22.3.2005

JOKA NELJÄS PK-YRITYS LISÄÄ VERKKOTEKNOLOGIAINVESTOINTEJA EDELLISVUODESTA

Vuonna 2005 peräti joka neljäs (27%) kotimainen pieni ja keskisuuri yritys aikoo kasvattaa investointeja tietoverkkotuotteisiin verrattuna edellisvuoteen. Pk-yritysten tietohallintojohtajat suhtautuvat optimistisemmin investointeihin kuin yrityksen ylin johto.

Tänä vuonna pk-yritykset investoivat eniten langattomaan lähiverkkoon (wlan), lähiverkkoon (LAN), VPN-etäyhteyksiin ja palomuureihin. Joka neljäs (26%) pk-yritys aikoo hankkia tänä vuonna wlan-verkon, kun taas joka kymmenes (10%) investoi VoIP-teknologiaan. Näin kertoo Cisco Systemsin valtakunnallinen tietoverkkoteknologiatutkimus, joka toteutettiin helmi-maaliskuussa kotimaisille pk-yrityspäättäjille.

Pk-yritysten myönteisten investointinäkymien siivittämänä Cisco Systems Finland Oy käynnistää keväällä 2005 mittavan SMB Select -kumppaniohjelman. Tarkoituksena on luoda aktiivinen alueellisia kumppanuuksia hakeva myyntimalli ja rekrytoida lisää myyntivoimaa.

"Cisco Systems panostaa jatkossa voimakkaasti pk-yritysten markkinaan. Kotimaiset pk-yritykset tarvitsevat vahvaa verkottumista, jotta yhteydet liiketoimintasovelluksiin, logistiikkaketjuun ja alihankkijoihin sujuisivat häiriöttömästi. Samalla tietoverkon merkitys liiketoiminnan tukena tulee kasvamaan merkittävästi myös pk-yrittäjälle. Tämä on luonnollista jatkoa kehitykselle, jonka olemme nähneet suurasiakkaissa jo usemman vuoden ajan", sanoo Cisco Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Mäenpää.  

SMB Select -ohjelmaan liittyen Cisco Systems laajentaa kumppaniverkostoaan ja tarjoaa näille muun muassa koulutusta, myynnin tukea sekä markkinointiosaamista. Tavoitteena on palvella paremmin pk-yrityksiä ja tuoda niitä lähemmäksi paikallisia jälleenmyyjiä. Kumppanuusohjelman lanseerauksen tärkeimpänä syynä on se, että liki yhdeksän kymmenestä pk-yrityspäättäjästä ostaa tietoverkkotuotteensa jälleenmyyjältä. Vain joka kymmenes kääntyy suoraan valmistajan puoleen. "Cisco SMB Select -ohjelma lanseerattiin Euroopan suurimmissa maissa viime syksynä ja tuodaan nyt Suomeen. Odotamme ohjelmalta menestystä myös täällä", sanoo Cisco Systems Finland Oy:n kehitysjohtaja Pekka Uusitalo.

Langattomat lähiverkkoratkaisut kasvavat voimakkaasti, IP-pohjaiset viestintäratkaisut laahaavat

"Tutkimustulosten mukaan lähiverkkojen wlan-ominaisuudet ovat vahvasti tulossa, koska pk-yritykset tarvitsevat mobiilisuutta ja pääsyä liiketoimintaa tukeviin sovelluksiin ajasta sekä paikasta riippumatta. Voimakkaasta kasvusta huolimatta investoinnit VoIP-teknologiaan laahaavat vieläkin pk-yrityksissä. Syynä saattaa olla se, että puhepalvelujen tarjoajat ovat vasta viime aikoina ryhtyneet myymään VoIP-palveluja pk-asiakkaille", Mäenpää sanoo.

"Tutkimuksen mukaan liki kaikilla verkkoteknologia-alueilla, erityisesti langallisissa ja langattomissa lähiverkoissa, tietohallintojohtajat ja –päälliköt ovat innokkaampia investoimaan kuin yrityksen ylin johto. Selityksenä voi olla se, että asiantuntijatehtävissä olevat henkilöt näkevät paremmin yrityksen verkkoteknologian pullonkaulat kuin ylin johto", Mäenpää jatkaa.

Hinta ei vaikuta oleellisesti ostopäätökseen

Ylivoimaisesti suosituimmat jo käytössä olevat tietoverkkoteknologiat ovat lähiverkko, palomuuri ja VPN-etäyhteydet. Merkittävintä on se, että joka kolmannessa (34%) pk-yrityksessä on jo langaton lähiverkko.

Suosituimmat tiedonlähteet ostopäätöstä varten ovat jälleenmyyjät, valmistajan Internet-sivut, ammattilehdet (testit), paikallinen puhelinoperaattori ja seminaarit sekä tietoiskut.

Tutkimustulosten mukaan olennaista on se, että edullinen ostohinta, rahoitus, jälleenmyyjän suositukset ja tuotteen saatavuus eivät vaikuta juuri lainkaan ostotilanteessa pk-yrityspäättäjien mielipiteisiin. Suurimmalle osalle merkitsevät eniten käyttövarmuus, häiriöttömyyden ja mielenrauhan varmistava tuote, asennuksen, käytön ja hallinnan helppous sekä hyvät tekniset ominaisuudet.

Cisco Systems on tunnetuin ja käytetyin tietoverkkotuotevalmistaja

Cisco nousi ylivoimaiseksi ykköseksi, kun kysyttiin pk-yrityksen tietoverkkotuotevalmistajan tuotemerkkiä ja top of mind -brändiä eli merkkiä, joka tulee ensimmäisenä mieleen. Päättäjät kuvailivat Ciscoa muun muassa tunnetuksi, luotettavaksi, laadukkaaksi, markkinajohtajaksi ja alan johtavaksi. Valtaosa päättäjistä tuntee Ciscon lähiverkkolaitteista ja palomuureista sekä VPN-etäyhteyksistä. Heikointa tunnettuus on puhelinjärjestelmissä.

Kotimaisille pienille ja keskisuurille (50-200 hengen) yrityksille suunnattu tutkimus toteutettiin valtakunnallisesti helmi-maaliskuussa 2005 sähköisesti. Vastaajina oli 986 pk-yrityspäättäjää, joiden tyypillisimmät ammatit ovat toimitusjohtaja, ICT-asiantuntija, tietohallintojohtaja tai -päällikkö ja atk-, logistiikka-, suunnittelu- tai varastopäällikkö. Toimialoja ei rajattu tutkimuksessa lainkaan.

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061

Pasi Mäenpää, toimitusjohtaja, pasi.maenpaa@cisco.com, puh. 0400 - 653 533

Pekka Uusitalo, kehitysjohtaja, pekka.uusitalo@cisco.com, puh. 0500 - 427 720

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com . Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.