alueessa.

Ciscon järjestelmät v astaavat verkon puhe-, data- ja videopalveluiden ja liikenteen reitityksestä alueellisissa solmukohdissa sekä runkoverkossa. Ciscon ratkaisut perustuvat mm. Cisco Carrier Routing System-1 tuoteperheeseen sekä IOS XR –käyttöjärjestelmään.

"BT:llä ja Ciscolla on hyvin yhteinen näkemys uuden sukupolven televerkoista, jotka mahdollistavat uusia, innovatiivisia video-, puhe- ja datapalveluita kuluttajille ja yritysasiakkaille," kertoo Mike Volpi, Ciscon reititinteknologiasta vastaava johtaja.

"BT:n 21CN verkko on hyvin edistyksellinen ja tulee toimimaan maailmanlaajuisesti mallina tuleville televerkoille. Ciscon luotettava ja suorituskykyinen teknologia auttaa BT:tä nopeasti tuottamaan uusia, kannattavia palveluita tietoturvallisen ja joustavan IP-pohjaisen infrastruktuurin avulla. BT pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nyt ja kymmeniksi vuosiksi eteenpäin."

"Teleoperaattoreiden palvelut ja verkot siirtyvät kiihtyvällä vauhdilla kohti IP-pohjaisia verkkoja, joissa integroituvat entiset erilliset puhe- ja dataverkot. Meillä on menossa isoja toteutusprojekteja Ciscon IP NGN-ratkaisuista joka puolella maailmaa, hyvin monissa maissa, mutta BT 21CN projektin mittakaava ja aikataulu nostavat sen johtavaan asemaan, "kertoo John Chambers, Ciscon pääjohtaja. "Olemme hyvin tyytyväisiä pitkäaikaisen yhteistyön laajentumisesta tällä tavalla ja avainroolistamme BT:n vision toteuttamisessa. Tämä on iso eteenpäin, joka muuttaa koko telekommunikaatioalaa."

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:

http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_042805.html